Omdanningsprosessen

Omdanningsarbeidet kom for alvor i gang i 2003. I løpet av 2002 ble begge de to kontorsjefstillingene i Norsk språkråd ledige. Departementet ønsket å tilsette en direktør som skulle lede institusjonen, og i påvente av at det skulle skje, tok Marit Hovdenak over som daglig leder fra august 2002 og ut 2003.

Selve omdannings- og overgangsåret ble 2004. Da ble Sylfest Lomheim tilsatt som direktør fra 1. januar. Rådsforsamlingen i Norsk språkråd som skulle ha gått av i februar 2004, fikk funksjonstiden sin forlenget fram til årsskiftet 2004/2005. Styret ble nedlagt fra og med årsmøtet i februar 2004, som var det siste i Norsk språkråd. Departementet oppnevnte et interimsstyre fra 2. juni samme år, og lederen og nestlederen i det gamle styret gikk inn i interimsstyret sammen med fem nye medlemmer. Personalet som var tilsatt i Norsk språkråd, fortsatte i stillingene sine.

Interimsstyret fikk i oppgave å utvikle en tjenlig organisasjonsmodell for den nye institusjonen og utarbeide et strategidokument for en nasjonal språkpolitikk. Det langsiktige målet var at norsk språk skal være et samfunnsbærende skriftspråk også om hundre år.

I januar 2004 gikk departementet bredt ut med et høringsdokument om omdanningen av Norsk språkråd. Et sentralt spørsmål var hvordan en skulle få til «en samfunnsforankret språkpolitikk». Blant forslagene var å trekke ulike språkbrukergrupper med i arbeidet og bygge allianser med andre miljø, som næringslivet, fagbevegelsen, reklame- og informasjonsbransjen, utdanningsorganisasjonene osv. Med utgangspunkt i høringssvarene bad departementet og Norsk språkråd inn til et dagsseminar som førte fram til rapporten Nye veier i norsk språkpolitikk?

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:13.05.2020 | Oppdatert:15.01.2021