– Stilsikre og ukonvensjonelle

No image

Teolog Gyrid Gunnes og forfattar Edvard Hoem er vinnarar av Språkprisen 2013. Juryen rosar dei for å skrive presist, klart og sikkert og handle i strid med konvensjonell språkleg praksis.

Språkprisen 2013 for framifrå bruk av bokmål gjekk til Gyrid Gunnes for boka Stemmer. Å forkynne Guds ord klart og urent. Utkast til en feministisk prekenpraksis (2013) og for kronikkar i Dagbladet og Morgenbladet, medan Språkprisen 2013 for framifrå bruk av nynorsk gjekk til Edvard Hoem for den fire band sterke biografien om Bjørnstjerne Bjørnson (2009–2013).

Språkrådet delte ut prisane på Språkdagen 12. november. Juryen skreiv mellom anna følgjande i grunngjevinga si:

Kontroversiell prest

«Vinneren av bokmålsprisen er teolog og har i flere år arbeidet som prest. [Gunnes] er kontroversiell innenfor sitt fag. Det skyldes blant annet hennes språkbruk i prekener. Hun er en uredd og insisterende forfatter som viser sammenhengen mellom språk, likestilling og etikk i kirkens hellige tekster. ’Gud er kledd i menneskers språk om Gud’, sier hun. ’Å ikke kunne utsette dette språket for kritisk utforskning er blasfemi.’ […] Prisvinneren løfter teologiske og eksistensielle spørsmål ut i offentligheten med en enestående klarhet og presisjon.»

Lettlesen murstein

«Blant biografar i samtida står vinnaren av nynorskprisen i ei klasse for seg. […] [Hoem] skriv lett og ledig, men aldri likegyldig. Han greier å framstille ei kompleks og nokså turbulent historie med stort kjeldetilfang i eit klårt og presist nynorsk språk. Ein av bokmeldarane karakteriserer det første bandet av serien som ’noko så sjeldan som ein lettlesen murstein’. […] [Med] biografien om Bjørnstjerne Bjørnson har han løfta heile den nyare norske historia inn i moderne nynorsk språkdrakt.»

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:05.12.2013 | Oppdatert:24.02.2021