Språk på nett

Danske dialekter

«’Danske dialekter’ er udarbejdet af Institut for Jysk Sprog- og Kulturforskning, Aarhus Universitet.» Nettstedet har 24 dialektprøver i skrift og lyd.
Adresse: http://www.statsbiblioteket.dk/dlh/dialekt/dialekt.html

Svenske dialekter

«Missa inte de spännande inspelningarna av intressanta, skämtsamma eller allvarliga berättelser från förr på genuina svenska dialekter. Här finns exempel från samtliga svenska landskap, samt översättning för den som inte förstår.» Adresse: http://www.svd.se/statiskt/multimedia/dialekt/index.asp

Svensk språkbank

«Språkbanken är en avdelning inom Göteborgs universitet som sedan 1975 bygger upp och ger tillgång till språkliga referensmaterial i form av texter och lexikaliska data. Texter av olika slag och från olika tider finns tillgängliga via Internet i en form där varje ord presenteras i sitt sammanhang (s.k. konkordans). Materialet omfattar texter på ca 75 miljoner ord, från modern tidningstext och litterär text till Strindbergs produktion och bakåt till medeltida rimkrönikor. Texterna är åtkomliga gratis över nätet i konkordansform och antalet sökningar ligger på ca 25 000 varje månad.»
Adresse: http://spraakbanken.gu.se

Eurolang

Eurolang er ei informasjonsteneste som dekkjer saker som har med språkleg mangfald i EU og søkjarstatar å gjere. Tenesta vart skipa i februar 2000 i Brussel, og målet er å forsyne nasjonale og regionale massemedium med nyhende som har allmenn interesse når det gjeld det språklege mangfaldet i Europa. Det blir lagt særleg vekt på saker som har med minoritetsspråk og regionspråk å gjere.
Adresse: http://www.eurolang.net

Language Futures Europe

Denne nettstaden samlar lenkjer som har med Europas språklege framtid å gjere. Aktuelle emne er språkpolitikk, fleirspråklege tilhøve, globale språkstrukturar og engelskdominans. Adresse: http://www.inter.nl.net/users/Paul.Treanor/eulang.html

The Linguist List

The Linguist List vart skipa i 1990. Lista er eit forum der lingvistar diskuterer språkvitskaplege emne og utvekslar informasjon.
Adresse: http://www.linguistlist.org

Bibelkonkordanser

Menighetsfakultetet har lagd en søkeside der en kan søke i over 20 bibler på ulike språk.
Adresse: http://www.menfak.no/bibel/sokbibel.html

Søkeside for 25 forfattere

Dokumentasjonsprosjektet ved Universitetet i Oslo har lagd en søkeside for 25 forfattere som inngår i prosjektets digitale tekstsamlinger. Blant forfatterne er Asbjørnsen og Moe, Bjørnstjerne Bjørnson, Camilla Collett, Petter Dass, Arne Garborg, Henrik Ibsen, Hans Jæger, Ragnhild Jølsen, Alexander Kielland og Jonas Lie.
Adresse: http://www.dokpro.uio.no/litteratur/sok.html

Søkeside for Henrik Ibsen

Fra denne siden ved Universitetet i Bergen kan en søke i 26 av Ibsens skuespill og en samling dikt, til sammen 630 000 ord. Det er også mulig å bla i listen over ord og få en del statistikk over de hyppigste ord og ordklasser.
Adresse: http://www.hit.uib.no/ibsen

Noen grammatiske begrep

 Asbjørn Kolberg ved Høgskolen i Nord-Trøndelag har lagd en nyttig nettside med en «liten repetisjon av den tradisjonelle skolegrammatikken supplert med en del nyere grammatiske begrep».
Adresse: http://www.hint.no/~abk/grammatikk.htm

Språkmoro

Er du på leting etter kryssord og andre ordleker, eller en nettside som automatisk skriver notat, stipendsøknader og klageskriv for deg, eller vil du skrive navnet ditt med kileskrift, hieroglyffer eller runer, eller på kinesisk, japansk eller koreansk – da er dette nettstedet for deg!
Adresse: http://www.yourdictionary.com/fun.html

Magasinett

Magasinett er eit elektronisk tidsskrift, redigert på nynorsk, som legg vekt på nyhende, artiklar og kommentarstoff. Det er «for alle oppegåande menneske, men stoffet som vert presentert, er nok vinkla mest mot elevar og lærarar i ungdomsskulen og i den vidaregåande skulen».
Adresse: http://www.magasinett.no

Gratisbok frå Språkrådet

Norsk språkråd utarbeidde i 1999 ei større handbok i lærebokspråk med tanke på forlagskonsulentar, lærebokkonsulentar, lærebokforfattarar og andre. Boka, som har tittelen «Godt språk i lærebøker», har mykje nyttig stoff også for andre språkbrukarar, er på 240 sider og kostar kr 225 i papirutgåve. Men heile boka kan fritt hentast i pdf-format på nettsidene til Språkrådet.

Om norsk på engelsk

Og har ein bruk for engelskspråklege artiklar om den norske språksituasjonen, finn ein nyttig stoff her.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:08.08.2004 | Oppdatert:02.06.2021