Navnevalg

Da den nye institusjonen tok over 1. januar 2005, hadde den lenge blitt omtalt som «et kompetansesenter for norsk språk». Flere navn hadde blitt diskutert, og mange var skeptiske til betegnelsen «kompetansesenter». Navneforslaget Språkrådet var framme i diskusjonen, men møtte en god del innvendinger fordi det var identisk med kortformen av Norsk språkråd. Likevel ble navnet Språkrådet enstemmig vedtatt i interimsstyret og godkjent av departementet i mai 2005.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:13.05.2020 | Oppdatert:15.01.2021