Hvor kommer norsk tegnspråk fra?

Den første skriftlige kilden om tegnspråk i Norge er fra 1799. Dagens tegnspråk har sannsynligvis sitt opphav fra de første kullene med barn som gikk på Throndhjems Døvstumme-Institut (grunnlagt i 1825). Der utviklet de språket på en spontan og naturlig måte og i samhandling med sin døve lærer, Andreas Christian Møller.

Møller hadde selv vært elev på Det Kongelige Døvstumme-Institut i København og tilegnet seg dansk tegnspråk, slik at norsk tegnspråk fra begynnelsen av må ha blitt påvirket av dansk tegnspråk. Vi vet svært lite om hvordan døve i Norge kommuniserte før 1820-tallet.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:21.12.2015 | Oppdatert:23.11.2021