Nyord

Når eit ord er ført opp i denne spalta, tyder det berre at vi har registrert at det er i bruk. Det tyder ikkje at Språkrådet går god for ordet. Dersom vi rår til eller rår frå å bruke eit ord, vil vi nemne det uttrykkjeleg.

(av)burding, burder Avburdingen lærte jeg da jeg holdt foredrag for en samling controllere og saksbehandlere i forskjellige offentlige etater. […] Burding, sier Skatteetaten, er både naturlig og vanlig, men skaper en passiv klagekultur, der man ikke tar ansvar for ganske hverdagslige, men viktige ting. Ting som blir liggende og gnage. Gjett om det traff meg rett i hjertet! For jeg er en skikkelig burder, oppdager jeg. Jeg tror jeg sier burde 50–60 ganger om dagen.

A-magasinet 17.9.2010

***

jeggings Jeggingsen er et slags kompromiss mellom den stadig mer populære tightsen og den tradisjonelle, ikke fullt så populære jeansen. For å tekkes en ny generasjon med jenter som har behov for åletrang bekledning med høy komfortfaktor, har jeansen kapitulert og blitt myk og stretchy, den òg.

Magasinet (Dagbladet) 9.10.2010

***

katalognorsk [Morten Aasbø] kan fastslå at det nesten ikke fins grenser for den fantasi reiseselskapene tar i bruk i sine kataloger for å dekke over forhold som de vet kundene vil reagere negativt på. […] «Direkte ved havet» [b]etyr på katalognorsk at hotellet rett og slett mangler strand. «Populær blant norske gjester» [b]etyr at maten i restauranten er norsk og musikken i baren består av Åge Aleksandersen og DDE.

Aftenposten 18.9.2010

***

omsorgsferie Eldre som har omsorg for familiemedlemmer, må kunne gis «omsorgsferie», foreslår Lars Berge (84). […] Forslagets essens er at pensjonister som er helt avhengig av omsorg fra ektefelle eller familiemedlemmer, innvilges tre ukers ferie som kan tas ut enten helt eller stykkevis. […] – Jeg vil få ferie til å innhente meg selv, og hun vil få ferie i den forstand at hun vil oppleve en annen hverdag, sier Berge.

Varden 5.8.2010

***

selvvandring Reiselivet ute å kjøre. […] – Vi må tenke selvhushold og selvopplevelse, selvguiding og selvvandring. Gjør vi det, samtidig som vi standardiserer produktene for å holde kostnadene nede, kan norsk reiseliv ha en flott fremtid, mener [Gunnar] Almlid.

Dagens Næringsliv 15.9.2010

***

syklisme Sykling er ikke lenger bare en transportmåte. Det er også en væremåte som er i ferd med å ta form av en ideologi: Bruk av sykkel kan legges inn i rekken av kjente «-ismer». […] Før var sykling først og fremst transport – alminnelige menneskers billigste måte til å kunne bevege seg fra A til B. […] Mens bilisme særlig nærmest er blitt et fyord, ser vi at sykling – og etter hvert syklisme – vil kunne bli et honnørord.

Jostein Soland, administrerende direktør i Næringsforeningen i Stavanger-regionen

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:24.11.2010 | Oppdatert:03.06.2015