Språket i skolen, klarspråk og jamstilling

Språkrådet er en pådriver for at opplæringspolitikken skal bygge på statens språkpolitikk. Arbeidet skjer i dag gjennom seksjonen for språk i skole og offentlig forvaltning. Språkrådet samarbeider med andre fagmiljø om å skape språkinteresse blant elever og skaffe kunnskap om språkopplæringen, og er offentlig høringsinstans i saker som gjelder språket i skolen.

Siden 2006 har Språkrådet arbeidet mye med å få statsorgan til å skrive klart og korrekt, særlig gjennom prosjektet Klart språk i staten fra 2008 i samarbeid med Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). En evaluering viser at prosjektet klarte å skape oppmerksomhet om klarspråk og hjelpe statlige virksomheter i gang med arbeidet. Nå deltar Språkrådet i et eget prosjekt som skal gi bedre språk i utvalgte lovtekster. To medarbeidere i Språkrådet var ellers med i gruppen som forberedte de nye versjonene – bokmål og nynorsk – av Grunnloven til grunnlovsjubileet i 2014.

Språkrådet fører tilsyn med hvordan statsorganene følger opp målloven. Mange statsorgan bruker for lite nynorsk, men Språkrådet prøver å finne nye arbeidsmåter – sprer informasjon og holder nynorskkurs.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:13.05.2020 | Oppdatert:18.01.2021