Nyord

Når et ord er ført opp i denne spalten, betyr det bare at vi har registrert det. Det betyr ikke at Norsk språkråd går god for ordet. Dersom vi tilrår eller rår fra å  ruke ordet, vil vi nevne det uttrykkelig. Nyordspalten redigeres av Svein Nestor.

chickelacker = russ 26. april hopper byens 8000 chickelackere i dressen. Aftenpostens aftennummer 12.4.2002.

dotcomsk Rørende dotcomsk sosialrealisme Aftenposten 16.4.2002.

eksessoreksi, mye-vil-ha-mer-oreksi Jaget etter det perfekte, og trangen til å skaffe nye ting, har skapt en ny lidelse: eksessoreksi eller «mye -vil-ha-mer-oreksi». VG 21.3.2002. Dannet etter mønster av anoreksi.

fiktiviteter Det er betenkelig at arbeidstiden brukes stadig mer på interne aktiviteter (og fiktiviteter) og mindre på å betjene publikum. Sysselsettingskonsulent Tor Larsen og seksjonsleder Torkell Skollevoll i Oslo kommune i kronikk i Aftenposten 16.4.2002.

mavebeltebombe Men det er med dette argumentet Bergo tramper på minnet til de seks millioner jødene som Hitler myrdet. For ingen av dem brukte mavebeltebomber mot germanske tenåringer i tysk diskotek-kø […]. Det gjør derimot de ‘svake’ palestinaaraberne. Dagen 7.1.2002.

minnemetall Minnemetall, på engelsk shape memory alloys, kan ha forskjellige former ved ulike temperaturer, og det ‘husker’ disse. Teknisk ukeblad nr. 12 4.4.2002.

multikulturalisme Den haldninga at alle slags kulturbaserte oppfatningar kan tolererast, kalla han ’multikulturalisme’. Det er ei haldning han er sterkt ueinig i. Den syriske professoren Bassam Tibi i Universitetsavisa Nr. 18 13.12.2001.

nikk og nakk Det var Veronica som hadde regien på samtalen, og når Per fikk spørsmål om det som hadde skjedd, kikket han på kona før han svarte. Hun hadde kontrollen med nikk og nakk, forklarer Harald Orderud. Dagbladet 14.2.2002.

parentonym Arbeidsgruppen foreslår at en av foreldrenes fornavn med avstamningsending skal kunne velges som etternavn […] Slike navn kalles for metronym når etternavnet bygger på mors fornavn og patronym når det bygger på farens. Departementet mener det er hensiktsmessig å bruke fellesbetegnelsen parentonym, bl.a. fordi det viser at endingen knytter seg til foreldrenes fornavn. Odelstingsproposisjon nr. 31 (2001–2002).

skulderklappe = klappe på skulderen Som kunst er dette kanskje det betydeligste jeg har sett, sa Nerdrum til «Ukeslutt», og skulderklappet Schaus forfall som «en kunstnerisk handling på høyt nivå». Journalist Hallgeir Opedal i Dagbladet 15.2.2002.

tenkeboks (ny bruk av ordet) Kan dere journalister snart få inn i de middelmådige tenkeboksene deres at vi nå er sånn passe lei av hva tåpelige jentunger finner på (les Britney Spears)?? Sven Eikegard i innlegg

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:06.07.2004 | Oppdatert:17.06.2015