Nyord

Når eit ord er ført opp i denne spalta, tyder det berre at vi har registrert det. Det tyder ikkje at Norsk språkråd går god for ordet. Dersom vi tilrår eller rår frå å bruke ordet, vil vi nemne det uttrykkjeleg.

Allergere = reagere allergisk. En leser skriver til oss at hennes datter på 10 år har kommet med dette ordet. Vi mener at ordet er godt, og ser gjerne at det tas i bruk.

digitalnomade Ny ordbok for digitalnomader [...] Men det er nok først og fremst informasjonssamfunnets kalde hånd, som preger dette prosjektet. «En digitalnomade», for eksempel, er en person som bruker – og er avhengig av – personlig datamaskin, modem, mobiltelefon osv, bokstavelig talt overalt hvor vedkommende står og går. Romerikes Blad 17.9.1995.

korntagger, korntagging KORNTAGGERE BAK UFO-MYSTERIET PÅ HVAM: Et par planker, litt tau og et kompass var alt kameratene Tor Arne Ormstad og Rune Damhaug trengte for å lure hele Norge. – Det var vi som laget ufo-mønsteret i kornåkeren på Hvam, innrømmer de to lattermilde karene. I tre uker har de holdt på hemmeligheten om den nattlige korntaggingen på Romerike. NTB-melding 29.8.1995.

odinisme jamfør åsatru: Så langt kan det verke som om dreininga mot den norrøne tradisjonen, vekk frå satanismen, er eit framsteg. Situasjonen er likevel ikkje så eintydig. Overgangen frå satanisme til odinisme kan på sikt vise seg å skape nye og vel så store utfordringar. Vårt Land 25.8.1995.

sensurbrikke, tv-filter Norske politikere ønsker å innføre en ny sensurbrikke i fjernsynsapparater. TV-filteret sladder automatisk vekk vold og sex fra skjermen. Aftenposten 18.8.1995.

spagettivaluta Europas mest sentrale land, Tyskland, går ikke over til det enkelte tyske kommentatorer har kalt «spagettivalutaen» uten å få noe igjen. Helmut Kohls syn er like klart som det har vært: Uten en politisk union, ingen valutaunion. Dagbladet 22.9.1995.

stolping Politibetjent Johnsen trekker frem et annet eksempel på vold på vestkanten: «Stolping». [...] To gutter grep en medelev. Med et godt grep rundt hver sin legg, løp de med gutten mellom seg mot stolpen på basket-stativet i skolegården. Heldigvis klarte offeret å ta seg for med hendene før stolpen traff ham i skrittet [...] Stolping er tradisjon. Jeg kjenner dem som gjorde det; da de var små spurver på skolen, var det dem som ble stolpet. Nå var det noen andre, sier den ene ungdommen. Aftenposten 3.10.1995.

terapinomade For å få «opplevelseskick» drar folk på weekendkurs i sjamanisme. Terapi er blitt en livsform, og mange kvinner er blitt terapinomader, sier forfatter Bjørg Vindsetmo. Dagbladet 5.9.l995. Bjørg Vindsetmo har skrevet en engasjerende bok om vår tids terapinomader som plasker omkring i svada-myra på jakt etter nytt selvbilde. Dagbladet 25.9.1995.

voldsfilter Den amerikanske kongressen har nylig gått inn for saken, og et lovforslag som påbyr voldsfilter i alle nye TV-mottakere, er under utarbeidelse. Dagbladet 29.8.19.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:07.07.2004 | Oppdatert:01.07.2015