Kulturnatt i Språkrådet

Språkrådet inviterte til navnevandring og foredrag om tegnspråk under Oslo kulturnatt 16. september. Dette var første gangen Språkrådet deltok på arrangementet, men neppe siste.

AV ASTRID MARIE GROV OG MARIANNE AASGAARD

bilder

Rundt 20 fremmøtte fikk høre direktør Arnfinn Muruvik Vonen fortelle om «Språket for øyet – norsk tegnspråk» i Språkrådets lokaler på Solli plass. Vonens lingvistiske bakgrunn bidro til at foredraget ble satt inn i solide, språkvitenskapelige rammer. Blant annet fikk vi vite at den første undervisningen for døve vi kjenner til i Norge, startet i 1815, og at tegnspråk først på 1950-tallet ble anerkjent som et fullverdig språk på linje med talte språk.

Dersom man skal dømme ut fra alle spørsmålene direktøren fikk etter foredraget, greide han for alvor å vekke interessen for tegnspråk hos tilhørerne.

Navnevandring

På Bislett og St. Hanshaugen tok navneforsker Botolv Helleland med nærmere 70 interesserte på navnevandring i klart høstvær. Vandringen begynte ved Bislett stadion (sannsynligvis av Bi-så-litt, en gammel løkke der det trolig har ligget et bevertningssted) og fortsatte via Markus kirke og Knud Knudsens plass til St. Hanshaugen.

bilder

Underveis fikk tilhørerne blant annet vite at Dalsbergstien verken har noe med dal eller berg å gjøre, men er oppkalt etter snekkermester Dauelsberg, og at det finnes ulike tolkninger av navn som Ullevål og Oslo. På toppen av St. Hanshaugen ble foredraget avsluttet med et større overblikk over Oslo med øyene og de ulike bydelene.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:22.11.2011 | Oppdatert:04.12.2019