Ny organisering i 2013

I løpet av noen år fikk Språkrådet flere nye stillinger, så sekretariatet vokste en god del etter at den nye institusjonen ble opprettet. I 2013 ble det derfor vedtatt en ny struktur for sekretariatet for å gjøre organisasjonen mer effektiv. Ved årsskiftet 2013/2014 ble personalet delt inn i tre språkfaglige seksjoner: seksjonen for fagspråk og språk i samfunn og høyere utdanning, seksjonen for skole og offentlig forvaltning, seksjonen for språkrøkt og språkrådgivning, og dessuten en seksjon for administrasjon og en enhet for kommunikasjon. Det ble ansatt en leder for hver seksjon. Samtidig ble to tidligere fagråd slått sammen, slik at det ble like mange fagråd som språkfaglige seksjoner i sekretariatet. Fagrådene heter nå: fagrådet for fagspråk og språk i samfunn og høyere utdanning, fagrådet for skole og offentlig forvaltning og fagrådet for normering og språkobservasjon. I 2018 ble det som en prøveordning oppnevnt et fagråd for stedsnavn. Direktøren leder sekretariatet og ledergruppen.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:13.05.2020 | Oppdatert:15.01.2021