Ytre og indre organisering

Arbeidet med den ytre og den indre organiseringen av Språkrådet var en annen viktig sak for interimsstyret. Sommeren 2005 sendte interimsstyret et forslag til organisasjonsmodell til Kultur- og kirkedepartementet. Den modellen omfattet blant annet fire eksterne fagråd som skulle sikre Språkrådet bredest mulig samfunnskontakt i arbeidet. Fagrådene skulle ha følgende arbeidsfelt: samfunn og høyere utdanning, skole og offentlig forvaltning, normering og språkobservasjon og terminologi og fagspråk. I sekretariatet skulle det være en koordinator for hvert fagråd. Fagrådene skulle ikke være saksbehandlere, men bidra med innspill fra sine fagområder.

Direktørrollen var ny i organisasjonen. Mens Norsk språkråd hadde to kontorsjefer som ledet sekretariatet, én for bokmål og én for nynorsk, gikk departementet inn for en direktør som øverste leder av den nye institusjonen, med en åremålsperiode på seks år. Hensynet til måljamstillingen ble diskutert, men departementet mente at den kunne ivaretas på annet vis enn gjennom en todelt ledelse.

25. april 2006 fastsatte Kultur- og kirkedepartementet vedtekter for Språkrådet. Der heter det at Språkrådet er statens fagorgan i språkspørsmål og særlig skal arbeide med å styrke status for det norske språket nå og i framtiden og forvalte de to offisielle målformene. Språkstyrkingsarbeidet omfatter både norsk språk generelt og den nynorske målformen spesielt. I vedtektene er kravet om «bred samfunnskontakt» for det nye Språkrådet tydelig understreket. Vedtektene er senere endret noen ganger, m.a. med endret styresammensetning og da Språkrådet fikk normeringsfullmakt. Se gjeldende vedtekter for Språkrådet (2017) og vedlegget med oversikt over vedtektene fra 2006 av.

I juni 2006 vedtok interimsstyret mandatene for fagrådene, og i juli 2006 oppnevnte departementet det første ordinære styret i Språkrådet med Tora Aasland som styreleder. Styret pekte så ut de 24 eksterne medlemmene til fagrådene høsten 2006, og de fikk en funksjonstid på to år (senere endret til fire år).

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:13.05.2020 | Oppdatert:15.01.2021