Ordtilfanget

Ordtilfanget var et viktig arbeidsområde for Språknemnda, og særlig etter at læreboknormalen var ferdig, la nemnda ned mye arbeid på dette feltet. Ordbruk og ordvalg ble drøftet på flere møter. Et sentralt tema var hvilken stilling en skulle ta i norskopplæringa til eldre og nyere ordforråd, først og fremst i nynorsk. Språknemnda drøftet også den sterke påvirkningen fra engelsk-amerikansk, som den så som et problem for begge målformene.

To foredrag av Alf Hellevik ble utgitt som nr. 2 i Språknemndas skriftserie under tittelen Lånord-problemet. Foredragene het «Prinsipielle synspunkt på ordtilfanget og ordvalet i norskopplæringa» og «Den engelsk-amerikanske påverknaden på norsk».

På årsmøtet i 1971 tok Alf Hellevik i et foredrag et tilbakeblikk på arbeidet i Språknemnda. Da uttrykte han seg slik: «Særleg når det gjeld flaumen av lån frå engelsk-amerikansk, er det tydeleg at ei nøktern og avbalansert språkrøkt vil bli møtt med positiv reaksjon frå eit fleirtal av språkbrukarane uavhengig av kva syn dei har på andre målspørsmål.»

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:13.05.2020 | Oppdatert:18.01.2021