Publikasjoner

Arbeidsutvalget i Språknemnda diskuterte allerede i 1952, da Språknemnda var nyopprettet, om den skulle gi ut et tidsskrift og en skriftserie for å informere om virksomheten. Konklusjonen ble at det ikke var kapasitet til å gi ut et tidsskrift, men at en isteden ville informere gjennom årsmeldingene, som ble trykt i bladet Norsk skole og som særtrykk. (Norsk skole var et opplysnings- og kunngjøringsblad som Kirke- og undervisningsdepartementet gav ut.) I årsmeldingene ble det blant annet publisert språkspørsmål med svar, referat fra årsmøtene, lister over lærebøker som nemnda hadde hatt til gjennomsyn, og informasjon om det nordiske språksamarbeidet.

Skriftserien ble realisert, og det ble gitt ut skrifter med forskjellige tema. Språknemnda var dessuten med og gav ut skriftseriene Nordiske språkspørsmål i 1956–1968, som ble avløst av Språk i Norden (begge seriene var årsskrift for språknemndene i Norden).

I Nordiske språkspørsmål ble det publisert lister med termer fra ulike fagfelt: fjernsynsterminologi, flyterminologi, posttermer, navn på stater og teletermer. Alle listene var resultat av nordiske samarbeidsprosjekt.

I heftet med turisttermer får vi for eksempel vite at skiheis/skitrekk heter skilift på svensk og skidlift på dansk, skistøvel heter på dansk skistøvle, på svensk pjäxa, på islandsk skíðaskór og på færøysk feittleðurstivli. Blant posttermene finner vi at postkasse heter brevkasse på dansk og brevlåda på svensk.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:13.05.2020 | Oppdatert:18.01.2021