Forfatterregister

Oversikt over artikkelforfattere i Språknytt fra 1/1972

Nummeringen viser til årstall, nummer og sidetall.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Ø | Å

A

Abrahamsen, Jardar Eggesbø
Hjortar og rosa prikkar, 93,3,5
Peer, vi blagas!, 91,1,16

Abrahamsson, Birgitta
Satsa på grannspråken!, 86,2,8

Akselberg, Gunnstein
Prosjektet Talemålsendring i Noreg, 99,2,8
Språk og litteratur hand i hand, 18,3,26

Alhaug, Gulbrand
Fornamn i 1905, 05,1–2,1
Namnemotar i Noreg frå 1700-talet til i dag, 08,2,10

Almenningen, Olaf
Nynorsk i Noreg i dag, 96,1,38
Stoda for nynorsken og målrørsla i 1905, 05,1–2,38
Stutt historikk over sidemålsskipnaden, 01,1–2,11

Andersen, Gisle
Det måtte bli koronaen, 21,1,14
Engelske importord i norsk, 06,3,27
Finisj eller finish? – Norvagisering femten år etter normeringsvedtaket, 11,1,27
SNORRE fra et brukerperspektiv, 12,1,24

Andersen, Gisle og Ole Våge
Fagfolk som ordsmedar, 15,1,22
Kåringa av årets ord 2012, 13,1,21
Nyord skapt under høy temperatur, 18,1,28

Andersen, Pia Høgmo
«Oh bloody hell sir æ åsså tar æ av mæ kappa» – Bruk av engelsk i fantasirollespill, 08,1,13

Andersson, Lars-Gunnar
Språkvård på svenska, 17,1,26

Anderstrøm, Linda Marie
«Jeg ser for meg norsk talende personell i første omgang», 07,1,6

Anfinnsen, Kjell
Ordliste-fobien, 95,4,5

Andreassen, Irene
Et nytt skriftspråk blir til – om arbeidet med et kvensk skriftspråk, 07,3,9

Apelseth, Arne
Språkprogram som retorisk øving, 31,2,15

Arctander, Anette Karine Haare
Nyord i Språknytt i perioden 1977–2010, 11,1,24

Arvola, Jacob
Sannhet er dog det beste, 15,4,17

Aschim, Anders
Når Bibelen blir ny, 11,4,32

Aschim, Nora
Å skrive med eit mål, 21,3,16

Askedal, John Ole
Nytt forslag til tysk rettskrivningsreform, 96,2,9

B

Baardsgaard, Øystein
Er tv-tekstingen bedre enn sitt rykte?, 10,1,30
Grunnloven i nye språkdrakter, 12,4,14

Bakken, Olav
«Nei takk,» sa Martin Tranmæl, 93,4,14

Baltzersen, Bente
Diplom i nord og sør, 94,3,17
Engelsk i norske butikknavn, 96,2,18
Utdeling av diplom for godt navnevett i Oslo, 94,4,20

Balzter, Sebastian
Ø, så skjønn!, 18,2,24

Barbogen, Hallvard Ø.
Stemmen på bussen, 17,1,5

Baugerød, Halvard
Hurra for Coca-Cola!, 96,2,19

Bautz, Yngve
Bøying av verb, 77,1,11

Bech, Kristin
Engelsk staving – et språkarkeologisk skattkammer, 16,4,26
Språkvitenskapen og nasjonen, 21,2,26

Beito, Olav T.
Terminologien i norsk språklære, 74,1,7

Berg, Ivar
Då norsk vart eige språk, 16,1,28
Kristendomen og språkhistoria, 17,3,24

Berg, Sigrun Høgetveit
Vad fräckt, Ivar Aasen!, 96,1,43

Berg, Sunniva Relling
Språkleg leikeplass, 12,2,17
Visuell rikdom eller språkleg latskap?, 12,3,17

Berg, Thoralf
Striden om norsk scenespråk, 13,3,18

Berg-Olsen, Sturla
Grammatisk kjønn og variasjon i norsk, 17,2,27
Severdigheten latvisk, 15,2,28
Suksessreformen, 17,4,29

Berg-Olsen, Sturla og Astrid Marie Grov 
Uviss framtid for språksamlingane, 15,3,12

Berge, Kjell Lars
Fellesspråklige lærebøker i skolen, 99,3–4,13
Om et forslag til alternativ sidemålsundervisning i Oslo-skolen, 01,1–2,4
Sidemålsforsøket i Oslo og forskningsmiljøene, 05,3,21

Berghulnes, Torill O.
Bremseklaffer eller flaps?, 06,2,38

Bergsland, Anette Oterholt
You look great! – Holdinger til bruk av engelsk i reklame, 08,3,23

Bilberg, B.
Et par nye ord, 74,4,13

Bjørhusdal, Eli
Ein nynorsk pioner, 08,3,32
Kvinner i det sentrale målmiljøet før 1906, 06,3,10
Språkpolitikk for elevar i minoritetsposisjon, 15,1,25

Bjørkeng, Per Kristian
Ordene som vinner, 12,1,32

Bjørkum, Andreas
Om formene menner, born og augo i læreboknormalen, 98,4,19

Bjørnsen, Bjørn
Språket vårt, 83,1,13

Bogen, Anders
Norsk pensumlitteratur på vei ut?, 12,3,22

Bojer, Axel
Om å oversette OpenOffice.org, 06,2,35

Bojsen, Else
Stavereformer? Nej tak!, 86,4,3

Bondevik, Jarle
Bibelen i 1905 – status og bakgrunn, 05,1–2,48
Det høgtidssame – bygdemål og landsmål, 04,2,26
Det nye testamentet i ny målbunad, 76,1,4
Hundre år med nynorsk liturgi, 07,2,10
KykeLiky. Det gjeld å vera stor!, 92,3,16
Kyrkjemålet på Færøyane, 91,4,12

Borgwardt, Ada Linnéa
Språkarbeid hos UKA, 11,3,24

Botheim, Sigrid Sørumgård
Anglofil forkjemper for norsk fagspråk, 21,3,24
Ansvar for eiga læring?, 19,2,14
Attende til røtene, 19,2,18
Blant teknologer og telefonkataloger (intervju med Aslak Sira Myhre), 21,1,6
Byggjer samhald med språklov, 20,4,6
Eg elskar språkpolitikk! (intervju med Anette Trettebergstuen), 22,1,6
Et savn etter språk. 20,3,6
Forgløym meg ei, 20,3,18
Gratis ordbøker på nett er viktig, 19,1,14
Hrmf. Grr. Argh!, 21,1,18
Ildsjel og plageånd (intervju med Tore Bratt), 20,1,6
Ivar, Billy og Bror, 19,2,21
Lovar ny lov, 19,1,3
Norge blir digitalt – på norsk (intervju med Nikolai Astrup), 19,3,6
Norrønt i beste sendetid, 19,4,18
Skjelvande, halvfast masse i form, 19,1,5
Snakkar så folk forstår det (intervju med Hallvard Sandberg), 20,2,6
Spår større språkmangfald (intervju med Jens Kihl), 21,2,6
Stolt sjef frå stovner (intervju med Thor Gjermund Eriksen), 19,4,6
Ta regi med ein språkstrategi, 21,2,10
To blikk på nynorsk i skulen, Sigrid Sørumgård Botheim, 21,3,6

Brandal, Sissel
Det er lov å kaste med stein i glashus, 82,1,24
Samfunnsvitskapleg fagspråk, 79,2,1

Breivega, Ola I.
Rumensk på ymiskvar lei, 05,4,26

Breivik, Torbjørg
Handlingsplan for norsk språk og IKT, 01,3,16
Nordisk nettordbok for barn og ungdom, 12,3,18
Samarbeid mellom språknemndene i Norden i framtida, 04,1,34
Språkteknologi i Norge, 00,4,21
Treng vi ein norsk språkbank?, 01,3,18

Breivik, Torbjørg og Ove Eide
Korleis har norsklærarar det med faget sitt?, 11,2,23

Brink, Lars
Hvis!, 12,3,14
Klichéer, 18,1,14

Broch, Ingvild og Ernst Håkon Jahr
Russenorsk, 83,1,10

Brock-Utne, Birgit
Universitetenes diskriminering av norsk som fagspråk, 06,1,6

Brosstad, Frank, Per Stavem
Boxershorts likner bokserens konkurransebukser

Brudevoll, Kari
«Mot normalen», Norsk språkpris 1994 til Sissel Benneche Osvold, 94,1,2
Brifing og brifing, 94,4,12
En pins til besvær, 93,4,7

Bruheim, Magnhild
– Språket er ein del av historia, 10,1,6
Den nye Vonen, 11,2,6
Engelsk humor på norsk, 11,3,6
Gift med det norske språket, 11,1,6
Nabospråk skal være morsomt, 10,4,6

Brunstad, Endre
Færøysk og frisisk målreising, 96,1,35
Nordisk purisme, 02,2,10
Pene piker sier ikke «døvetolk», 14,2,22
Språkstrid og språkleg mangfald i Europa, 00,4,5

Brurberg, Einar
«Minste felles multiplum», 95,2,14

Bræin, Helga
Søte oppstøt til skrekk og advarsel, 90,1,2

Bugge, Edit, Endre Brunstad og Ingunn Indrebø Ims
Pene piker sier ikke «døvetolk», 14,2,22

Bukve, Trude
Korleis påverkar fagfelt og sjølvtillit studentane sine haldningar?, 20,1,10
Kvifor ikkje berre bruke engelsk?, 12,3,28

Bull, Tove
Aasen, språk og identitet, 96,1,17
Apropos enke/enkemann, 85,2,15
Elias Blix og framveksten av det nynorske kyrkjespråket, 02,1,9
Faglitteratur i Noreg, 86,3,9
Gorgus Coward 1912–1994, 94,3,14
Har universiteta eit språkansvar?, 08,1,17
Nynorsk som minoritetsspråk, 04,3–4,36
Svar til Gjert Kristoffersen, 92,1,5
Viktig bok om norsk talemål (Sandøy), 86,4,5

Burheim, Tore
Er fremtiden her?, 01,3,1

Buzungu, Valéry og Hilde Fiva
Har du hørt om Karius og Baktus?, 10,4,17

Bye, Arild
Kristofer Uppdal – språk og språksyn, 11,3,29

Bø, Maren
Dryl ballen inn i tjukkasen, 21,2,5

Bø, Ola E.
Scenespråk frå då til nå, 13,1,24

Bø, Vibeke
Å falle av en hest, 14,3,32

Bøe, Reidar
Eit ringt ord? (uttale), 91,3,2

C

Coward, Corgus
Fra språknemnd til språkråd, 73,1,2
Norsk språkråd gjennom ti år, 82,1,3
Trygve Bull: «For å si det som det var –», 81,1,9

Christensen, Henrik Melgaard
Da Arbeiderpartiet relanserte folkemålet, 10,1,32

D

Dahl, Otto Chr
Ny språklov i Frankrike. Et supplement, 95,1,17
Soleie, 93,2,10

Dahlback, Siri
Forkortelser til besvær, 89,2,2

Dale, Eivind Freng, Iris Alice Vigerust Furu, Helene Lund-Johansen og Hallvar Stenseth
Retorisk klarspråk, 09,3,22

Dalen, Arnold
Band V av Norsk Ordbok, 05,1–2,57
Jemtsk og trøndersk – to nære slektningar, 05,3,28

Danielsen, Egil Thee
Språk og identitet i Tyrkia, 03,3–4,35

De Smedt, Koenraad
En infrastruktur for språkforskning, 09,3,24

Dellar, Jonathan
Norskundervisning i Storbritannia, 95,2,5

Dimmen, Torgeir
Nynorsk skuleløft, 14,1,18

Doetjes, Gerard
Tar ein spansk ein, 14,2,11

Dolva, Solrun
Monopol på ord, 12,1,28

Dorren, Gaston
Bablende lingvister, 18,1,24
Sjåverdige språk, 13,4,17

Drange, Eli-Marie Danbolt
Skal dere party?, 10,1,24

Dvergsdal, Alvhild
Den fyrste morgonblånen, 90,4,17

Dypvik, Astrid Sverresdotter
Den endelause reforma, 06,3,14

Dysvik, Sylvi
Nynorske fagordbøker, 10,2,17

Dyvik, Helge
Av ord er «vi» kommet, 14,1,28
Hva bør en språkteknologisk satsing inneholde?, 98,4,14
Ord fanget i nett, 02,1,15
Å navigere i skriftspråkets rom, 09,3,18

E

Eggen, Øyvind
Kommentar til «Nei takk,» sa Martin Tranmæl, 94,2,18

Eide, Linda
Ta orda tilbake!, 00,1–2,1

Eide, Kristine og Ole Våge
Sanker språkstemmer, 18,4,10

Eide, Ove
Har du kandidatar til Språkprisen 2010?, 10,2,13

Eide, Ove og Torbjørg Breivik
Korleis har norsklærarar det med faget sitt?, 11,2,23

Ellingsve, Eli
Pilegrimsvandring i vår tid – langs led eller lei?, 00,4,14

Elsness, Johan
Skrift, tale og normering, 82,4,1

Endresen, Line og Karianne Skovholt og Hanne Vaagen,
Norsk musikk på norsk, 09,3,10

Endresen, Rolf Theil
Språk og samfunn, 79,4,8
Språkdaude, 00,4,1

Engh, Bjørn Øyvind
Mot «mot» som moteord, 93,4,22

Eriksen, Pål
Minoritetsspråka i Noreg, 19,3,27
Namn på språk, 20,3,29
Norge og det nye språkmangfoldet, 20,2,24
Sørlandsbyens hemmelighet, 20,1,27

Erlenkamp, Sonja
Et tospråklig liv med norsk tegnspråk, 07,4,16

Ertresvåg, Ann-Elisabeth
Disco Broadway eller Borti Natta?, 93,4,9

Eskeland, Bård
Samfunnskritisk sikkerhet, 17,2,24

Eskeland, Ivar
Angloamerikansk i nord, 89,3,5

Espeland, Gard
Gjendikting i boble, 10,3,25

Espeland, Velle
Snakk om mat, 07,4,1
Åtte potter rømme, fire merker smør – om gammalt mål og gammal vekt, 06,4,9

F

Faiz, Kashif Waqar
Journalspråk, 19,2,5

Falck-Kjällquist, Birgit
Om Bohusläns dialekter, 99,1,13

Falkenberg, Ingrid
Ibsens språk, 00,1–2,19

Fasting, Mathilde
Dubbing på godt og vondt, 12,4,17
Språk åpner dører, 13,1,17

Fauskanger, Ida og Anne Høy Horsberg
Nysmidde ord, 09,2,26

Faarlund, Jan Terje
Da og når, 99,2,22
DE eller DEM, 98,1,18
Grammatikk er morosamt, 99,3–4,26
Ivar Aasen som syntaktikar, 96,1,21
Kva heiter nynorsk på engelsk?  85,1,15
Norsk og engelsk, 97,3,0
Norsk språkråd 25 år, 97,2,0
Nye retningsliner for ordtilfanget i nynorsk, 99,2,5
Ny læreboknormal for nynorsk, 98,1,1
Om norma i nynorsk, 96,4,3
Opprydjing i norsk rettskriving, 00,1–2,0
Ordklasser, 99,1,22
Ordtilfanget i nynorsk, 99,0,1
Refleksiv, 98,2,23
Rettskriving og sensur, 98,3 innside omslag
Språkleg mangfald, 98,1 innside omslag
Språkleg og kulturell sjølvtillit, 00,1–2,3
Statsorgana og mållova, 96,3
Subjekt eller objekt?, 00,1–2,30
Tid for ord, 00,3 innside omslag

Femtegjeld, Silje Marie
Veksling mellom norsk og svensk i Skavlan, 11,1,31

Feragen, Anne Rose Røsbak
En hyllest til hverdagsordene, 14,1,17
Å tolke og bli tolket, 13,3,22

Fidjestøl, Bjarne
Om framtida for dei nordiske språka, 76,4,9

Figved, Inger Lorange
Språkarbeid i forvaltningen, 82,1,18

Fitzgerald, Line Gustad
Toraderen i ruta, 09,1,26

Fiva, Hilde og Valéry Buzungu
Har du hørt om Karius og Baktus?, 10,4,17

Fjeld, Ruth Vatvedt
Banning – makt eller avmakt?, 04,3–4,30
Banning på tv: mer vanlig, mindre tabu, 14,2,18
Behovet for et større ordboksverk for bokmål, 04,1,1
Bymålslaget 100 år, 02,2,23
Hva er dårlig fagspråk?, 91,2,1
Ingenting å snakke om – kvinneord og ordbøker, 01,4,10
Språk, kjønn og likestilling, 98,3,12
Utviklingstendenser i norsk språkbruk 1972–1997, 97,2,16

Flaten, Gro
Mer aktuelt språkstoff inn i norsktimene!, 86,2,12

Foldvik, Arne Kjell
Trendy ord er ikke «in» overalt, 87,2,3

Fordal, Jon Annar
Historisk utglidning, 95,4,17

Forr, Gudleiv
Språk og makt i politikken, 04,3–4,4

Fosse, Tordis
Kvifor et språket bringebærsyltetøy?, 95,4,21

Fossestøl, Bernt
Om maling og andre -ing-ord, 76,2,11

Fredvik, Terje
Tunfisk biter i vann, 10,1,28

Fretheim, Arve
Maurits Hansen og det norske språk, 07,3,20

Fretland, Jan Olav
Ein språkleg fugl føniks?, 03,1–2,1
Genitiv i bruk, 79,3,6
Kontorsjefane i Språkrådet går frå borde, 02,3–4,48

Fridtun, Kristin
Alf Prøysen – stolt dialektbrukar? 14,3,22
Alskens om alskens, 13,3,28
Språket er ei bukse, 19,3,14

Frostad, Benedicte og Åse Wetås
Talegjenkjenning i de tusen hjem, 19,3,3

Frøyshov, Stig R.
«Kristne» språk i Midtøsten, 03,3–4,6

Furre, Berge
Takk for prisen!, 93,1,3

Furu, Iris Alice Vigerust
Må man, så må man, 11,4,23

Furu, Iris Alice Vigerust, Eivind Freng Dale, Helene Lund-Johansen og Hallvar Stenseth
Retorisk klarspråk, 09,3,22

Fægri, Knut
Fiolin eller støvelknekt, 83,1,21

G

Gabrielsen, Egil
Kartlegging av voksnes leseferdigheter, 99,1,16

Gallis, Arne
Ad skrivemåten av stedsnavn, 78,4,13 
En festelig tur i kjølevannet til seilebåten, 92,2,10
Språkføringen i tre store Oslo-aviser – en stikkprøve, 93,3,16

Girard, Francine, Chantal Lyche, Kjell Mellingen
Ny språklov i Frankrike, 94,4,1

Gjefsen, Truls
Språklig eventyr, 13,4,18

Golden, Anne
Metaforer og metaforiske uttrykk i norsk, 06,1,14

Graedler, Anne-Line
Engelske lånord i bølger og drypp, 97,3,1
Engelske lånord i norsk 1950–2000, 02,3–4,14

Gramstad, Sigve
Kva trengst for å sikra eit språk under press?, 19,2,24
Vern av minoritetsspråk i Europa, 01,4,5

Grepstad, Jon
Mållova – status og tiltak, 98,2,1
Mållovsarbeidet skal styrkjast, 95,1,9
Norsk språkråd 30 år – fra rettskrivning til språkvern, 02,1,13
Nynorsk programvare, 01,3,22
Nytt frå Språkrådet, 00,1–2,27
Språkleg jamstilling på datamaskinen, 00,3,8
Språkprisen til Kåre Lunden, 95,1,2
Årsmøte i Norsk språkråd, 02,1,12
Årsmøtet i Norsk språkråd, 99,1,1

Grepstad, Ottar
Nynorsk i 1905, 05,3,9
Ivar Aasen-tunet: eit kulturpolitisk underverk, 00,4,9

Grov, Astrid Marie

Blir språket vårt dårligere?, 18,4,18
Den hjemvendte professoren (intervju med Terje Lohndal), 16,4,6
– Den største ulykka som har skjedd nynorsken, 17,4,27
Det løner seg å klage! 12,1,26
Integreringas pris, 18,3,18
Internasjonalisering med bismak, 15,2,10
Ivar Aasen – ein politisk diktar? 13,2,20
Joker-Arne, 15,3,6
Krafttak for nynorsk, 12,2,14
Kulturnatt i Språkrådet, 11,4,14
Kva er det med samansetjingane?, 13,1,32
Mer engelsk, takk!, 15,4,6
Namneambassadøren (intervju med Botolv Helleland), 18,2,6
Når språk skal reise seg, 15,1,6
Ordsamlingar med politisk sprengkraft, 16,4,18
Samnorsk – språket som aldri vart, 17,4,22
– Samnorsken var i strid med språkets natur, 17,4,24
– Samnorskprosjektet har ikkje svekt nynorsken nemneverdig, 17,4,26
– Språkets framtid er et offentlig ansvar (intervju med Unn Røyneland), 18,1,6
Språkundervisningen som forsvant?, 18,2,18
Statsorgan – berre på bokmål, 11,1,14
Store skulemål, 15,3,10
Teaterfilologen (intervju med Ola E. Bø), 18,3,6

Grov, Astrid Marie og Sturla Berg-Olsen
Uviss framtid for språksamlingane, 15,3,12

Grut, Arnulf
Sikkert, 97,4,12

Grønvik, Anne Kringstad
Behovet for økt engelskkompetanse i norsk næringsliv, 04,2,30

Grønvik, Oddrun
AIDS på norsk, 83,3,9
Ande vande dansar cancan i sikksakk, 93,2,1
Opphavet til orda odelsting og lagting, 87,4,14
Ord for ting. Terminologiarbeid i samband med edb-registrering av museumsgjenstandar, 83,2,19
Ordbøker – kva har vi? Definisjonsordbøker for norsk, 07,2,15
Ordbøker – kva har vi, og kva kan vi bruke dei til?, 07,1,12
Nordisk språkråd – samarbeid til etterlikning, 01,4,14
På godt norsk, 81,3,7
Regionspråka i Frankrike, 82,4,12

Gundersen, Bente Teigen og Annette Myre Jørgensen
Oversettelse av faste uttrykk, 12,1,18

Gundersen, Dag
Bokmål, 97,1,0
Et aktivt Språkråd, 98,4 omslag innside
Et studium i leksikografi, 89,1,6
Fagspråk, 96,2 innside
Fremmedord og andre lånord i teknisk norsk, 74,1,2
Hent et ord på lageret, 87,2,10
Hørselvern og matebuss, 76,1,11
Jeg skjønner det ikke = jeg liker det ikke, 99,3–4,0
Konkordans over Henrik Ibsens dramaer og dikt, 94,3,11
Mediespråk, 96,4,0
Mållagssoga, 82,1,28
Norsk ordbok, 95,3,8
Norsk språk i Amerika, 92,1,6
Norsk-svensk ordbok er kommet!, 92,3,7
Norske avløserord, 84,3,5
Ny bok om målføre, 91,2,14
Ny grammatikk, 97,3,15
Om engelsk i norsk, 96,2,1
Om å bruke ordbøker, 94,1,13
På tampen av jubileumsåret, 97,4,0
Sideformene i rettskrivningen, 95,1,12
Språk se sprog, 77,3,2
Språkene i Norden, 83,3,10
Språklig norm i skjønnlitteratur, 93,3,6
Språkrådets hverdag, 99,2,0
Tore + å = sant, 91,3,3
Valgfrihet og lite brukte former, 98,2, omslag innside

Gundersen, Helge
Hvorfor sier vi fludium?, 93,4,11

Gunvordal, Britt Eva
Hvorfor snakker mennesker forskjellig?, 12,4,18

Gupta, Ram og Anders Huuse Kartzow
Godt språk er god folkehelse, 14,4,28

Guttu, Tor
Ordbokssituasjonen omkring 1905, 05,1–2,21
Foreldreaksjonen 1949–1954 – den største folkebevegelse inntil da, 07,3,1
Forskjellene mellom riksmål og bokmål, 97,1,18
Med (kanskje litt mange) andre ord, 94,1,15
Norsk leksikografisk institutt, 86,4,11
Rettskrivningsendringene i 2005, 05,3,1

H

Haaland, Øyvind
Ny utgave av Norsk dataordbok: Bedre, men ikke god nok, 93,4,16

Haave, Kari
Det gode avløysarordet – «et etords digt», 04,2,10

Hageberg, Arnbjørg
Hogg og belegg, 88,4,20
Hogg og belegg. Ei oppsummering. 92,3,10
Sydrebøtta på plass att, 93,4,12

Hagen, Kristin og Janne Bondi Johannessen
Nye grammatiske termer i skoleverket, 07,2,22

Hagen, Kristin og Pia Lane, Trond Trosterud
En grammatikkontroll for bokmål, 01,3,6

Hagen, Åsne
Uttransport – hjemreise, tvangsretur eller deportasjon?, 08,4,32

Hagland, Jan Ragnar
Arbeidsgjevar – Arbeidskjøpar, 76,2,7
Innsamling av norsk ordtilfang på 1700- og tidleg på 1800-talet, 99,2,12
Moderne ordhistorie – døme på ei språkhistorisk problemstilling, 75,4,9

Hallaråker, Peter
Valproblem i ..«Norwegian Nynorsk ..», 84,2,14

Halvorsen, Eyvind Fjeld
Hvem bestemmer hvordan stedsnavn skal skrives?, 89,1,8
Minneord om Bertil Molde, 95,4,11
Språkplanlegging og normaltalemål, 81,4,4
Språkplanlegging og toleranse, 76,4,6

Hammer, Heidi
Bevæpnet med klart språk, 15,3,17

Hammerstrøm, Maria
En ordliste for universet, 18,1,10
Et norsk språkunivers, 16,4,5

Hansen, Einar
Engelske ord i norske aviser, 82,4,8

Hansen, Erik
Irritationer, 91,3,1
Når det offentlige henvender seg til folket, 75,3,1

Hansen, Mona
Korrekt språk i pressen – ja takk!, 08,4,10

Hanssen, Eskil
Er kløyvd infinitiv en museumsgjenstand?, 90,4,8
Passiv i moderne norsk, 91,2,8

Hansteen, Sigrid Omland og Per Stavem
Kjem julenissen på workshop i Skomakergata?, 94,1,18

Hardeland, Wenche S.
Flyteknisk terminologi, 08,4,23

Haslev, Marianne
Er fremmedordene nyttige?, 77,3,10

Hasund, Ingrid Kristine
Engelsk i norsk ungdomsspråk, 00,1–2,8
Religiøs banning og nestenbanning, 06,1,20

Hauge, Jostein Helland
Hva er språkteknologi? Utfordringer for norsk – bokmål og nynorsk, 98,3,1

Haugen, Ola
Handlingsplan for styrking av norsk språk, 01,3,29
Nordisk språkråd – takk og farvel, 03,1–2,15
Norsk språkråd i dag og i morgen, 97,2,21
Økt innsats for språkvern, 00,1–2,5

Hauger, Tore
Om bruk av fremmedord i norsk vitenskap, 77,1,10

Haugland, Kjell
Litt om historia bak sidemålsstilen, 07,3,5

Haugland, Olav og Per Stavem
Si det på norsk!, 93,1,13

Hausvik, Leif Rune
Språklig likestilling eller «sidemål»? 01,1–2,22

Heggstad, Kolbjørn
Datamaskinelle ordarkiv, 75,1,6
EUROMAP, 98,3,6

Heinesen, Line Lysaker
Blomstrende personnavn, 13,4,29

Helle, Knut
Vestlandet og Sørlandet blir til, 11,2,32

Helleland, Botolv
«Altona» og adre importerte stadnamn, 06,4,19
Eit par rettskrivingsproblem i stadnamn, 85,2,12
Frå amt til fylke, 05,1–2,7
Meir om rettskrivingsproblem i stadnamn, 87,3,3
Ny lov om skrivemåten av stadnamn, 91,1,12
Skrivemåten av stadnamn, 79,2,5
Stadnamn og samfunn i eldre tid, 76,3,6
Stadnamn som identitetsberar, vegvisar og kulturarv, 10,1,18 

Hellevik, Alf
Forholdet mellom hovud- og sideformer i rettskrivingsnormalen, 74,4,6
Knud Knudsens framlegg om ei norsk språknemnd, 74,2,4
Sprogrøkt i Danmark, 74,1,12

Hernes, Reidunn
Makta i talemålet, 04,3–4,22

Hertzberg, Frøydis
Nordisk symposium om språknormer, 78,4,10

Heyerdahl, Gerd Høst
Legenden Carl Marstrander – vitenskapsmannen og mennesket, 92,2,8

Hjelde, Oddmund
Språket i den nye bokmålsoversettelsen av Bibelen, 76,1,2

Hjelmbrekke, Sigbjørn
Konveks? Konkav? Kon-kva?, 10,2,31

Hjulstad, Håvard
Det latinske alfabetet, 09,4,18
Fagordbok på CD-plate, 89,3,14
Hva er terminologi?, 06,2,8
Rådet for teknisk terminologi, 87,3,6

Hoel, Jan
Bli med på Språkdagen 2014!, 14,3,14
Edle årganger i ny tapning, 10,3,10

Finn du ikkje ordet, er det ikkje sikkert at språket har skulda!, 06,2,1
Hjelp, vi har fått mail! Om elektronisk post, e-pest, Bindestreker og annet besvær, 02,1,19
Høy og masjestetisk eller lav og gemen? Om forbokstaven i ordet «Internett», 08,2,17
Ny terminologitjeneste i Språkrådet, 09,4,14
Terminologi i privat sektor, 12,3,25

Hoel, Torlaug Løkensgard
Skriving – lyst og pine?, 11,1,18 

Hofstad, Knut
Millirem, 79,3,14

Holmen, Karin
Det magiske språket, 96,1,48

Holstad, Benedikte Homme
Språk i et globalisert næringsliv, 12,4,32

Holte, Karsten
Å ta sin hatt og gå, 96,2,19

Holten, Sonja Myhre
«Se mitt språk» – unikt i verdenssammenheng, 17,2,10

Holter, Karin
Berberspråkets stilling i Nord-Afrika i dag, 03,3–4,1

Horsberg, Anne Høy og Ida Fauskanger
Nysmidde ord, 09,2,24

Houm, Philip
Veldig viktig, 75,3,8

Hovdenak, Marit
«E. coli» og andre biologiske namn, 07,3,17
Arbeidet med ordbøker i Språkrådet, 97,2,11
Bokmålsordboka og Nynorskordboka i nye utgåver, 93,1,20
Ein internasjonal organisasjon for språkinteresserte, 91,3,16
Er risikofond eit brukande norsk ord for hedge fund?, 02,1,23
Fleire nynorskord etter nye retningslinjer, 00,4,23
Historia til orda, 21,1,28
Konferanse om språkplanlegging, 90,4,10
Kor går norsk rettskriving?, 15,2,18
Kristian Kvart og andre historiske personar, 88,3,13
Norske ord for engelske, 97,3,5
Nynorskordlista, 96,3,15
Nynorsknorma – slik blir ho, 11,3,18
Nynorskrettskrivinga skal bli enklare, 10,1,14
Nyttig for nynorsk, 96,4,14
Om bølle og mosebølle i Bøllemosen, 87,3,9
Ord av tre, 20,4,bakside
Ord, ord og ord, 09,1,30
Ordbøker er viktig språkpolitikk, 14,2,30
På veg mot enklare nynorsk?, 10,4,14
Vinterleg språkdrakt, 14,4,34

Hovdhaugen, Even
Lånord og myter, 90,3,5
Norsk grammatikk. Nynorsk. 91,4,10

Hovet, Vilborg S.
Vi fortel, og vi fortel om att, 18,2,28

Hoaas, Kristin Andvik
Hvorfor skal vi bry oss med særskriving?, 09,2,23

Hukkelberg, Hanne
Boble, 09,4,17
Sang og musikk, også tekst, da, 09,3,17

Huseby, Jens Saxe
Det går så det gviner – eller til å grine av? 08,2,22

Hytta, Anne
Bevegelse på alle fronter, 08,3,6

Hyvik, Jens Johan
Norsk målreising før 1814?, 10,4,25

Hødnebø, Finn
En annerledes språkhistorie, 94,2,13

Håland, Per
Slagg i målet, 79,3,9

Hårstad, Stian
Det gode språket – og det dårlige, 15,3,25

I

Ims, Daniel G.
«Je» eller «jodd»? Og litt om «ve» og «vav» med det same, 10,2,28
«Poke» eller «dult»?, 09,2,14
«Returnere, validere, terminere», 10,2,5
Bakglatte ord, 11,4,15
Er skuta di lost?, 10,4,15
Fagert er spillet, 13,2,11
Fylke til strid?, 18,1,3
Han, ho eller hen, 16,1,25
Ikkje berre kort og godt?, 11,3,15
Kan dei ikkje eta cakes, da?, 12,1,15
Konferansetime, 12,2,15
Noe å styre med?, 12,4,15
Nye navn i nye kommuner, 17,4,3
Over dokka etter vann, 09,2,5
Paddeflatt, 10,1,5
Skrifta på veggen, 09,4,5
Stort eller lite flyvåpen? 13,4,28
Terrengvinnarar, 13,1,15
Vi sest eller sjåast vi?, 11,4,26
Vinningsmotiv, 10,3,5
Åtak eller forsvar, 12,3,15

Ims, Ingunn Indrebø
Du kjenner vel BOB og NOB?, 15,1,12
Er du tøff eller baka?, 16,4,12
Fleire språk i skulen, 15,4,28
Når dine ord blir andres ord, 08,3,18
Pene piker sier ikke «døvetolk», 14,2,22

J

Jacobsen, Henrik Galberg
Dansk Sprognævn, 76,2,2

Jackson, Ida
Folk flest googler først, 13,1,18
Skriftlige samtaler – sosiale medier, 10,4,18

Jahr, Ernst Håkon og Ingvild Broch
Russenorsk, 83,1,10

Jahr, Ernst Håkon
«Skjælke ente!» Frå norrønt direkte til morderne norsk, 11,2,22
Eneren Clara Holst, 10,4,32
Futurumskonstruksjonen blir å reise i skriftspråket, 09,3,31
Kaste-på-stikka-språket og tilnamnet «Hertingen», 82,3,12
Om ha-stryking og litt til, 80,1,5
Samling av Tekst-TV-sider, 94,2,11

Jansson, Benthe Kolberg
Å lykkas med nynorskundervisninga, 01,1–2, 13

Janus, Louis
Nørsk, svensk og dånsk, 89,4,8

Jensen, Kjetil
Dialektutjamning i Salten, 02,3–4,22

Jenstad, Tor Erik
Frå einfelde til ordyrje, 00,4,18

Johannessen, Janne Bondi
Norsk språk i dagens Amerika, 15,3,18
Nyno i bruk, 01,3,13
Skal du ut x ete?, 00,4,30

Johannessen, Janne Bondi og Kristin Hagen
Nye grammatiske termer i skoleverket, 07,2,22

Johannessen, Maria Boer
Når vi kodevekslar, 14,4,32

Johansen, Anders
Tenketeknologi, 14,4,26

Johnsen, Egil Børre
Norsklæreren Knud Knudsen, 12,2,26
Knud Knudsen, bokmålet og Språkrådet, 06,3,1

Jonassen, Knut
Terminologi og fagspråk i Standard Norges perspektiv, 06,2,24

Jordal, Ingerid
– Alle samer er like gode samer, 22,1,31
Barndommens språk, 22,1,32
– En liten baby retter ikke på deg, 22,1,24
Om luftskip på prærien, 20,1,18
Samisk i hardt vær, 22,1,28
Tar språket tilbake, 22,1,18
– Uten språket er du lite synlig, 22,1,30

Josephson, Olle
Sverige skaffar sig en språkpolitik, 03,1–2,10

Julien, Marit
Så ulv på vei til skolen, 20,3,10

Jørgensen, Annette Myre  og Bente Teigen Gundersen 
Oversettelse av faste uttrykk, 12,1,18

K

Karlsen, Knut E.
1917-rettskrivinga – forsøk på å krysse ei språksosial grense, 17,4,19

Kartzow, Anders Huuse
Godt språk er god folkehelse, 14,4,28

Kinn, Torodd
Fag, fagmenneske og fagspråk, 06,2,5

Kirste, Anna
Mer om den bevisstløse cottagecheesen, 95,3,2

Kittilsen, Lars
Kampen mot de store bokstavene, 20,3,5

Kjelaas, Irmelin
Jeg nekter også, 17,4,5

Kjeldstadli, Knut
Noregs Mållag – nye hundre år?, 06,3,5

Kleivane, Sone
Ord og vendingar med tradisjon, 73,3,9
Reklamespråket – harmlaus underhaldning?, 73,2,2

Klevstrand, Liv
Ekspertspråk – ikkje berre trussel, 80,2,6
Talemålsformer i skrift (i svensk), 80,1,2

Klouman, Sverre
Gård, gard, gjerde, gjord, jorde, 95,4,8
Litt om kaste, verpe, vri og muldvarp, 99,1,11
Mer om sisten, 98,1,17

Koch, Thorbjørn
Datamaskinen – god stavekontrollør, men ..., 91,1,6

Kola, Kjersti Wictorsen
Åssen går det med radikalt bokmål?, 15,3,22

Kolstad, Ellinor
Skjær i sjøen under oversettelse av romanen Trawler, 06,2,19

Kolstad, Henning
Snubletråder i maten?, 19,3,5

Kristiansen, Eivind
Hva gjør en språkkonsulent?, 74,2,6

Kristiansen, Karoline Riise
Skråsikker, 21,3,30

Kristiansen, Marita
Språklege utfordringar i høgare utdanning, 19,4,3

Kristiansen, Marita og Ole Våge
Elevar byter ut engelsk med norsk, 08,4,14
Fagspråkstrategien til Noregs handelshøgskole, 06,2,28

Kristiansen, Roy
83 millioner grunnar, 15, 2,2
Nynorsk i kommunene, 15,3,2
Staten må i mål på nett, 15,1,2

Kristoffersen, Gjert
Bruk hodet!, 92,1,3
Norsk i hundre! En ny norsk språkpolitikk, 05,4,1

Krogsæter, Karsetn
Noen bedre – eller verre?, 76,2,13

Kruken, Kristoffer
Kunamn – ein livskraftig tradisjon, 92,2,1
Ordbok over trøndermåla, 98,3,15
Originale Aasen, 13,2,29

Kulbrandstad, Lars Anders
Faktabok om språk for barn og ungdom, 99,2,18
Hva er bokmål?, 97,1,5
Ikke lenger hovedformer og sideformer i bokmål?, 99,2,1
Minoritetsspråk og minoritetsspråkbrukere i Norge, 03,1–2,18
Norsk handordbok, 76,2,7
Utkast til ny norskplan for den videregående skolen, 93,3,1

Kvaran, Guðrún og Ásta Svavarsdóttir
Nye ord i islandsk, 96,2,6

Kvarenes, Margrethe
Arkeologen som ga amerikanerne retten til klart språk, 11,2,14
Språkrådet + Difi = Klart språk i staten, 09,1,10

Kvendseth, Aage E.
Humanøkologi, 79,4,13

L

Landfald, Aagot
Dataspråk, 84,1,9
Dett var dett, 84,1,15
Et fellesnederlandsk «språkråd», 85,1,14
Filleonkel og filletante, 84,3,16
Filmtitler, 83,4,14
Litteraturprofessor og språkrøktar (Leif Mæhle), 82,1,15
Mer om «Att tala nordiskt», 80,3,3
Nordisk skoleterminologi, 83,3,15
Norsk tekstarkiv, 80,3,1
Norske avløserord, 83,4,15
Norske avløserord, 83,2,11
Ord for slektskap, 84,2,7
På talefot med språket, 83,2,19
Riksmålsnormen,  85,2,10
Språkrøktmøte i Stockholm, 78,2,10
Språkrådets leder i 1985 (Lønn), 85,2,5
Språkvett og skjemavett, 79,1,8
To oppslagsbøker, 85,3,15
Udiskutable problemer, 85,1,11
Vanlige ord, 84,4,10

Landrø, Marit Ingebjørg
Gode ord, 86,1,15
Leksikografisk tilbakemelding, 88,4,14
Ny utgave av MODERNE NORSK, 88,1,12
Ord i Bibelen, 88,3,11
Ordbok for kjemiteknikk, 89,1,16

Landsverk, Johanne
– Språket er eit verktøy, 09,2,6
Tenker best på norsk, 09,1,6

Lane, Pia  se Hagen, Kristin

Langeland, Asbjørn
Østlandsk reisning – målsaka i de frilynte ungdomslaga på Østlandet, 07,4,4

Langslet, Lars Roar
Riksmålsbevegelsen rundt 1905, 05,1–2,36
Til Norsk språkråds 10-årsjubileum, 82,1,1

Larsen, Terje
Stadnamnnormering – ein kime til konfliktar, 98,3,8

Lauritsen, Vibeke
Den nye telejmåten – meir forvirring?, 96,3,5

Lea, Ann Helen
Lånord i norsk talespråk, 10,2,21

Lehmann, Torunn Moksheim
Gladmelding fra Haugesund, 89,3,2

Lehtinen, Marja og Mikael Reuter
Språkvård i Finland, 79,1,4

Leira, Vigleik
Anbehetelse-orda – sett fra bokmål, 86,3,12
Atomfri, 86,4.2
Bindestreken, 93,2,18
Brekkdans, 84,3,14
Dansk nyordsbok, 84,3,8
Dioksin, 85,1,13
Enklaver og eksklaver, 08,2,24
Fart(s)lek fra øst mot vest, 82,3,5
Forslag til ny bokmålsnorm, 03,1–2,7
Ikkje alt er liv laga (nyordsspalta), 89,2,5
Innbyggjarar i Noreg, 92,2,16
Innbyggjarar i Noreg, 92,3,3
Jemen eller Yemen – åssen skriver vi utenlandske geografiske navn?, 98,2,18
Kommunale grøntproblemer, 94,2,10
Kor mange ord finst der i norsk?, 87,2,1
Kva er nyord?, 82,4,7
Litt om opptak av framande ord, 77,3,1
Litt om rumensk, 90,1,13
Litt om tendensar i nyordstilveksten, 77,2,10
Nemningar i grammatisk analyse, 92,1,14
Norsk ordlære belyst fra St. Petersburg, 97,4,13
Nye ord og nye tydingar av gamle ord, 85,1,9
Nyord i hundre år, 02,1,25
Nyord i Språkrådets tid, 97,2,19
Nyordsboka, 82,1,27
Ofte stilte spørsmål, 95,1,8
Sola og sola, 96,3,13
Språk i Norden 83, 83,4,16
Språkrådet og språket i dataverda, 94,4,11
Språkrådet på nettvegen, 94,4,7
Stockmann – Штокман – Sjtokman, 07,4,14 
Svensk nyordsbok, 87,1,10
Telematikk. Et gammelt nyord, 86,4,16
Uttale av tostava etternavn som ender på -er, 10,3,27
Voksne og barn i samboerforhold, 90,1,7
Yap eller japp?, 85,3,11

Lian, Bjørn Ebbe
Ny lov om målenheter i Norge, 77,3,6
Praktisk norsk, 74,1,10

Lie, Svein
Du liker vel ikke tran?, 94,1,6
Filofax eller tidsplanlegger, 00,3,28
Har du hørt om Norsk SpråkRåd, 90,1,19
Om Norsk referansegrammatikk og morfemet, 98,1,11
Språksamarbeid i Norden, 04,1,31

Lie, Tarald
Huldrefolk og andre band i Belgia, 09,3,28
Hvorfor synger vi på engelsk?, 04,1,14 

Liebe, Guttorm
Brann!, 11,1,17
Brannfaglig terminologi, 06,2,32

Lilleholft, Kåre
Språkteknologi som kulturforsvar, 98,4,1

Lind, Åge
Engelsk i norsk – eller norsk i engelsk?, 88,4,3

Lindgren, Birgitta
Falska vänner får man på köpet!, 02,2,15
Nordiska språkrådet, 98,1,12
Skandinavisk ordbok – en hjälp i det nordiska samarbetet, 95,1,6
Stavning av främmande ord i svenskan, 96,2,4
Äntligen en språklag i Sverige?, 08,3,14

Lindgren, John Erik Bøe
Av barn og fulle folk ..., 21,1,5
Blurb, 17,1,bakside
Hovedbry, 17,2,16
Klar tale?!, 15,2,17
Klissete klisjeer eller klare klassikere? 17,3,5
Oversetteren – en løgner, 14,2,17
Tastatur, 16,4,bakside

Lindstad, Arne Martinus
Sikker som Språkbanken, 17,3,16

Lippe, Berit von der
Synlig og usynlig kjønnsretorikk, 04,3–4,26

Ljosland, Ragnhild
Haldningar til engelsk, 04,2,34
Språkpolitikk er ikkje alltid språkpolitikk, 09,2,18

Lockertsen, Roger
«Nidaros – trondheims hjerte», 07,1,22

Lohndal, Terje
Språk er i hjernen, 15,2,22

Lomheim, Sylfest
Alfa og omega, 09,4,omslagsinnside
Bokbål i by'n, 07,3,omslagsinnside
De fire, 07,1,1
Den store, ukjende språkpolitikaren, 06,4,1
Det muliges kunst, 91,4,14
Fos eller «Vandfald»?, 08,1,omslagsinnside
Framtiden i våre hender, 03,1–2,27
Fyrbøtar i helvete?, 94,18
Godt språk = god butikk!, 09,3,omslagsinnside
Ikke i mål, 10,2,omslagsinnside
Mensa rotunda, 07,2,omslagsinnside
Målet hennar mor, 10,3,omslagsinnside
Namn?,06,1,omslagsinnside
Norsk og nordisk, 06,4,omslagsinnside
Ny nynorsk?, 10,1,omslagsinnside
Nye tider; nye sider 08,3,omslagsinnside
Ordbok og ordbok, herr Børre, 06,2,omslagsinnside
På lang sikt, 06,3,omslagsinnside
Samfunnsansvar, 08,4,omslagsinnside
Skrifta på skjermen, 09,1,omslagsinnside 
Språklig rikdom, 07,4,omslagsinnside
Stortinget, 09,2,omslagsinnside

Lorentsen, Geir
Nynorsk som sidemål, 01,1–2,26

Lotherington, Tom
I påvente av Godot, 15,4,22

Lund, Jørn
A Farewell to Danish?, 04,1,11
Aasen set fra Danmark, 96,1,14
Nordisk sprogsamarbejde – på nye betingelser, 99,1,3
Sprog til salg, 06,3,18

Lund-Johansen, Helene, Iris Alice Vigerust Furu, Eivind Freng Dale og Hallvar Stenseth
Retorisk klarspråk, 09,3,22

Lundberg, Trond
Med andre ord. Om tabufelter og eufemismer, 94,3,5

Lundeby, Einar
«Polfarernorsk», 02,2,19
Bokmålet – et språk med to røtter, 97,1,1
Bolle-å'ens plass i det danske alfabet, 95,4,14
Dansk Sprognævn i omriss, 96,2,13
Engelske ord som passer i norsk, 88,2,17
Hvis? Hvems? Hvem sin?, 81,2,5
Ivar Aasen som veiviser til bokmålet, 96,1,11
Knud Knudsen – riksmålets fader, bokmålets bestefar, 95,4,1
Lars Roar Langslets I kamp for norsk kultur, 00,1–2,14
Litt mer om «krigsord», 99,3–4,21
Litt om respekt for språk, 83,2,14    
Norsk i Finland, 87,2,16
Norsk? – Nei, utenlandsk!, 88,1,1
Norsk språkråd og fagspråkene, 83,1,3
Ordpynt i gatebildet?, 88,3,1
Over bekken etter vann? – Norsk er bedre!, 89,2,1
Prinsipper for normering av fremmede ord,  87,1,3
Reformer fram og reformer tilbake, 05,3,5
Språkkamp på liv og død, 89,4,1
Uaktuell språkpolitikk, 75,2,5
Utenlandsk eller norsk?, 87,4,6
Villagris og krisekrem – Ord vi brukte i okkupasjonstida, 99,1,7

Lydersen, Aksel
Bør vi få et norsk «oljespråk»?, 83,4,8
Hvem bestemmer betydningen av ordene?, 84,2,8
Stedsnavn, 77,3,5

Lyche, Chantal, Francine Girard, Kjell Mellingen
Ny språklov i Frankrike, 94,4,1

Løland, Ståle
Att tala nordiskt, 80,2,8
Bedre språkforståelse i Norden, 79,3,1
Dansk Dataordbog, 86,2,11
Det 21. nordiske språkmøtet, 74,4,11
Det 25. nordiske språkmøtet, 78,4,1
Fødselsnummer/personnummer, 79,3,10
Innsamling av nye ord, 73,4,7
Knud Sørensen: Engelske lån i dansk, 75,1,11
Lær grannespråk med nordiske aviser og ukeblad, 81,1
Navn, 83,1,7
Nordisk språkkonvensjon, 90,1,12
Nordisk språksekretariat, 78,3,3
Nordisk språksekretariat, 86,4,8
Nordiske språkprosjekter, 76,3,9
Nordterm 1978, 78,2,5
Norsk dataordbok, 84,4,14
Norsk språkråd og fagspråkarbeidet, 73,2,9
Oljeordliste, 82,1,21
Ord med historie, 81,1,21
Petrokjemisk-oljeteknologisk ordbok, 80,1,6
Rettskrivningsreformer i dette århundret, 97,1,12
Riksmål og moderat bokmål, 73,3,8
Språk i Norden 1976, 76,4,11
Språk i Norden 1984, 84,4,17
Språk og språksamarbeid i Norden, 80,2,1
Svensk-norsk ordbok, 79,4,11
Teledata og tekst-tv, 80,2,12
Utvidet virksomhet i Nordisk språksekretariat, 91,2,12
Viewdata/data-tv, 79,1,2

Lønnum, Erlend
Altfor artige avløysarar?, 18,3,17
Blendet av sjalusi, 15,4,bakside

Bryter lydmuren, 14,2,6
Buon appetito!, 12,4,25
Dag for dag, 17,2,bakside
De fem første, 18,2,bakside
Der solen går opp, 15,1,32
«Det er viktig at norsk språk står sterkt», 17,1,3
«Det er viktig at norsk språk står sterkt», 18,4,3
Det har med språket – og måten ein ser det, 18,2,14
DUDEN – was bedeutet das, 12,3,6
Finn fem feil, 14,1,30
Forsvarlig språk, 12,2,6
Fruktig nytelse, 14,3,25
Frykt for fobiar, 15,2,30
Full soppkurv i år? 13,3,11
Fylla har skylda, 18,4,5
Gefundenes fressen, 16,4,30
Glamorøs grammatikk, 13,3,15
God avløysing!, 18,1,16
Har du lest noe rart på tv i det siste?, 18,1,12
I ordet var begynnelsen, 13,4,6
Knudsen og Ibsen, 12,2,29
Krydder i kvardagen, 13,4,25
Lakenskrekk i tropenatta, 13,3,6
Løft for tegnspråk, 18,2,12
Løype!, 17,4,16
Made in China, 17,3,14
Med hjerte for norsk, 15,2,6
Menneska bak orda, 17,2,14
Metaforer på hjernen, 17,1,12
Morsmålet duger best, 16,1,7
Normerte folk, 16,4,11
Norsk språkkringkasting, 14,1,6
Nye medievanar, 18,3,3
Nytt design i tjuefjorten, 14,1,14
Nå snakker vi! Det var noko anna!, 16,1,17
Nynorskrobot styrker mediespråket, 20,1,3
Også englar taler trøndersk (intervju med Trine Skei Grande), 18,4,6
Om meningers mot, 14,2,34
Om nordmenn og andre ordmenn, 17,2,5
Ord i fjor, 17,1,10
Ord i grenseland, 17,4,10
Ord i verden, 16,1,12
Ord på flyttefot, 16,4,3
Ordklimaet 2018, 19,1,24
Ordmillionæren, 14,4,6
Ordskrivaren, 14,3,6
Oversette ord?, 15,1,34
Pedipedipedi, 13,3,34
Persisk palett, 15,4,30
På kornet, 18,2,30
Rakfisk eller rakefisk?, 16,4,10
Rom for tolking, 12,1,6
Snøggmat og saktemat, 18,2,17
Sportsspråkets målmann, 12,4,6
Sprechen sie Denglisch? 13,3,26
Språkdagen på TV, 20,4,18
Språket vårt, hans og sitt, 13,2,6
Språklig status, 17,3,12
Språkpolitikk for framtiden, 17,3,11
Titulus, 14,4,30
Tegn i tiden, 11,4,6
Tegnspråk, først og fremst (intervju med Marit Vogt-Svendsen), 19,1,6
Til å bli slapp av, 14,2,14
Ukraina, 14,2,28
Vel ord med omhug, 13,1,6
Veldig for mye av det gode, 18,2,5
Vekta av gull, 16,1,bakside
Verden rundt med nye ord, 14,1,10
Året rundt, 17,3,bakside
Aasen på alle kanter, 13,2,26

Løvfall, Jan
Bruk av norsk og engelsk språk i norsk reklame, 97,3,11

M

Magga, Ole Henrik
Samisk språk, 86,1,5
Samisk språk, 86,2,5
Samisk Språknemnd, 78,2,1

Matre, Synnøve
Skriverevolusjon i skulen, 15,4,12

Mauno, Hanne
Hyttekrig og hostebot: en eksplosjon av nye koronaord, 20,2,3

Mehlum, Aksel Torsnes
– Eg kviler litt for mykje på at eg trur eg kan nynorsk, 16,4,14

Mejdell, Gunvor
Arabisk og arabisk, 03,3–4,12

Mellingen, Kjell, Francine Girard, Chantal Lyche
Ny språklov i Frankrike, 94,4,1

Meløy, L. Lind
Samisk og norsk i skolen fram til dette hundreåret,  92,4,8

Michalsen, Bård Borch
Kommaet, historien bak, 15,4,24

Moen, Inger og Hanne Gram Simonsen
Fonetisk perpektiv på sammenfallet av sj-lyden og kj-lyden i norsk, 06,1,11

Molde, Bertil
Svenska språknämnden, 74,4,2

Moshagen, Sjur Nørstebø
Stavekontrollen: ven eller fiende?, 15,4,18

Munkvold, Sergej Alexander
Norsk romani, 18,4,28

Myhren, Magne
688 og 799 sider om Ivar Aasen, 96,4,5

Myhren, Eilev Groven
«Ringdrotten» og norsk språk, 07,3,24

Myking, Johan
Avløysarord og motivasjon, 00,3,6
Nordterm 97, 97,3,18
Norsk termbank, 88,2,11
NS-ISO 704 – terminologistandardisering på norsk, 11,1,30
Nyare terminologiarbeid i Noreg, 06,2,13
Om engelsk i svensk (og norsk), 90,1,8
Ordforståing og offentleg språkbruk (sammen med Utne), 00,3,18

Mæhle, Leif
Fremad dog, I usle Rader! 86,1,3
Norsk språkråd ved 5-årsjubileet, 77,1,2

Mæhlum, Britt
Skal vi la norsk språk være en ulempe – i Norge?, 08,1,21

Mørck, Endre
Håndbok i norsk, 95,4,19

N

Nes, Oddvar
Ei halvgløymd stadnamnsamling, 75,2,9
Etymologien – vitskapen om opphavet til orda, 77,2,4
I Aasens fotefar, 93,3,8

Nesland, Anna
Presensbøyinga av sterke verb i nynorsk, 75,4,13

Nesse, Agnete
Den tospråklige byen, 04,2,1

Nessing, Gunnar
Norsk navn på norsk matprodukt 95,2,2

Nestor, Svein
*H1orb- *wrdho-, 01,1–2,35
«Det er både rett og riktig», 94,2,7
«Eit tak» og «eit tak» kan vera to ulike tak, 10,2,baksiden
«Melrakki», kva i rakker'n er det?, 13,4,bakside
«Vandaler ødela svensk bibelskatt», 95,2,1
Alle vil bli eldre, men ingen vil bli gammel, 93,2,7
Ansiktsuttrykk, 10,1,bakside
Bakeri og stutteri, 00,1–2,18
Baldakin i musselin over seng i marokeng, 04,1,29
Das Loch og dasslokk, 12,4,bakside
Ecu,  92,3,17
Éi elv i Sibir, fem i Pakistan, 11,1,bakside
Elvefar og bekkeløp, 14,3,bakside
En krysning mellom ulv og bjørn, 95,3,6
Engelske filmtitler, 79,2,3
Er rødløken egentlig rød?, 07,4,20
Erkeengel og arkitekt, 10,4,30
Ete og spise, 95,4,15
Fisk på fire språk, 86,4,7
Flere femårsplaner på ei ordbok, 87,4,15
Fra lei til skrei, 91,1,14
Fra Sarpsborg til Bourj el Barajneh, 87,1,1
Frå polis til pilis – om namn på byar, 02,3–4,41
Glasnost – perestrojka, 87,3,13
Godt sagt, 00,1–2,13
Hamburger, hamburger, 91,2,16
Hva heter levnetsløp på latin? 99,2,20
Hvem ringer til Språkrådet om hva?  87,1,12
Hvor får vi opplysninger om etymologi? 91,3,9
Insektforskar og entomolog er det same, 09,4,33
Iskremen som smelta, 15,3, bakside
Ivorianere og andre vanskelige mennesker, 87,2,13
Jarðarberjamarmelaði,  87,4,1
Jihad og mujahedin,  89,2,16
Kammar har tenner, river og fjell har tindar, 12,2,bakside
Kan en kaste vesten i vestibylen? 95,3,16
Kolvereid, 14,4,bakside
Kva løyner seg i Scotland Yard? 90,4,14
Kveite og kveite kan også heita kveite og hvete, 13,2,bakside
Kvifor skil geiter seg ut frå hestar og sauer?, 12,1,bakside
Levende ord,  85,1,12
Maltesisk ombudsmann, 96,2,16
Mange kjenner mekre, færre kjenner bekre, 14,2,bakside
Med og uten bram, 09,4,30
Med voks populi i øret, 94,4,8
Meir om bauletton, 98,2,17
Mista og lånt i engelsk,  90,3,13
Mrs. Thatchers protesjé,  90,1,6
M_su téve, kuris esi danguje,  90,3,2
Motvilje mot forandringer, 00,1–2,11  
murer murer murer, 06,4,24
Mykill lykill, 11,3,bakside
Mäntyranta ja haaparanta, 09,2,bakside
Målet i Mahabharata, 89,4,10
Nesoddtangen – smør på flesk på flesk?, 96,3,11
Nestor i Norsk språkråd,  89,4,14
Norrøne hestar og sauer, 01,4,22
Når ryggen nærmer seg bakken, er enden nær, 09,3,bakside
Oleg, Olga, Igor og opphavet deira, 10,3,bakside
Ordenes historie,  85,3,7
Polvandring, 15,2,bakside
Radioprogram på eit utdøytt språk, 94,3,1
Ranunkelfrø,  93,1,10
Rauva oppi nasen, 14,1,bakside
Ryba – Rybak – Rybakov, 11,4,baksiden
Samisk skriftspråk i Sovjetunionen,  86,2,14
Schlüsselburg, 12,3,bakside
Sendingar
og utsendingar på gresk, 09,4,bakside
Serp i molot, stalj i pusjka, 13,3,bakside
Smeltedigel, 15,1,bakside
Spitsbergen Gazette, 09,1,bakside
Språkets ville vekster,  86,1,16
Svakhet i verbbøyningen,  89,3,8
Svenske, danske og islandske geiter – og ungane deira, 11,2,bakside
Teikn i tida,  89,4,4
Temmelig søkt, eller slående sammentreff? 95,1,4
Til árs og friðar, 10,4,bakside
Vanlige og uvanlige forbindelser,  92,1,16
Ved og langs havet, 13,1,bakside
Vulle Vuojaš,  87,4,9
Å og Å,  92,4,15
Å, på, oppå og noen andre preposisjoner, 96,4,7

Nilsen, Jostein Sand
Om å lære finnmarkinger å banne, 14,3,17

Nilssen, Rolf
Kaste på stikka, 83,1,20

Nilsson, Torbjörn
Norska som främmande språk – om unionskungarna och deras utbildning, 05,3,15

Nordal, Anne Steinsvik
Fokus på nynorsk i opplæringa, 04,2,14

Nordal, Lars Ivar
Brua til språket, 17,3,18
Bygger bro mellom nabospråkene, 17,1,24
Dansk-norsk liebhaber (intervju med Jakob Oftebro), 17,1,7
Den rette vegen for akademia?, 18,2,3
Hjertespråket som ikke ville dø, 19,3,18
Kven er du?, 19,3,23
Med halsen fri (intervju med Kari Veiteberg), 17,4,6
Med SKAM å melde, 17,1,18
Norsk i Ørsta = nynorsk?, 17,2,3
Norwegian Wood (intervju med Richard Wood), 19,2,6
Skikkelig standard, 17,2,18
Skipsbyggjar i internasjonale farvatn, 18,1,18
Språkleg sjonglør (intervju med Linda Eide), 17,2,6
Språkleg unntakstilstand?, 20,2,18
Tospråklige kids, 19,1,18
Å tenkja med hendene (intervu med Jon Fosse), 17,3,6

Nordgård, Thorbjørn
Språkteknologi i Norge, 98,4,5

Nordgård, Ynge
Spar utropstegnet til utrop, 18,3,5

Norheim, Olav
Lyden av teikneseriar, 08,4,26

Norheim, Åsta
Bokmeldingar, 85,4,14
Det nordiske språkmøtet 1990, 90,4,12
Festskrift til Einar Lundeby, 84,4,13
Inntrykk frå Irland, 82,3,6
Kva gjer Språkrådet med lånord i norsk? 00,1–2,23
Målbruk i offentleg teneste, 87,1,9
Målrørsla og reformarbeidet i trettiåra, 83,1,18
Nordisk språkmøte i Løgumkloster, 85,4,9
Ny språkkonsulent for nynorsk i NRK, 93,4,13
På godt norsk, 86,4,6
Språk i Norden 1986,  86,3,11
Språk i Norden 1993, 93,4,18
Språk i Norden 1994, 95,1,11
Språkforholda i Sveits, 85,2,7
Språkrøret på trykk, 91,4,11
Talkshow eller ...? 95,2,11
Å vere tospråkleg, 84,4,2

Nordland, Ingvil
Hva er adressen din?, 14,2,10
Sagbakken
eller Ekornveien? Bråtanvegen eller Bråtavegen?, 11,2,18

Notaker, Henry
Språkhistorie og mathistorie, 08,2,14

Nybø, Bjørg Nesje
Norsk på klar førsteplass, 16,1,10
Næringslivet vil bli tydelegare, 15,1,10
Sats på språk i næringslivet!, 18,3,13
Språkdilemma i høgare utdanning, 17,2,12

Nyhamar, Jostein
Det offentlige språket, 75,4,2

Nylenna, Magne
Medisinsk fagspråk – gradvis mer folkelig og forståelig?, 10,3,18

Nylenna, Magne og Erlend Hem
Helsespråket treng behandling, 21,2,3

Nymark, Johannes
Avløysarord og tilpassing av engelske termar i spansk, 04,2,22

Nærum, Knut
Lyden av ord, 15,1,17

Næss, Atle
Bokmålet og den skjønnlitterære forfatteren, 97,1,32

O

Olden, Asgeir
«Chaque mot porte», 97,2,14
Det vonde mot det gode eller korrekt mot godt, 96,4,1
Pressestøtte og språkleg mangfald, 02,01,5

Omdal, Helge
Norsklærerne og overføring av språknormer, 04,3–4,12
Nynorsk skriftspråk og talemålet, 74,3,1
Når språket skaper problemer – informasjonskløfter og språkkløfter, 98,2,5
Språkholdninger og massemedier, 82,1,31
Språklig mangfold og språklig toleranse, 99,3–4,4

Omland, Tov
Norsk medisinsk ordbok, 88,4,12

Ommeren, Rikke van
«Ja, jæi la an på å tålå oppdaling, ja.», 11,3,25

Opstad, Joanna Bialek
Fagordbok for tolker: norsk-polsk, 96,2,15

Opstad, Steinar
Skrivebordstrykking, 88,1,9

Orvik, Svein Arne
Artikkelsamling om nynorsk i skulen, 10,1,27
Fleire språk i rådet, 13,1,10
Første statusrapport fra Språkrådet, 10,1,15
Historisk ansettelse – tegnspråkrådgiver i Språkrådet, 11,3,14
NHO og Språkrådet vil ha norsk i næringslivet, 09,3,14
Språkrådet ti år, 15,1,28
Statoil vil likevel bruke nynorsk, 10,3,13

Ottesen, Stig
Om fornorsking av petroleumsvirksomheten, 83,4,3

P

Pacheco, Miguel Ángel Quesada
Spansk og minoritetsspråk i Latin-Amerika og Spania, 10,3,32

Papazian, Eric
Jeg bare spør! 94,4,14
Skal det være noe vindus-skitt? 94,2,1
Skavlan – en mannssjåvinist?, 11,3,33
Språkreformatoren Knud Knudsen, 12,2,18

Pettersen, Egil
Kjuagutt eller tjuagutt?  86,4,1
Ordskatten i bergensk, 92,2,4

Pollestad, Kjell Arild
Ivar Aaasen og eg, 96,1,46

Prytz, Carl Fredrik
Vaklende preposisjonsbruk, 94,2,16

Prytz, Otto
Navnebruk i den spansktalende verden, 96,3,14

R

Reenskaug, Vibeke J.
Preposisjoner, 95,2,16

Rehman, Shabana
Spiren til språk, 08,3,10

Reitan, Kirstina
Radikalt bokmål i norsk presse, 99,2,15

Reksten, Torunn
Klare kommunar, 14,4,10
Klart språk i heile verda, 12,1,10
Klarspråkskonferanse for hele verden, 19,2,3
Klarspråksprisen 2009, 09,3,13
Oi, på nynorsk! – eit flunkande nytt nettkurs, 17,3,3

Reuter, Mikael og Marja Lehtinen
Språkvård i Finland, 79,1,4

Riad, Cecilia Christner
Den svenska stormaktstidens språkliga överdåd, 09,2,30

Ribu, Erika
Livskvalitet i forhold til hyper-språksensitive, 20,4,5

Riise, Grete
Språkbruk – eit spørsmål om demokrati, 07,1,4

Roaldset, Asbjørn
Eitt alfabet for dei nordiske landa?  91,1,10

Robin, Ingjerd T. Skaug
En stormakts språklov, 20,2,10

Roggen, Vibeke
Latin, kulturarv og fordøyelse, 95,2,8
Latinkurs gjennom eteren, 95,3,11
Ut vales? 95,4,17

Roksvold, Thore
A.O. Vinje som journalist, 09,1,32
Norsk avisspråk for hundre år sia, 05,1–2,14
Norsk mediespråk, 98,1,7

Rommetveit, Magne
Nynorsk skriftspråk og talemålet, 74,3,1
Om formidling, 74,2,11

Romstad, Håkon
Leverandørenes språksituasjon, 83,4,5

Rosenhart, Sabine C.
Avløserord i nederlandsk, 04,2,18

Rotevatn, Audhild Gregoriusdotter
Barneskirennet, 09,2,17
Journalistspråk i endring, 09,1,17
Miniforskaren, 08,4,17
Språk i spagaten, 15,1,18

Rue, Olav Hr.
Vikør sin genitiv, 79,4,12

Runnestø, Eilov
Ei nynorsknorm som skal vara i tiår?, 03,1–2,4
Namn til å få forstand av?, 11,3,22
Nynorsk for østfoldingar, 90,3,9
Nynorsknorma i endring, 02,2,4

Runnhovde, Gunnvor
Ein arbeidsgjevar er ein arbeidskjøpar, 75,4,12

Ryen, Else
Kvinnelig og mannlig – oversikt over enkelte språkbruksforskjeller, 77,2,1

Røyneland, Unn
Dialektnivellering på Røros og Tynset, 05,4,17

Raanes, Eli
Nye tegn i tiden, 14,4,17

S

Sagrusten, Hans Johan
Det nye testamentet 2005, 06,4,5

Salbu, Kjell
Reklamespråket – harmlaus underhaldning? 74,1,9

Salvesen, Christine Meklenborg
Egentlig så er det ikke så dumt, 19,4,26

Salvesen, Geir
Vinspråk – det umuliges nestenkunst, 14,1,22

Sanaker, John Kristian
Montréal (mõnreal) eller Montreal (måntreål)?, 99,3–4,22

Sande, Øystein
Hvorfor så bekymret, Vinje?, 92,1,9

Sandved, Arthur O.
Engelske lån som leksikografisk problem, 07,1,7
Språket i Beowulf – gammelengelsk, 08,1,25

Sandøy, Helge
30 ordformer og 7000 språk, 00,4,0
Den nye teljemåten – ein sosiolingvistisk sensasjon, 01,4,19
Førestellingar om språket, 02,3–4,omslagsinnside
Importerte ord i 1905, 05,1–2,26
Informasjons- og kommunikasjonsteknologi, 01,3,omslagsinnside
Lovfest at «undervisningsspråket er til vanleg norsk»!, 02,1,omslagsinnside
Lær av dei som får det til!, 04,2,innside
Lån eller import?, 97,4,1
Morsmål, 03,3–4,innside
Norsk tale i to generasjonar, 02,3–4,10
Norske avløysarord, 00,3 1
Om vår språklige framtid og samtid, 78,1,8
Pronomenformene me og vi, 76,4,2
Puslespelet norsk, 92,4,11

Schack, Jørgen
Om stavning af fremmede, især engelske, ord i dansk, 96,2,5

Schall, Verena
Litteratur som støttespiller, 21,2,22

Schelderup, S.-E.
Attention, 91,3,5
Om å sanere, 91,2,5

Schröder, Odd-Inge
Norsk teiknspråk – eit levande minoritetsspråk, 08,4,28

Schwab, Inger-Lise
Engelsk i norsk næringsliv – en antropologisk tilnærming, 07,3,13

Seim, Karin Fjellhammer
Futharken – vårt første alfabet, 05,4,12

Seland, Johan Olav
Væpnet med gloser, 08,3,27

Selberg, Ole Michael
Enten-eller eller både-og?  92,3,6
Fra Tsjekkoslovakia til Tsjekkia og Slovakia, 92,3,12
Hvorfor ble bokmålet reformert i 1981?, 97,1,21

Seljebotn, Bjørn
Omsetjingsprogrammet Nyno, 01,3,10

Seljeseth, Ida
Å ikke se språket for bare ord, 14,3,28

Senje, Aud Anna
Advarsel: blandfare!, 11,4,28
Fypike gjorde selbureis i røytemåneden, 13,1,28
I lovens hule, 15,2,12
Klart språk kan gjøre jussen mer forståelig, 21,2,18

Simonsen, Dag F.
«En særdeles sløv kulturpolitikk» – intervju med en forsker, 93,4,2
«Finn», «lapp» og «neger» – litt om sensitive ords liv og død, 08,2,1
«Parallellspråklighet» – viktig nyorientering i norsk og nordisk språkpolitikk, 04,3–4,40
«Tran, trim og tram» – Om ungt norsk talemål nordpå, 07,1,17
Agurktid på mange språk, 10,3,29
Hva syns skoleelever om anglonorsk?, 91,4,6
Ingen-språk, klarspråk eller innbydelse til meningsfull lesing. Om språk i lærebøker, 99,3–4,17
Meningsmålinger om engelsk, 09,2,10
Minoritetsspråk, 83,3,14
Motviljen mot engelsk i reklame og markedsføring øker kraftig, 11,1,10
Språk i Norden 1990, 90,3,11
Språkpolitikk på Språkdagen, 11,3,10
Store og små forbokstaver i navn på statsinstitusjoner, 84,4,4
Stortinget har vedtatt lovregler om samisk språk, 91,1,1
Undervisning på engelsk – sett fra kateteret, 14,3,10
Å gjøre sin borgerplikt, 09,4,28

Simonsen, Hanne Gram og Inger Moen
Fonetisk perpektiv på sammenfallet av sj-lyden og kj-lyden i norsk, 06,1,11

Sjåvik, Siri
Oppskrift på en god blogg, 13,3,17
Verktøy på villspor? Fagoversetting i 2013, 13,4,22

Skadberg, Kåre
Dette kan einkvar forvissa seg om, 87,1,7
Frå Esop til Håkon 7, 94,1,12
Lærebøker er ofte fulle av feil, 92,1,12
Mykje godt namnevett i Trøndelag, 93,1,6
Språket i NRK, 80,3,8
Språkvariantar og språkleg prestisje, 93,2,9
Språkleg forbrukardiskriminering – ope brev til Forbrukarrådet, 93,3,13
Vinje og Språkrådet – manglende samsvar? 94,3,9

Skartveit, Andreas
Språkmannen Herbjørn Sørebø, 03,1–2,25

Skirbekk, Gunnar
Kursiver ufordøyelege lånord!  83,1,20
Kvifor sidemål? 01,1–2,1
Språk og makt – Er språkstriden over, eller det berre vi som ser verda med nye-enkle briller?, 04,3–4,1

Skjekkeland, Martin
Hollandsk språk og kultur i Agder, 07,4,10

Skog, Berit
Språket på Facebook, 09,1,23

Skolseg, Ellen
Å snakke «bredt» og fint – hva betyr det egentlig? 02,3–4,18

Skovholt, Karianne
«Til din informasjon» – Om e-postkopier i arbeidslivet, 06,4,14
Smilefjes i e-post – helt på trynet?, 09,4,23

Skovholt, Karianne og Line Endresen og Hanne Vaagen
Norsk musikk på norsk, 09,3,10

Slapgard, Sigrun
Når ord blir våpen, 16,1,18

Soland, Jostein
Landslaget for norskundervisning, 78,3,8

Solvang, Sissel
Forskrive – foreskrive, 79,3,14

Sorace, Antonella
Flerspråklighet lønner seg, 16,1,32

Spilling, Eivor Finset
Mer kaffekjerring enn meg? 15,3,32

Stauri, Tormod
Lærarutdanninga og sidemålet, 01,1–2,29

Stavem, Per
Brifing uttales med «tonem 1 i arbeidstiden» og «tonem 2 i  fritiden», 95,1,16
Oss svømmere imellom, 93,3,2

Stavem, Per og Frank Brosstad
Boxershorts likner bokserens konkurransebukser, 94,4,13

Stavem, Per og Sigrid Omland Hansteen
Kjem julenissen på workshop i Skomakergata? 94,1,18

Stavem, Per og Olav Haugland
Si det på norsk!  93,1,13

Steinfeld, Torill
Norskfaget i 1800-tallets høyere utdanning, 11,4,18

Stenseth, Hallvar Furu, Iris Alice Vigerust Furu, Eivind Freng Dale og Helene Lund-Johansen
Retorisk klarspråk, 09,3,22

Stjernholm, Karine
Lingvistiske landskap, 14,3,18
Språkforening av øst og vest, 15,1,30

Stokkeland, Jostein
Att og fram – Stokkelands attføringsproblem, 95,1,14
Attensjon, attensjon! 94,3,15
Det var noko til bok, 03,1–2,31
Du grøne tid,  91,3,20
First-choice form of Norwegian,  88,1,11
Fjernsynsteksting – den ukjende kunst,  86,1,9
Fliser, skar og vindauge, 94,2,2
Få kommaet på plass, 96,4,13
Kjelda som aldri tryt – tankar om betre bibelspråk, 02,3–4,37
Kva kjem fyrst – dagen eller året? 96,4,12
Retting pr. rundskriv (nyorsk i NRK),  83,3,5
Språkrøret,  86,4,15
Særskriving og engelsk genitivsapostrof, 97,4,11
T-skeier, 94,1,20

Storsve, Christina Violeta Thrane
Teksting. To linjer som krever oppmerksomhet, 05,4,23

Story, Pete
Skal du ut x ete? 00,4,30

Sudmann, Arnulv
Det 20. nordiske språkmøtet,  73,3,7
Språkombodsmannen i Canada vitjar Norsk språkråd,  75,3
Statsansatte skal lære å skrive bedre norsk,  79,3,12

Svanevik, Anne
Fornavn i Norge – navnemoter og motenavn, 99,1,19
Vår nyeste personnavnlovgivning, 90,4,1

Svavarsdóttir, Ásta og Guðrún Kvaran
Nye ord i islandsk, 96,2,6

Svendsen, Thorbjørn
Blir norsk gresk for språkteknologien?, 98,4,8
Nordisk forskningssamarbeid innen språkteknologi, 01,3,25

Svenkerud, Herbert
Kameleoner i og utenfor bokmålet, 97,1,34
Noen tanker om språklig fattigdom, 89,1,3
Slagord og språklig forenkling, 94,1,4
Språklig doping, 89,3,1
Stor norsk-tysk ordbok enda større, 95,3,13

Svennevig, Jan
Må ha det. Bare ha det! Om bare og andre ubetydelige småord, 06,3,23

Swan, Toril
Kjønn, språk og ideologi, 97,4,5

Szymańska, Oliwia
Krasj! Ptom! Klask! Noen ord om en bråkete verden, 08,2,7

Sæbø, Magne
Eit fornya talemål (hebraisk), 89,4,6

Sæterbakk, Inger Johanne
Ivar og eg, 13,2,28

Sødal, Lars
Om virksomheten i Norsk språkråd, 80,3,1

Sørdal, Gøril Grov
Kva er eit stadnamn?, 19,1,26

Sørensen, Søren
Garpegenitiv – eller hvad?  89,1,14

Søyland, Aud
Blautkaka – er ho våt eller mjuk?  85,3,12
Narkotikaslang,  86,1,14
Tarjei Vesaas – ein språkfornyar,  87,4,3

T

Teigen, Knut Åge
Om nynorsk og ny norsk, 01,1–2,18

Teigland, Nina
Er du ein nygjerrigper?, 11,2,10
Om drømmemannen og andre myter, 10,4,22
Norskfaget i endring, 12,2,10
Verdas første vinnar av Nysgjerrigpers språkpris er ..., 12,3,10

Theil, Rolf
Romani, språket til taterane, 14,4,23

Theil, Rolf og Torp, Arne
Er bilen deres eller deres? 17,3,28

Thiesen, Finn
Kurdisk(e) språk, 03,3–4,43
Likheter mellom norsk og urdu, 05,3,32
Om språkforholdene i Pakistan I – Urdu, Pakistans nasjonalspråk, 03,3–4,27
Om språkforholdene i Pakistan II – Pakistans regional- og lokalspråk, 03,3–4,31

Thingnes, Jorunn Simonsen
Samisk i høgare utdanning, 20,4,26
Språklege feilgrep ved UiO, 15,3,30

Thoresen, Arnold
Cappelens ordbok - til god karakter!  87,4,7
Denne, dette, disse (AT), 94,1,18
Enkelt- eller dobbeltkonsonant, 73,4,9
Et utmerket språktiltak, 76,4,5
Hva er radikalt bokmål? 87,4,8
Hvordan ser bokmålet ut?, 97,1,9
Norsk Riksmålsordbok, bindene V og VI – et storverk, 95,4,18
Språkkontroll av lærebøker, 73,2,8
Store Norske Ordbok – et storverk,  92,1,7
Visste du det? 94,3,10

Toft, Ellen Hellebostad
Tankar om grammatikk, 20,1,5

Toft, Mari Flakstad
Norsk uttale og skrivemåte av noen franske fremmedord, 91,3,14

Tolgensbakk, Ida
Svorsk helt på grensa, 18,3,23

Tonstad, Per Lars
– Tryggest å snakke norsk i oljå, 07,1,2

Torp, Arne
«Bætsjeler», «bakelor» – eller B.A.? Om uttalen av nye norske gradsbetegnelser, 03,1–2,23
Bokstaver og alfabet, 01,4,1
Epilog om de og dem, 93,2,16
Garpegenitiven, 88,4,8
Er garpegenitiven egentlig «jydegenitiv»? 89,2,9
Hvor går bokmålet i framtida?, 97,1,29
Håndtverk eller håndverk? 92,1,11
Knud Knudsen og Ivar Aasen – jamlikar og motpolar, 96,1,8
Kva styrer språkleg kjønn?, 22,1,10
Liker du Gammel Ost og Krum Kaga? 84,3,1
Mellom klokka 13 og 15 i formiddag, 87,3,1
Nedslag i skandinavisk etternavnshistorie, 18,4,24
Nå skal jeg skrive litt mer om du, 93,2,5
Nå skal jeg skrive litt om du, de og dem, 93,1,7
Praat je Nederlands?, 98,2,10
Skandinavisk nabospråkforståelse – ideal eller virkelighet?, 04,3–4,45
Skandinaviske «særbokstaver», 02,1,1
Skandinavisten Knud Knudsen, 12,2,23
Språkrådet spår, men markedet rår, 04,3–4,8
Vit.ass.-en jobber på laben med PD-en, 88,2,1

Trosterud, Trond se Lane, Pia
Grøde frå språkteigen, 03,1–2,34
Samisk og kvensk i Noreg etter 1905, 05,1–2,43

Tryti, Ivar
Akademisk sjargong, 74,2,1
Aktuell språkpolitikk, 75,2,3

Tryti, Tone
«Pennal», «tredress» eller «trefrakk»?, 09,1,18

Tvitekkja, Sigfrid
Kven rår over orda?, 09,4,25
Norsk svorsk, 11,1,omslagsinnside
Skriftlig tjatring eller halvproff skriveglede?, 10,4,omslagsinnside

Tørjesen, Torill Wiiger
Minoritetspråklege elevar – ein ressurs for nynorsk!, 11,2,17

U

Ulland, Harald
Avløysarord i fransk, 04,1,22

Ulland, Tor
Språknytt for blinde, 94,4,5

Ulset, Tor
Islandsk navneskikk, 81,4,17

Uri, Helene
Hva syns skoleelever om anglonorsk? Sammen med Dag F. Simonsen, 91,4,6
Ikke alle griser sier «nøff-nøff», 94,2,5
Mye merkelig mat i menyer, 91,3,6
Nyttig bok til kontorbruk, 89,4,12
Punktum eller ikke punktum i forkor., 90,1,11
Rent ut sagt, 89,3,11

Ustvedt, Yngvar
Hvilken språkopplæring fikk Henrik Wergeland?, 98,1,14

Utne, Ivar
Kva kan ein vente av eit program for stavekontroll? 91,2,6
Mellomnamn – for offentleg bruk?, 15,2,31
Ny lov om personnavn, 02,2,7
Ordforståing og offentleg språkbruk (sammen med Myking), 00,3,18
Styrer vi unna eit angloamerikansk dataspråk?, 97,3,6
Tre år med ny personnamnlov – endringar i namneskikken?, 06,1,1
Val av språknorm i dataordlister, 91,3,7

Uvaag, Paal
«Unnskyld meg, men mener du virkelig at det heter kviss?», 20,2,5

V

Vaagen, Hanne og Karianne Skovholt og Line Endresen
Norsk musikk på norsk, 09,3,10

Vannebo, Kjell Ivar
«Det almindelige Bogsprog» i 1905 – dansk eller norsk?, 05,4,8
«Det umistelige», 04,1,innside
Alf Hellevik: «Språkrøkt og språkstyring», 80,2,3
Fra råd til senter, 03,1–2,omslagsinnside
Har vi språkpolitikk i Norge? 02,2 omslagsinnside
Hva gjør vi med sidemålet?, 01,1–2,0
Norsk-svensk ordbok, 84,1,13
Om endring av rettskrivinga i bokmål, 02,2,1
Skal du ut x ete? 00,4,30
Språk og makt, 04,3–4,omslagsinnside
Tid og årsak, 00,3,22
Ungkarer og språkstyrking, 01,4, omslagsinnside
Utviklinga i bokmål 1950–2000, 02,3–4,1

Vassenden, Lars
Universitetet i Bergen skal utdanna språkkonsulentar, 88,3,8

Veka, Olav
Bondevik – typisk norsk, 01,3,36
 
Venås, Kjell
Arne Garborg og framvoksteren av nynorsk, 01,3,33
Bok på engelsk om språka i Norden,  93,2,11
Då nynorsken kom til universitetet – eit hundreårsminne, 99,3–4,1
Ei avhandling om engelsk i norsk, 96,3,8
Ei nynorsk nyutgåve (Prøver av landsmålet), 86,2,15
Frå språknemnd til språkråd, 97,2,1
Hjartespråk og skriftmål, 84,1,4
Ivar Aasen og Språknytt, 96,1 innside
Landsmål og riksmål, nynorsk og bokmål,  92,3,14
Lystgard og jungel, 95,3,15
Lærebok i nynorsk for utlendingar, 84,2,11
Noko om fleirtal av nokon,  87,2,8
Normering av nynorsk talemål, 83,1,15
Norsk salmebok,  86,3,1
Ny bok om språkplanlegging,  89,1,12
Nynorsk ordfang,  81,2,1
Nynorsk på tal,  89,2,12
Om dialektane våre, 98,2,14
Om Ivar Aasen i eit minneår, 96,1,1
Om mytar og mistydingar, 90,3,7
Om mållova av 1930, 88,1,15
Om normområde i skriftområde i skriftmålet, 92,4,13
P.A. Munch om språket, 08,1,8
Språkvitskapleg arbeid med norsk i 1905 og tidlegare, 05,1–2,30
Tanke blir tekst, 92,2,12
Ut av Norsk språkråd (EFH, Lundeby, Mæhle), 88,1,4

Vestheim, Geir
Ny målstrid – språk og samfunn, 73,1,9
Språket som maktmiddel, 73,2,7

Vikør, Knut S.
Frå Ibn Ahmad til Abu Ummar: om arabiske namn og tradisjon, 03,3–4,22
Språket og det heilage: arabisk og islam, 03,3–4,18

Vikør, Lars S.
2000-talet, 85,4,12
2000-talet – ein gong til, 10,4,28
Bostkast, 95,2,15
Bruk og misbruk av ved og overfor, 79,4,6
Den som sparer, har – eller?, 19,1,16
Det 26. nordiske språkmøtet, 79,4,1
Eit storverk om norsk språk, 88,3,4
Filleonkel og filletante, 05,4,32
Filleonkel og filletante – kommentar til kommentarar, 06,4,27
Formiddag, middag og ettermiddag, 87,4,16
Fram for Norsk Revmatikerforbund!, 87,4,6
Fylke og heimfesting. 20,2,29
Genitiv og genitivomskrivingar på nynorsk, 79,3,3
Har du hørt om Norsk Språk Råd?, 88,4,5
Henrik Wergeland om språket, 08,1,1
Kan språk styrast og planleggjast?, 78,3,1
Kven har hatt makt i Norsk språkråd?, 04,3–4,18
Nederland og Flandern - strid om hønseegg, 96,2,11
Nordens språk i EUs Europa, 96,4,9
Nordiske språkhaldningar i 2002 – Ei meiningsmåling, 04,1,7
Nordlending - Nording - Håløyg?, 78,4,3
Norsk ordbok – femtiåring ved ein skiljeveg, 00,3,12
Ny ordbok mellom nederlandsk og norsk, 95,2,13
Persiabukta, Golfen eller Gulfen, 87,3,15
Pinyin, 79,1,10
Radikalt bokmål – ei tapt sak?, 97,1,26
Rettskrivingsreformer i nynorsk i dette hundreåret, 98,1,4
Samsvarbøying av perfektum partisipp, 87,3,10
Språk i Norden 1987, 87,4,10
Språkbruk, prestisjenormer og samfunn, 77,4,4
Språkforsking og språkval, 92,2,15
Striden for nynorsk bruksmål, 78,4,7
Svar til Håland, 79,3,9
Svar til Rue, 79,4,12
Til Island med ord, 95,3,17
Utviklinga i nynorsk 1950–2000, 02,3–4,6
Varemerke som språk – ordmerke som problem, 14,1,32
Østlandsmåla fram!, 78,4,8
Aasens målbunad, 13,2,32

Vikøren, Kjersti Drøsdal
Standard Norge gjør norsk terminologi tilgjengelig, 10,3,21
Termbasen SNORRE, 12,1,22

Vindenes, Urd
Demonstrativer og språklig resirkulering, 18,2,10
En rettvis rettefunksjon?, 22,1,5
Suffikseriet, 18,1,5

Vinje, Finn-Erik
«Der lå vi et folk bag, at andet berømmeligt rige» – Om svesismer i unionstiden 1814–1905, 04,2,6
De ti språkvettreglene, 79,1,9
Ekspertspråk og allmennspråk, 76,3,3
Grunnloven – best på jord?, 08,4,18
Heller «nei» og «jamen» enn «ja» og «amen»!, 12,2,32
Hva er språkplanlegging? 73,4,2
Håndbog i nudansk, 88,4,10
Kringkastingsspråk, 74,3,9
Om å få folk til å telle annerledes, 91,4,2
Om å utsette det uavvendelige, 91,3,10
Ordet kringkasting, 75,1,2
Politikkens kraftuttrykk: Fra blind berserk til legalisert fosterdrap, 85,4,6
Språklig rådgiving i NRK, 83,3,3
Statsansatte skal lære å skrive bedre norsk, 79,3,12

Vollan, Magnhild
«Holdnings skapende handlings planer» – Særskriving i studenttekster, 07,4,23

Vonen, Arnfinn Muruvik
Ivar Aasen 200 år, 13,2,2
Godt nytt språkår, 13,1,2
Fortsatt bacon og ciabatta, 12,4,2
Er dokker klare?, 12,3,2
Kjære lesar!, 14,4,2
Kjære leser!, 14,3,2
Kjære lesar!, 14,2,2
Kjære leser!, 14,1,2
Kjære lesar!, 13,4,2
Kjære lesar!, 13,3,2
Kjære leser!, 12,2,2
Kjære lesar!, 12,1,2
Kjære leser!, 11,4,2
Kjære lesar!, 11,3,2
Kjære leser!, 11,2,2

Våge, Ole
Bautaene i fagspråket, 19,3,10
Emneord gir godt norsk fagspråk, 20,1,13
Fagtermar ved universitet og høgskolar, 14,1,12
Fargerikt fagspråk, 12,3,32
Felles språk gir god helse, 19,2,10
Frå oksehovud til krøllalfa – soga om bokstaven a, 15,2,25
Fråtsing på skjermen, 15,4,15
Godt klima for språk, 17,1,14
Grunnstoffa fortel historier, 16,3,12
Grøne fingrar, grøne nyord, 16,3,14
Heimebryggja ord, 14,4,15
Helsespråket må til behandling, 21,1,10
Idéseminar om fagspråk, 11,4,30
Kjemisk språkvalg i 200 år, 13,4,32
Lakselus og flytekragar. Om norsk terminologi i fiskeoppdrett, 11,2,29
Lovverk for framtida, 20,3,14
Medieord på norsk, 17,1,17
Mellom jobbtitlar, 15,2,15
Norges første ordbok, 16,4,23
Norsk fagspråk på frammarsj, 16,1,22
Ny og forbetra termwiki, 13,3,10
Oppskrift på språkleg balanse, 18,1,16
Ord for kontor, 17,3,17
Ord for mons, 15,1,15
Portugisisk på banen, 14,2,25
Samlar norsk fagspråk på éin stad, 20,2,14
Språk under panseret, 18,3,10
Språkprosjektering, 16,1,15
Studentar vil ha norsk fagspråk, 19,1,10
Svangre ord, 14,2,15
Terminologitoppmøte i Noreg, 12,4,28
Urspråket vårt, 15,4,32
Økonomiske metaforer under lupen, 15,3,28

Våge, Ole og Marianne Aasgaard
Ny og forbetra termwiki, 13,3,10
Terminologitoppmøte i Noreg, 12,4,28

Våge, Ole og Gisle Andersen
Fagfolk som ordsmedar, 15,1,22
Kåringa av årets ord 2012, 13,1,21 

Våge, Ole og Marita Kristiansen
Elevar byter ut engelsk med norsk, 08,4,14

Vaage, Odd Frank
Barn og unge leser mindre, 00,3,15

W

Walgermo, Alf Kjetil
Den norske ko-ismen, 10,2,16
Ein kavalkade over det muntre innslaget i norsk daglegtale, 10,3,17
Glasurgenerasjonen, 10,1,17

Walmsnes, Roar
Særskriving av sammensatte ord, 02,3–4,26

Walton, Stephen
Atlas over språk i fare, 04,1,25

Wangensteen, Boye
Bokmålsordlista, 92,2,6
Nettbasert nyordinnsamling, 02,2,17
Ord som mange lurer på, 10,1,22
Utviklingen av bokmålet fra 1938 til i dag, 97,1,14

Weihe, Hans-Jørgen Wallin
Rusmidler og språk, 00,1–2,24

Wel, Knut van der
Mannen uten egenskaper, 11,4,17
Ut av komfortsonen, 12,1,17

Western, Knut
Norsk i embets medfør, 78,1,3

Wetås, Åse
Alle barn trenger språk, 18,3,2
Den språklige gevinsten, 18,1,2
Eit norskfag utan identitet, 18,2,2
Fraktur i strukturen, 20,1,2
God norsk, også på mobilen, 19,1,2
Kväänin kieli myötätuulessa / Kvensk i medvind, 19,3,2
Kvifor røktar me norsk språk?, 18,4,2
Leiar med språkmedvit, 19,4,2
Leve, 19,4,5
Meir kunnskap om rettskrivinga, 16,4,2

Meir norsk, takk!, 15,4,2

Namneskiftet Kristiania–Oslo, 97,4,8
Ny lov, ny giv, 20,4,2
Når ord må lages, 16,1,2
Ord på rett spor, 20,2,2
Samfunnets støtter, 22,1,2
Siri, vis meg hvordan norsk språk kan sikres, 21,1,2
Språk på pålar, 17,2,2
Språkleg sjølvtillit som smittar, 19,2,2
Språkprosjektet som sette spor, 17,4,2
Ta elevene på alvor, 17,3,2
Utfordr engelsk!, 21,2,2
Velkommen til Språkdagen 2021!, 21,3,3
Vi må forstå naboen, 17,1,2
Ønsket mitt er lov, 20,3,2

Wiggen, Geirr
Elevenes rett til fritt å velge rettskrivingsformer, 92,2,14
Hvorfor har vi så storvalgfrihet i bokmålet? 97,1,10
Minneord om Aksel Lydersen, 95,4,12
Møte med De Nederlandse Taalunie, 94,2,14
Norsk språkråd 1972–97: arbeidsoppgaver og tiltak, 97,2,3
Pelle Christensen er død, 95,3,12

Wiggen, Gunnhild
Fra start til slutt, 17,4,17

Willumsen, Anniken
Klar, men aldri ferdig, 13,3,31

Windhaber, Irina
Kjært barn har mange navn, 12,4,22

Worren, Dagfinn
Ivar Aasen og ordbøker,  92,4,6
Norsk handordbok, 81,1,17
Skriver-eglar, brev til Norsk språkråd, 85,4,16
Tydelege Ivar Aasen, 96,1,24

Y

Ystad, Vigdis
Ivar Aasen – nyttepoet eller sann diktar? 96,1,27

Ø

Ølmheim, Per Arvid
Komitear og utval i Norsk språkråd, 76,2,12
Kvifor samla stadnamn? 73,4,5
Norsk språkråds arbeid med stadnamn, 75,2,11
Ordliste – ordbok? (svensk), 73,3,5
Pronomenformene me og vi, sammen med Helge Sandøy, 76,4,2
SI-einingar i lærebøker, 74,3,13
Språkvern (Frankrike), 76,1,9
Terminologiarbeid, 75,1,10

Økland, Øyvind
Språkvitskap og bibelomsetjing, 95,3,1

Østli, Kjetil S.
Lever språket?, 08,3,17

Østrem, Hallvard
Revisor Riise, 10,2,6
Saftig nynorsk, 08,4,6

Øvergaard, S.A.
Norge inn i datoralderen, 78,2,7

Øvrebotten, Magni
Nynorsk og ulv, 04,3–4,34

Å

Aa, Leiv Inge
Det du ikkje visste om l og m, 08,3,15
Kor mange ord på q kan du?, 09,4,27
Ord som finst og ikkje finst, 14,1,25

Aanderaa, Johs.
Norsk språkråd – funksjon og oppgaver, 73,3,1

Aarflot, Anne Helene
Ordsmia – der importord smis om til norske avløserord, 04,1,19

Aars, Ivar
Jonathan Aars og «Retskrivningsregler til Skolebrug», 07,2,1

Aarset, Terje
Midt-Noreg, 78,1,7
Tonediktaren Ivar Aasen, 96,1,31

Aarønæs, Lars
Norsk på norsk på nytt, 09,3,6
Smaken av Osa, 09,4,6
Sylfest. Punktum., 10,3,6

Aasen, Kjetil
Den fyrste lova på nynorsk, 09,2,28
Flertall over språkgrensen, 11,2,15
Frå kjønnslaus engelsk til trekjønna norsk, 11,1,15
Ivar Aasen og norsk målføregransking, 13,2,23
Offentlighet og innsyn, 10,2,26

Aasgaard, Marianne
Big deal, 17,2,17
Norsk kler den smukke, 15,3,15
Digital dugnad finansiert av folket, 14,1,15
Kulturnatt i Språkrådet, 11,4,14

Like eller ikke like, 13,4,15
Norge hevder seg i internasjonalt terminologiarbeid, 11,2,26
Ny og forbetra termwiki, 13,3,10
Spinningvilt, 16,4,17
Språkrådet tar opp minnepinnen, 10,1,10

Aasgaard, Marianne og Ole Våge
Terminologitoppmøte i Noreg, 12,4,28

Åsgård, Ole Kristian
Prosjekt gatenavn i Oslo, 09,1,14

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:11.06.2004 | Oppdatert:19.01.2022