Småstoff


På godt norsk

agenda – sakliste
backup – reservekopi, sikkerhetskopi/tryggingskopi (IKT); støtte, oppfølging (allment)
benchmarking – referansemåling, referansenormering, styringsnormering branding – varemerkebygging
browse – bla igjennom (IKT)
browser (web browser) – nettleser/nettlesar
business-to-administration (B2A) – salg til det offentlige / sal til det offentlege
business-to-business (B2B)
– handel mellom bedrifter, bedriftshandel
business-to-consumer (B2C) – salg til forbruker / sal til forbrukar
business-to-government (B2G) – salg til det offentlige / sal til det offentlege
case
– kasus, tilfelle, sak, eksempel(tilfelle)
case study – kasusstudie, tilfellestudie, eksempelstudie
chat – nettprat, tekstprat(ing)
chatte – nettprate, prate på nettet, tekstprate på nettet
copyright – opphavsrett
direct mail – direktereklame
display – skjerm, tegnrute/teiknrute, tekstvindu/tekstvindauge
e-business – e-forretninger/e-forretningar, e-forretningsdrift, e-forretning (om det enkelte firmaet)
e-cash – digitale penger / digitale pengar
e-commerce – netthandel, e-handel
e-learning – e-læring
e-mail – e-post
flip-over – arktavle, papirtavle
interface – grensesnitt
roaming – nettveksling, nett(om)streifing (mobiltelefoni og data)
site (web-) – vevsted/vevstad, nettsted/nettstad
voice mail – talepost
walkover – autoopprykk; gratisseier/gratissiger
webmaster – vevmester/vevmeister, vevredaktør, vevadministrator

Du finner flere ord på nettsidene våre under "På godt norsk".

Handlingsprogram for det svenske språket

I april la den svenske språkkommisjonen fram sitt handlingsprogram for det svenske språket. Kommisjonen, som er den første i sitt slag i Sverige, skisserer tre hovedmål:

  • Alle skal ha rett til å utvikle sitt morsmål, enten morsmålet er svensk eller et annet språk
  • Svensk skal være et fullverdig og samfunnsbærende språk som alltid skal kunne brukes i Sverige
  • Svensk språk fra offentlige organ skal være korrekt og funksjonelt Kommisjonen legger fram forslag om en lov om svensk som hovedspråk i Sverige. Svensk skal styrkes som språk i arbeidslivet, i høgre utdanning og forskning, på bruksanvisninger og i avtaler, og som skolespråk.

Kommisjonen foreslår også et eget organ, Sveriges språkråd, som skal ha som hovedoppgave å se til at Sverige blir utviklet til et mangespråklig samfunn der svensk er hovedspråket.

Norsk språkråd vedtok på sitt årsmøte i februar å be regjeringen oppnevne en liknende kommisjon i Norge.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:13.07.2004 | Oppdatert:02.06.2021