Medlemmer og varamenn (nynorsk)

Merk at «aa» er alfabetisert som «å».

Forkortingar:

DnF = Den norske Forfatterforening
«Folkeskulen» står for «folkeskulen og framhaldsskulen»
KUD = Kyrkje- og undervisningsdepartementet
NRK = Norsk rikskringkasting
UiB = Universitetet i Bergen
UiO = Universitetet i Oslo

Nynorsk Representerte Funksjonstid
Bakken, Arnold, adjunkt folkeskulen medlem 1968–71
Bakken, Ove, høgskulelektor Noregs lærarhøgskule vara 1969–71
Beito, Olav T., professor UiO medlem 1957–71
  Det Norske Samlaget vara 1953–57
Bergane, Tor, lektor lærarskulen medlem 1964–66, vara 1963
Bergsgård, Arne, professor Noregs lærarhøgskule medlem 1952–53
Bergsvik, Kornelius, fylkesmann KUD vara 1952–56
Birkeland, Bjarte, professor den høgre skulen medlem 1960–66, vara 1957–60
  UiB medlem 1971
Birkeland, Rune, lektor lærarskulen medlem 1965 og 1967–71
Bjørgo, Trygve, rektor DnF / norske forfattarar vara 1964–71
Bredeli, Hans, lektor lærarskulen medlem 1957–60, vara 1952–57
Børnes, Eva Maage, overlærar folkeskulen vara 1962–67
Dale, Johs. A. (Johannes), professor den høgre skulen medlem 1952–60
Djupedal, Reidar, professor KUD medlem 1965–70, vara 1956–64
Eggen, Arnljot, forfattar DnF / norske forfattarar vara 1964–71
Eidnes, Hans, skulestyrar folkehøgskulen medlem 1952–59
Eik-Nes, Knut, prost KUD medlem 1952–56
Fagnastøl, Gurid, lærar folkeskulen medlem 1952–61
Fetveit, Leiv, lektor lærarskulen vara 1964–66
Frøysadal, Øystein, amanuensis UiB vara 1962–64
Fylling, A.K. (Amund), framhaldsskulelærar folkeskulen vara 1952–61
Grytli, Kåre, rektor lærarskulen vara 1967–69
Hallaråker, Peter, lektor lærarskulen vara 1970–71
Hamre, Håkon, amanuensis UiB medlem 1952–55
Haraldseid, Sigurd, rektor den høgre skulen medlem 1965 og 1967–71
Hauge, Alfred, forfattar DnF / norske forfattarar medlem 1964–71, vara 1957–62
Helland, Alv H., rektor den høgre skulen vara 1960–71
Hellevik, Alf, ordbokredaktør Det Norske Samlaget medlem 1952–71
Hovdhaugen, Einar, gardbrukar KUD medlem 1966–71, vara 1952–65
Huseklepp, O. (Otto), skulestyrar folkehøgskulen vara 1952–56
Kiran, Hartvig, programredaktør NRK medlem 1952–64
Kolltveit, Olav, redaktør Norsk Presseforbund vara 1952–71
Kolsrud, Sigurd, professor UiO medlem 1952–57
Krokann, Inge, forfattar DnF / norske forfattarar vara 1952–62
Langlo, Kristian, skuledirektør KUD medlem 1962–65
Lauvdal, Magnhild, adjunkt folkeskulen medlem 1963–71, vara 1962
Lid, Nils, professor UiO vara 1953–58
Lyche, Karl C., programredaktør NRK medlem 1966–67, vara 1952–62
Magerøy, Hallvard, dosent Det Norske Samlaget vara 1957–71
Midttun, Olav, professor UiO vara 1952–53
Moren, Sigmund, rektor folkehøgskulen medlem 1959–65, vara 1966–71
Mæhle, Leif, professor KUD medlem 1966–71, vara 1965
Maage, Eva sjå Børnes, Eva Maage    
Nørstebø, Sigurd, professor Noregs lærarhøgskule vara 1952–56
Naadland, Jakob, lærar folkeskulen vara 1963–67
Odland, Ottar, redaksjonssekretær NRK vara 1965–67
Oftedal, Magne, professor KUD medlem 1956–65, vara 1966–71
Opedal, Lars, overlærar folkeskulen medlem 1962
Raknem, Ingvald, professor Noregs lærarhøgskule medlem 1953–56 og 1968–71, vara 1956–67
Rundhovde, Gunnvor, dosent UiB medlem 1962–64, vara 1957–61 og 1965–71
Rykkja, Øystein, rektor lærarskulen medlem 1960–63, vara 1957–60
Sandven, Idunn, lektor folkeskulen medlem 1962–67
Selnes, Ludvig, lektor lærarskulen medlem 1952–57
Skard, Sigmund, professor DnF / norske forfattarar medlem 1952–63
Skartveit, Andreas, programsekretær NRK vara 1968–71
Skirbekk, Håvard, konservator folkeskulen medlem 1952–61
Skodvin, Magne, professor Noregs lærarhøgskule medlem 1956–62
Skrede, Ragnvald, journalist Norsk Presseforbund medlem 1952–57
Sletten, Vegard, redaktør Norsk Presseforbund medlem 1957–71
Sletvold, Sigurd, skulestyrar folkeskulen vara 1968–71
Solheim, Svale, professor UiO vara 1958–71
Svare, Bjarne, lektor den høgre skulen vara 1952–57
Sørebø, Herbjørn, programredaktør NRK medlem 1965 og 1968–71, vara 1963–64
Takvam, Marie, forfattar DnF / norske forfattarar medlem 1968–71
Torjusson, Aslak, lektor lærarskulen vara 1960–62
Tormodsgard, Lars, framhaldsskulelærar folkeskulen vara 1952–61
Tylden, Per, professor UiB medlem 1957–61, vara 1955–57
  Noregs lærarhøgskule medlem 1963–67
Vandvik, Eirik, professor Det Norske Samlaget vara 1952–53
Veiteberg, Ragnhild, øvingslærar folkeskulen vara 1968–71
Vesaas, Halldis Moren, forfattar DnF / norske forfattarar medlem 1952–67
Vaage, Brigt, lærar folkehøgskulen medlem 1966–71, vara 1956–65
Ørjasæter, Tore, forfattar DnF / norske forfattarar vara 1952–57
Aano, Jakob, stortingsrepresentant KUD vara 1966–71

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:23.11.2020 | Oppdatert:18.01.2021