Norsk språkråd – medlemsorganisasjoner

Organisasjon Medlemmer Periode Endring
  Bokmål Nynorsk    
Norske universiteter og vitenskapelige høgskoler ved Universitets- og høgskolerådet (1972–84: Norske universiteter og høgskoler ved De norske rektormøter; 1984–2001: Norske universiteter og vitenskapelige høgskoler ved Det norske universitetsråd; 2001: Det norske universitetsråd > Universitets- og høgskolerådet) 3 3 1972–2004  
Grunnskolerådet, Rådet for videregående opplæring og Lærerutdanningsrådet (1976: Gymnasrådet > Rådet for videregående opplæring; 1972: Lærerskolerådet > Lærerutdanningsrådet) 1 1 1972–83 1972–83
Grunnskolen ved sin lærerorganisasjon  1 1 1972–2004  
Den videregående skolen, folkehøgskolen og lærerhøgskolen ved sine lærerorganisasjoner (1984: Gymnaset > Den videregående skolen, lærerskolen > lærerhøgskolen) 1 1 1972–2004  
Landslaget for norskundervisning 1 1 1988–2004 1988–
Den norske Forfatterforening 2 2 1972–2004  
Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (1984–2000: Norsk Faglitterær Forfatterforening) 1 1 1984–2004 1984–
Norsk Oversetterforening, Statsautoriserte translatørers forening og Oversetterutvalget i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (1992: Norsk faglitterær oversetterforening > Oversetterutvalget …) 1 1 1988–2004 1988–
Den norske Forleggerforening 1 1 1972–2004  
Norsk Presseforbund 1 1 1972–2004  
Norsk rikskringkasting ved styret 1 1 1972–2004  
Riksmålsforbundet 2   1972–2004  
Det Norske Akademi for Sprog og Litteratur 2   1972–2004  
Noregs Mållag   2 1972–2004  
Det Norske Samlaget   1 1972–2004  
Norsk Måldyrkingslag   1 1972–2004  
Landslaget for språklig samling 1 1 1972–2004  
Norsk Skuespillerforbund 1 1 1972–2004  
Oppnevnt av Stortinget 4 4 1972–87 1972–87

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:04.06.2020 | Oppdatert:18.01.2021