Språkrådet – styre 2004–

Styre og styreleiarar

Styreleiarar (kronologisk)

Namn Periode
Karlsen, Tove Kristin 2004–06 (interimsstyret)
Aasland, Tora 2006–07
Øvrebotten, Magni 2007–08
Berntsen, Ida 2008–10
Øvrebotten, Magni 2010
Grepstad, Ottar 2010–15
Melby, Guri 2016–2018
Ulfsby, Erik 2018–2019

Nestleiarar i styret

Namn Periode
Øvrebotten, Magni 2006–07, 2008–10
Kimestad, Åse Lill 2010–15
Trosterud, Trond 2016–

Styremedlemmer (alfabetisk)

Namn Periode
Aurstad, Bodil  2013–15
Berg, Sigrun Høgetveit 2010–15
Berntsen, Ida 2008–10
Bjørhusdal, Eli vara 2016–18, medlem 2018–19
Breivega, Ola 2006–07 (tilsettrepresentant)
Christensen, Bente vara 2010–15
Eikemo, Marit 2004–06 (interimsstyret)
Eskeland, Liv Kari 2016–18
Fretland, Jan Olav 2004–06 (interimsstyret), 2006–10
Fuglevik, Tor 2004–06 (interimsstyret), 2006–10
Grepstad, Ottar 2006–15
Haugen, Ola 2004–06 (interimsstyret)
Hoel, Jan 2006–10 (tilsettrepresentant)
Hovdenak, Marit 2007–10 (tilsettrepresentant)
Ims, Daniel 2010–14 (tilsettrepresentant)
Karlsen, Silje Solheim 2006–10
Karlsen, Tove Kristin 2004–06 (interimsstyret)
Kimestad, Åse Lill 2010–15
Knarbakk, Jan Erik 2016–
Krangnes, Lars Rottem vara 2006–15
Kvarenes, Margrethe 2010–15 (tilsettrepresentant)
Lohndal, Terje vara 2016–
Lånke, Ola T. 2010–15
Myklebust, Hege vara 2016–
Nybø, Bjørg Nesje 2016– (tilsettrepresentant)
Reksten, Torunn 2016– (tilsettrepresentant)
Rice, Curt 2016–18
Trosterud, Trond 2010–
Ulfsby, Erik 2018–
Uri, Helene vara 2006–10, medlem 2010–13
Wetås, Åse 2010–15
Østerud, Øyvind 2004–06 (interimsstyret)
Øvrebotten, Magni 2004–06 (interimsstyret), 2006–10
Øzerk, Kamil 2010–15
Aasen, Kjetil 2014–15 (tilsettrepresentant)
Aasland, Tora 2006–07

Endring i 2018:

Guri Melby gjekk av som styreleiar 13.3.2018 (Websak 14/1744-32). Inn kom då Erik Ulfsby. Styremedlem Liv Kari Eskeland gjekk ut av styret på same tidspunkt.

Varamedlem Curt Rice gjekk ut av styret på same tidspunkt. Eli Bjørhusdal var vara frå 2016 og vart medlem frå 12.3.2018.

Nye varamedlemmer frå 12.3.2018: Terje Lohndal og Hege Myklebust.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:13.05.2020 | Oppdatert:18.01.2021