Terminologi og fagspråk

Norsk språknemnd så det slik at også innenfor fagterminologien var det behov for organisert språkrøkt som kunne bremse på en altfor ukritisk og unødvendig innlåning av fremmed språkstoff. Den framhevet også verdien av ensartede og veldefinerte termer i et fag og fordelen ved mest mulig felles termbruk for bokmål og nynorsk.

Allerede det første året Språknemnda var i arbeid, ble det diskutert om det skulle settes ned terminologikomiteer for de vanligste skolefagene. Etter hvert fikk Språknemnda i gang flere slike komiteer der den samarbeidet med faglige instanser som var med og registrerte termer og fikk resultatet til vurdering. Det ble opprettet et nært samarbeid mellom Språknemnda, Rådet for teknisk terminologi, Norges Standardiseringsforbund og andre instanser som arbeidet med terminologiske spørsmål.

Mye av Språknemndas arbeid med terminologi og fagspråk var ledd i samarbeidet med de andre nordiske språknemndene. Noen prosjekt ble fullført av Språknemnda, andre av Norsk språkråd.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:13.05.2020 | Oppdatert:18.01.2021