J. Aars: Retskrivnings-regler til skolebrug

TittelsideRetskrivnings-regler til skolebrug. Af J. Aars. Syvende udgave. Kristiania. Trykt og forlagt af W. C. Fabritius. 1885


Om skriftet

Den offisielle reguleringen av rettskrivningen ble fra 1866 av foretatt gjennom Jonathan Aars' Retskrivningsregler til Skolebrug. Gjennom endringer i den fra utgave til utgave ble nye staveregler gjennomført – forholdsvis stillferdig. Slik ble f.eks., som følge av tilråding fra Stockholmsmøtet i 1869, bokstaven x erstattet med ks i utgaven fra 1874. Ellers får møtet i Stockholm ikke umiddelbare følger i Norge, fordi flere av vedtakene var foregrepet i 1862. Men Retskrivningsregler innfører små forbokstaver i fellesnavnene i 1877 etter en høring blant skolens folk i 1877, som viste stort flertall for denne reformen.

Om forfatteren

(Jacob) Jonathan Aars (1837–1908). Født i Oslo. Filolog og skolemann. Opprettet sammen med Peter Chr. Voss i 1863 Aars og Voss' skole i Oslo, som fikk høy anseelse i Norge. Som norskfilolog fikk han særlig betydning ved at hans Retskrivningsregler til Skolebrug, senere Norske retskrivnings-regler, som kom fra 1866 til 1907, ble autorisert som norm for skrivemåten i dansk-norsk. Fra og med 7. utgave i 1885 ble boka formelt autorisert av Kirkedepartementet til skolebruk som rettesnor «ved bedømmelsen av besvarelser ved de offentlige skole-eksamener». Fra og med denne utgaven deltok også S.W. Hofgaard i arbeidet med boka.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:25.03.2005 | Oppdatert:14.01.2021