Hvem er det som bestemmer hva nye begreper blir på tegnspråk?

I tegnspråk som i talespråk dukker det opp nye ord og vendinger. Det skjer på flere måter.

Nye tegn i norsk tegnspråk kan starte med bokstavering av et norsk ord og ende opp som et akseptert tegn. Tegnet kan også bli til gjennom avbildning eller etterligning av en visuell egenskap ved begrepet. Tegn kan også lånes fra andre tegnspråk. Felles for disse nylagingene er at de må tilpasses grammatikken i norsk tegnspråk for at de skal bli en etablert del av tegnforrådet. Altså er det ingen som bestemmer, og det er til syvende og sist språkmiljøet og språkbrukerne som avgjør hva som er akseptabelt og ikke akseptabelt.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:21.12.2015 | Oppdatert:14.01.2021