Electropedia

Siden 2011 har Norsk elektroteknisk komité (NEK) og Språkrådet samarbeidet i et prosjekt for samling, registrering og tilgjengeliggjøring av elektroteknisk terminologi på norsk, både bokmål og nynorsk.

 De norske termene blir gjort tilgjengelige i den internasjonale, nettbaserte databasen Electropedia, som eies av Den internasjonale elektrotekniske standardiseringsorganisasjon (International Electrotechnical Commission, IEC).

I slutten av mai 2012 ble det lagt ut en første gruppe på i overkant av 1 000 elektrotekniske termer på norsk. Disse er å finne under Electropedias bruksområder («subject fields») 195, 426, 448, 461, 466, 471 og 826.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:09.07.2012 | Oppdatert:14.01.2021