Språk på nett

Artikler fra Språknytt 1973–1994

Språknytt fins i digital utgave fra 1995 til i dag. Nå er også de viktigste artiklene fra 1973–94 digitalisert. Adresse: www.sprakrad.no/snytt73-94

Komma-testen

Komme eller ikke komma? Regler og øvinger ligger her: www.sprakrad.no/kommareg

Frå gammalnorsk til bokmål og nynorsk

Eit kortfatta språkhistorisk oversyn skrive av Lars S. Vikør: www.sprakrad.no/fakta

Vandring i bynamn

Kva kjem «Bergen» av? Kva er bakgrunnen for «Drøbak»? Og kva ligg bak namnet «Gjøvik»? Forklaring på desse og andre bynamn finn du her: www.sprakrad.no/bynavn

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:23.11.2004 | Oppdatert:28.05.2021