Riksaviser stør nynorsk sidemål

Aftenposten Aften 20. august 2000:

«Hovedstaden har sannsynligvis flere nynorskbrukere enn noen annen norsk kommune, og ikke minst derfor er det overraskende at det nå synes være flertall i bystyret for å sløyfe nynorsk i byens videregående skoler. De som jubler over den nye situasjonen, jubler på samme solide grunnlag som når umodne 15-åringer gleder seg over at lærerne streiker: Man har utsikt til å bli kvitt en plikt og dermed slippe unna et krav om litt ekstra innsats. [...] Det er ikke sikkert at unge mennesker bør forlate skolen med den lærdom at hvis noe er lite lystbetont, kan man bare hoppe over det. Nynorsken kan betraktes på to diametralt motsatte måter: Som belastning og ekstrautgift, eller som berikelse. Det er korttenkt å lukke øyene og spesielt ørene for den siste oppfatningen, også om det åpenbart er en krevende oppgave både å formidle og ta til seg kunnskap om et fag som hos altfor mange møter en motstand grensende til vulgær motvilje.»

Dagsavisen 27. august 2000:

«Men før man velger den letteste løsningen, skylder vi å prøve å endre språkholdningen og samtidig forbedre den pedagogiske tilnærmingen. Først når dette eventuelt har vist seg å være umulig, kan det diskuteres om sidemålet – og dermed tospråksituasjonen – bør begraves. Vi håper at det ikke skjer.»

Dagbladet 30. august 2000:

«Men noen har aldri villet forsone seg med at nynorsken i en viss forstand skulle være likestilt med bokmålet. De har stadig kalt på omkamp, ikke minst om sidemålet i skolen, som for store grupper av elever handler om nynorsk. [...] Det er selvsagt mye rart som presteres av nynorsk i Oslo-skolen. Men det skyldes da ikke nynorsken. I dagens skole presteres det jo mye rart både i engelsk, tysk og matematikk, og ingen vil vel finne på å avskaffe fagene av den grunn. Vil man forbedre ferdighetene i sidemål, bør politikerne heller sette inn økte ressurser, og lærerne bør se problemene som en pedagogisk utfordring.»

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:08.08.2004 | Oppdatert:17.06.2015