Kort


Ny brosjyre fra Språkrådet

I år utgir Språkrådet en brosjyre om godt språk i statlige stillingsutlysninger. Her kan statsansatte og andre få hjelp til å unngå de vanligste språkfeilene. Brosjyren inneholder språklige råd om stillingsutlysninger generelt og nynorske stillingsutlysninger spesielt.

Den statlige kommunikasjonspolitikken (2009) slår fast at språket i statens tekster skal være korrekt og klart, og at statsansatte skal følge gjeldende regler for rettskrivning og målbruk. I korte og synlige tekster som stillingsutlysninger spiller språket en viktig rolle. Brosjyren inneholder kortfattet informasjon om bruk av stor og liten forbokstav, forkortelser og punktlister. I tillegg inneholder den råd om ordvalg og setningsbygning.

Råd om språk i statlige stillingsutlysninger gir også råd om hvordan vi kan skrive en stillingsutlysning på god nynorsk. Den nynorske eksempelteksten er forsynt med kommentarer, konkrete råd og en kort ordliste bokmål–nynorsk. 

Brosjyren kan bestilles fra Språkrådet eller lastes ned fra Språkrådets nettside.


Nordisk språkkampanje

Nordisk ministerråd startet høsten 2010 en språkkampanje for å utbre kjennskap til dansk, norsk og svensk blant barn og unge i Norden. I løpet av kampanjeperioden er det satt i gang flere prosjekter: Grannspråk – dansk og norsk, Norden før og nu, Svenska nu, Falske venner (Facebook) og Nordisk nettordbok for barn.

Da konferansen ble avsluttet i oktober 2011, ble Föreningarna Nordens Förbund og Snöball Film tildelt Nordisk ministerråds pris för gode språkverktøy. Den totale prissummen er 500 000 danske kroner. Föreningarna Nordens Förbund skal lage undervisningsplattformen Norden i skolen. Den vil gi lærere og andre språkinteresserte nye redskaper i arbeidet med nordisk språkforståelse. Snöball Film skal utvikle et filmbasert nettsted for skoleelever, der innholdet kommer til å bli presentert i små filmer, interaktive oppgaver og korte tekster.


SNORRE – ny terminologidatabase på nettet

SnorreI oktober ble Standard Norges nye, allment tilgjengelige termdatabase lansert. Den er resultatet av et prosjekt som ble igangsatt høsten 2009, med økonomisk støtte fra Kulturdepartementet og i tråd med et tiltak foreslått i siste språkmelding. Språkrådet ledet styringsgruppen for prosjektet. 

To tidligere databaser med sentral terminologi fra en rekke fagområder er slått sammen til én. Den nye basen inneholder over 50 000 termposter med kvalitetssikrede termer på bokmål, nynorsk og engelsk, iblant tysk eller fransk, i alt 200 000 termer. SNORRE er dermed en av de største termsamlingene i Norge.

Du finner SNORRE her: www.termbasen.no eller www.standard.no


Språk i Norden

Forside Språk i Norden 2012Sprog i Norden er eit årsskrift som nettverket for dei nordiske språknemndene gjev ut. Artiklane tek for seg aktuelle språklege emne, og eit viktig utgangspunkt for skriftet er foredraga på det årlege nordiske språkmøtet. I Sprog i Norden 2010 er hovudtemaet språknormering og teiknspråk. Språknormering blir behandla frå to perspektiv: den nasjonale språkrøkta og den nordiske språkrøkta. Ein kan også lese om internordisk språkforståing, om teiknspråknormering og om utfordringar i arbeidet med teiknspråkordbøker.

Sprog i Norden 2010 kan ein få gratis frå Språkrådet. 


God jul!

God jul! (svensk)
God jul! (dansk)

Gleðileg jól! (islandsk)
Gleðilig jól! (færøysk)
Hyvää joulua! (finsk)
Hyvvää joulua! Hyvvii joului! (kvensk)
Buorit juovllat! (nordsamisk)
Buorre javlla! (lulesamisk)
Lahkoe jåvle! (sørsamisk)
Juullimi pilluaritsi! (grønlandsk)


Språkåret 2013

Etter initiativ fra Nynorsk kultursentrum har regjeringen gått inn for at det forberedes et nasjonalt språkår. Språkåret 2013 skal bidra til å skape større aksept og respekt for den språkdelte norske kulturen i alle lag av folket og større språklig selvfølelse blant nynorskbrukere. Dessuten skal tiltaket ha et videre siktemål og handle om norsk språk generelt og om språk i Norge. I 2013 er det 200 år siden Ivar Aasen ble født, og 100 år siden Det Norske Teatret ble åpnet.

Direktøren i Språkrådet er med i styringsgruppa for utviklingsprosjektet for Språkåret.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:22.11.2011 | Oppdatert:10.06.2015