Medlemsinstitusjonar og -organisasjonar

Norsk språknemnd Tal på medlemmer
  Bokmål Nynorsk
Universitetet i Oslo 1 1
Universitetet i Bergen 1 1
Noregs lærarhøgskule (frå 1969: Universitetet i Trondheim) 1 1
Det Norske Samlaget   1
Riksmålsvernet 1 > 0 *  
Lærarskulen 1 1
Den høgre skulen 1 1
Folkehøgskulen 1 1
Folkeskulen og framhaldsskulen 2 2
Den norske Forfatterforening, frå 1966: norske forfattarar** 2 2
Norsk Presseforbund 1 1
Norsk rikskringkasting 1 1
Kyrkje- og undervisningsdepartementet 2 > 3 *** 2
Sum totalt 30 15 15

   *Riksmålsvernet avslo å foreslå medlem, jf. Skriftspråk i utvikling s. 36 og Årsmelding 1966 s. 6. **Ved ei vedtektsendring 27.1.1966 var det ikkje lenger Den norske Forfatterforening som skulle foreslå medlemmer, men norske forfattarar, jf. vedtektene for Norsk språknemnd.  *** Departementet skulle etter vedtektene nemne opp 4 medlemmer, men sidan Riksmålsvernet avslo å foreslå medlem, nemnde departementet i staden opp 5 medlemmer, 3 for bokmål og 2 for nynorsk. (Skriftspråk i utvikling s. 36; jf. òg § 4 tredje ledd i vedtektene.)

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:23.11.2020 | Oppdatert:18.01.2021