De Noorse Taalraad

De Noorse Taalraad (Språkrådet) heeft tot doel de positie van het Noors en andere taalvariëteiten te versterken. De taalraad is het deskundig orgaan van de Noorse overheid inzake taalkwesties en voert het taalbeleid in Noorwegen uit in opdracht van het Ministerie van Cultuur.

Wat de Noorse Taalraad doet

De Noorse Taalraad werkt samen met publieke en commerciële betrokkenen op het gebied van taalpolitieke regelingen, zoals helder taalgebruik bij de overheid en in het bedrijfsleven; vaktaal, terminologie en overdracht in het Noors; de verdeling van het gebruik van de taalvarianten Nynorsk en Bokmål bij de overheid en in noorstalige technologie. We streven na dat het taalonderwijs op de taalpolitiek gebaseerd is. We controleren of overheidsinstanties de regelgeving omtrent de verdeling van Bokmål en Nynorsk volgen en geven advies over plaatsnamen.

De Noorse Taalraad geeft advies en verstrekt kennis over taal, taalgebruik en taalgerichte activiteiten.Advies geven via internet, woordenboeken op internet, cursusen, conferenties en publicaties zijn belangrijke hulpmiddelen in dit werk. We reguleren de spelling van het Nynorsk en Bokmål en volgen de ontwikkeling van de taal. We keuren Noorse woordenboeken en woordenlijsten voor gebruik op school.

De Noorse Taalraad zet zich in voor Noorse gebarentaal en de nationale minoriteitstalen Kveens, Romani en Romanes, en werkt samen met de taalgebruikers. We werken samen met taalinstanties in andere landen, onder meer om de onderlinge verstaanbaarheid tussen de Noordse landen te waarborgen.

De Noorse Taalraad deelt een taalprijs uit voor buitengewoon goed gebruik van Noors in prosateksten, en andere prijzen en beurzen. We organiseren een jaarlijkse taaldag om de schijnwerpers te richten op taal en taalgebruik in de samenleving.

De belangrijkste doelen van het werk van de taalraad

  • Het bevorderen van de status van het Noors en het gebruik op bedreigde maatschappelijke gebieden.
  • Het bevorderen van het Noors als een goed functionerede cultuur- en gebruikstaal.
  • Het beschermen van de talige taalvariëteiten en de belangen van de taalgebruikers.

Structuur

De directeur van de taalraad staat aan het hoofd van het secretariaat, dat onderverdeeld is in drie vaksecties. Het bestuur van de taalraad wordt benoemd door het ministerie van Cultuur. De taalraad werkt samen met drie commissies die bestaan uit in taal geïnteresseerde vakmensen uit de gehele samenleving.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:17.10.2004 | Oppdatert:21.01.2021