Jakob Løkke: Kort Omrids af Modermaalets Grammatik (1869)

Femte Oplag. Kristiania. J. W. Cappelens Forlag. 1869

Tittelside

Om forfatteren

Jakob Olaus Løkke (1829–81). Født i Trondheim. Filolog og lærebokforfatter. Embetseksamen 1852, adjunkt og overlærer ved Lillehammer høyere skole og Oslo katedralskole (1862–81). Særlig kjent for grammatikker og lesebøker i norsk, engelsk og tysk. Arbeidde i ungdommen for å fornorske språket, ble seinere ivrig skandinavist og konservativ. Deltok på det nordiske rettskrivingsmøtet i Stockholm i 1869.


Vi gjengir her skriftet i jpg-format. Hvert dokument er ca. 190 kB. Originalformatet er 10 x 16 cm.

Tittelside | 2–3 | 4–5 | 6–7 | 8–9 | 10–11 | 12–13 | 14–15 | 16–17 | 18–19 | 20–21 | 22–23 | 24–25 | 26–27 | 28–29 | 30–31 | 32–33 | 34–35 | 36–37 | 38–39 | 40

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:18.02.2005 | Oppdatert:14.01.2021