Institusjonen Norsk språknemnd

Norsk språknemnd var en rådsforsamling som hadde 30 medlemmer oppnevnt av Kongen for tre år etter innstilling fra Kirke- og undervisningsdepartementet og etter forslag fra de institusjonene som var representert i nemnda. De som hadde medlemmer i Språknemnda, var Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Universitetet i Trondheim, Det Norske Samlaget, norske forfattere, Norsk Presseforbund, Norsk rikskringkasting og lærerorganisasjonene for lærerskole, realskole og gymnas, folkehøgskole, framhaldsskole og folkeskole. Departementet utpekte også medlemmer direkte.

Formannen og nestformannen representerte vekselvis bokmål og nynorsk. Det var et arbeidsutvalg med to medlemmer for bokmål og to for nynorsk. Den første formannen i Språknemnda var Didrik Arup Seip, som representerte bokmål, og den første nestformannen var Alf Hellevik. Seip var professor i nordisk språkvitenskap, Hellevik var ordbokredaktør.

Det ble opprettet et sekretariat til å ta seg av det daglige arbeidet. Sekretariatet bestod av to tilsatte, en sekretær for bokmål og en for nynorsk. Einar Lundeby var den første sekretæren for bokmål og Ingvald Torvik for nynorsk. Begge var lektorer. Etter noen år ble det ansatt kontorhjelp, og sporadisk ble det brukt ekstrahjelp.

De første månedene arbeidet sekretærene i et studierom på Universitetsbiblioteket på Drammensveien i Oslo, men fra november 1952 fikk de midlertidig plass i et kontor hos Cappelen forlag i Parkveien 41 B. 1. oktober 1953 fikk Språknemnda fast kontorplass i to rom i Handelsbygningen, Drammensveien 20 A. Senere flyttet Språknemnda til St. Olavs gate 35.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:13.05.2020 | Oppdatert:18.01.2021