Nyord

kjevesleng fikk kjevesleng etter en bilulykke og må leve med store smerter. Aftenposten 3.8.1997.
- Etter mønster av nakkesleng.

nettsjekking, nettsjekker Nett-sjekking har eksplodert Dagbladet 16.5.1997. Nett-sjekkere avslørt. 1500 kontaktsøkende lagt ut på Internett Arbeiderbladet 29.7.1997.

orkidéfag Norsk regnes ikke lenger som et orkidéfag ved tyskspråklige universiteter. [...] Ordet brukes åpenbart om fag som har få studenter - kanskje klinger også eksotisk, jfr. orkidéens posisjon i floraen. Aftenposten aften 8.8.1997.
- Etter tysk Orchideefach.

ruspulver Bland pulver og vann og du har en fiks ferdig rusbrus på syv dager. Pulveret er i salg i Norge uten aldersgrense. [...] Alkoholloven åpner for regulering av ruspulveret på samme måte som man kan regulere vinråstoff Aftenposten 19.7.1997.
- I svensk: alkoholpulver.

statsbudsjettsimulator På folk for Jaglands nettsider som åpnet igår kan surferne gå inn og komponere sitt eget statsbudsjett ved å endre på postene ved hjelp av en såkalt statsbudsjettsimulator. Dagens Næringsliv 22.7.1997.

stønnedame Offisiell tittel var konsulent og sentralborddame. Men i realiteten tjenestegjorde hun som stønnedame og rådgiver for desperate menn på intens sexjakt etter mindreårige eller egne døtre. Dagbladet 30.7.1997.

såkornkapital den såkalte såkornkapitalen - det vil si kapitaltilskudd fra idéutvikling til ferdig produkt. Aftenposten 17.8.1997.

turneringsteori Er det en fordel eller ulempe for vår konkurransedyktighet at lønnsforskjellene i Norge er blant de minste i verden? Økonomisk turneringsteori belyser disse spørsmålene. Teorien sier at høye lederlønninger ikke har noe med grådighet å gjøre [...] Teorien sier altså at en arbeidstagers lønn ikke har til hensikt å virke motiverende på arbeidstageren selv, men derimot å virke motiverende for ansatte på lavere nivåer i bedriften. [...] Turneringsteori er myntet på alle bedrifter der hovedmålet er best mulig økonomisk resultat, uavhengig av land og kultur. Aftenposten 31.7.1997.
- Trolig etter engelsk tournament theory.

umami Amerikanske forskere er nå sikre på at menneskene er utstyrt med en femte smakssans i tillegg til søtt, salt, surt og bittert. Den femte smaken kalles umami, et japansk ord som betyr «velsmakende» eller «appetittvekkende». Arbeiderbladet 16.7.1997.

verifikasjonsreise reise som foretas for å framskaffe riktige opplysninger: Det såkalte «gatefoto-beviset» ble innhentet under en verifikasjonsreise til Quetta i desember 1994 der Terje Tune fra UDI, Sidsel Wiborg fra Justisdepartementet og en representant fra den norske ambassaden deltok. Klassekampen 24.5.1997.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:07.07.2004 | Oppdatert:26.06.2015