Nyord

Når eit ord er ført opp i denne spalta, tyder det berre at vi har registrert at det er i bruk. Det tyder ikkje at Språkrådet går god for ordet. Dersom vi rår til eller rår frå å bruke eit ord, vil vi nemne det uttrykkjeleg.

firenighet Når jeg ser bilder fra katolske land med statuer av Maria som blir båret rundt og æret, kan jeg ikke unngå å spørre om en ikke her har omgjort treenigheten til en firenighet. Leserinnlegg i Vårt Land 2.10.2008

geotagging Hver gang du tar et bilde med kameratelefonen din, lagres det en mengde informasjon i bildefilen. […] Geotagging innebærer at du lagrer en ekstra opplysning. Hvor bildet er tatt. amobil 31.1.2008

mindretallshudfarge Jeg har på kronikkplass 1. juni skrevet at Ny Tid er blant dem som støtter religionen og patriarkatet i nær sagt alle spørsmål hvor kvinneundertrykkelse opptrer sammen med mindretallshudfarge. Gunn Hild Lem i innlegg i Aftenposten 11.7.2008

pramme I perioden 22. september til 20. oktober skal 9000 rein prammes over fra sommerbeite på øyene i Nord- Troms og Finnmark til vinterbeite på fastlandet. Landbruks- og matdepartementet 24.9.2008

tåkedott (ny betydning) Snillister og andre tåkedotter snakker om at vi må forstå; forstå hva da? Leserinnlegg i Verdens Gang 19.10.2008

shariahotell I Midtøsten vokser markedet for sharia-hoteller med kjønnsdelte svømmebasseng, halalkjøkken og alkoholfrie barer. Klassekampen 24.7.2008

strømfø (verb) Bygger nytt atomkraftverk. – Må til for å strømfø Sjtokman, NRK Troms og Finnmark tok verbet å strømfø i bruk 27.6.2008. Ordet skal visstnok allerede være tatt i bruk i dansk.

yngreomsorgen Pleietrengende eldre får langt færre timer med hjelp fra hjemmetjenestene enn de yngre. Mange av de nye hendene statsministeren skryter av, går ikke til de eldre, men til «yngreomsorgen». Aftenposten 29.9.2008

smakskameraderi For å slippe smakskameraderi blant kunstnerne når man deler ut stipendier og kunstnerlønninger, eller bestemmer hvem som skal få offentlige utsmykningsoppdrag, hvem som skal kjøpes inn til museene osv., synes det riktigere å stimulere et fritt kunstliv slik det også er i næringslivet. Billedkunstneren Dag Hol i kronikk i Aftenposten 11.7.2008

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:09.12.2008 | Oppdatert:09.06.2015