Nyord

Når eit ord er ført opp i denne spalta, tyder det berre at vi har registrert
det. Det tyder ikkje at Norsk språkråd går god for ordet. Dersom vi tilrår eller rår frå å bruke ordet, vil vi nemne det uttrykkjeleg. Nyordspalta blir redigert av Vigleik Leira.

ankerbarn …er et ankerbarn. En mindreårig asylsøker som er blitt sendt av sin familie til et vestlig land i håp om at foreldre og søskenflokk skal få asyl takket være reglene om familiegjenforening. Aftenposten 21.12.1999.

datter ny bruk = datterselskap: Akerdøtre må svi for lånene. Kjell Inge Røkkes private milliardlån hos DnB førte til at Aker RGIs datterselskaper måtte redusere sine lånerammer i banken med 1,4 milliarder kroner. Dagens Næringsliv 12.1.2000.

fortidssletter Uvørne tastetrykk og bytte av datasystemer sletter viktige deler av vår felles hukommelse. Du kan selv være en fortids-sletter. Bergens Tidende 14.7.1999.

glemmeside Hjemmesidene er blitt glemmesidene. For det er langt fra alle offentlige organer, etater og instanser som har et oppdatert internettilbud. Dagsavisen 24.1.2000.

hviletidsbrudd Hviletidsbrudd koster flesk. Det har i 1999 vært ilagt rekordhøye bøter for brudd på bestemmelsene om kjøre- og hviletid. Bergens Tidende 6.1.2000.

konvertere ny, transitiv bruk: Statsråd Michael Melchior, som er sjefrabbiner i Norge, foreslår å massekonvertere ikke-jødiske, russiske innvandrerbarn. Aftenposten 21.12.1999.

mobiltelefonfri Testresultatet fra Huseby skole i Trondheim kan fortelle om fornøyde lærere. I den mobiltelefonfrie sonen foregikk undervisningen uten forstyrrende fikling med mobiltelefonen. Computerworld 29.10.1999. 
– I den samme artikkelen blei også ordformen mobilfri brukt.

slaktelån Vil stoppe slaktelån. Stortinget kan komme til å vedta regler som tvinger milliardær Kjell Inge Røkke til å betale skatt til Norge. Det er også flertall på Stortinget for å vurdere tiltak som hindrer lånefinansierte industrislakt. Dagbladet 28.12.1999.

stjernefinne Linux-far og stjernefinne Linus Torvalds er meget spent. I dag kommer «mysteriebrikken» som utfordrer kjemper som Intel og skal øke datamaskinbrukernes bevegelsesfrihet. Dagens Næringsliv 19.1.2000.

temabegravelse Den tradisjonelle begravelsen ligger på dødsleiet. Det holder ikke lenger med åpne kister i blomsterpyntede kapeller. Temabegravelser er siste skrik, og selvfølgelig er det amerikanerne som går i bresjen for en gravferdsmote. Dagsavisen 4.11.1999.

tusjvandal Taggernes triumf. Banedivisjonens bygningsavdeling har mistet det meste av budsjettet. Tusjvandalene triumferer. Sporveisnytt 1999, 8.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:06.07.2004 | Oppdatert:11.12.2014