Minneord om Bertil Molde

AV EYVIND FJELD HALVORSEN

Professor Bertil Molde, i mange år sjef for sekretariatet i Svenska språknämnden og dens forgjenger Nämnden för svensk språkvård, og «ordförande» i Nordisk språksekretariat, døde 15. august i år, nesten 76 år gammel.

Faget nordisk språk ved de svenske universitetene var i hans studietid virkelig en nordisk disiplin, og det var derfor ikke noe påfallende i at hans første større avhandling gjaldt et dansk emne. Men det var først og fremst moderne svensk språkrøkt og nordisk språklig samarbeid som ble hans virksomhetsområde. Han etterfulgte Gösta Bergman som sekretariatssjef i 1961, og ble etter hvert en autoritet, man kan vel nesten si en institusjon, når det gjaldt svensk språkrøkt og rådgivning om språkbruk.

Men den delen av Bertil Moldes virksomhet som var viktigst for oss i de andre nordiske nemndene, var hans arbeid for utviklingen av nordisk samarbeid i alle former for språkrøkt og språkopplæring. Tanken om å opprette et felles nordisk organ som kunne hindre at de tre sentralnordiske språkene gled mer fra hverandre enn de alt hadde gjort, hadde hatt sine talsmenn tidligere, og de årlige nordiske språkmøtene fra og med 1954 førte til en betydelig styrking av det språklige samarbeidet. Men bevilgningene var knappe og satte grenser for hvor mye som kunne gjøres, og blant annet parlamentarikerne i Nordisk råd mente det ble gjort for lite. Den svenske riksdagsmannen Sven Sundin foreslo i 1968 i Nordisk råd å opprette en nordisk språknemnd, og saken ble sendt til uttalelse i språknemndene. Dansk Sprognævn og Norsk språkråd var skeptiske, og var redd for kompetansestrid mellom en nordisk nemnd og de nasjonale nemndene, mens svenskene, og særlig Bertil Molde, var mer positive. Det tok ti år å få opprettet det fellesnordiske organet, men det ble arbeidet med det hele tiden, og etter mye om og men kunne Nordisk språksekretariat konstituere seg i 1978, med Bertil Molde som formann i styret.

Det viste seg at samarbeidet gikk temmelig knirkefritt, og det var nok av oppgaver å ta fatt på. Kontakter med andre nordiske institusjoner ble etablert, og vi følte oss vel etter hvert som et team som gjorde gagns arbeid. Bertil Molde ble gjenvalgt som formann for en ny fireårsperiode i 1984, men han fikk helseproblemer å stri med, og fra 1987 overtok Allan Karker som formann.

Bertil Molde var en vennlig, tålmodig og uhøytidelig møteleder, med mye praktisk innsikt og humoristisk sans, og kom godt ut av det med de fleste. Han kjente personlig svært mange av de menneskene han skulle ha kontakt med, og det gjorde at samarbeidet gikk lett.

Jeg traff ham på de nordiske språkmøtene, første gangen tror jeg var i Helsingfors i 1961, og vi gikk godt sammen og ble etter hvert gode venner. Det var trist å se at han var så pass redusert rent fysisk da jeg traff ham siste gang i 1989, men den humoristiske replikken manglet ikke da heller.

Han var alltid en forkjemper for nordisk samarbeid, og han opplevde da også å se resultater av det arbeidet han hadde gjort både i svensk og nordisk sammenheng. Han vil bli savnet av alle oss som han samarbeidet med i så mange år.

 

-- Eyvind Fjeld Halvorsen er tidligere medlem av styret i Nordisk språksekretariat.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:09.08.2004 | Oppdatert:01.07.2015