Fakta om samisk

Samiske språk
Det samiske flaggetSamene er ett folk, men snakker ni forskjellige språk. I Norge er nordsamisk, lulesamisk, sørsamisk, skoltesamisk og pitesamisk i bruk. Nordsamisk er desidert størst og utbredt over hele Finnmark og Troms. Skoltesamisk blir talt i Finnmark, lulesamisk og pitesamisk i Nordland og sørsamisk i Trøndelag og omland.
Samisk i lovverket

LOV OM SPRÅK

Den nye språkloven (1.1.2022) gir de samiske språkene, norsk tegnspråk og de nasjonale minoritetsspråkene kvensk, romani og romanes lovfestet status og vern. Språkloven inneholder bestemmelser om at offentlige virksomheter skal bruke, utvikle og styrke de samiske språkene.

OPPLÆRINGSLOVEN

Elever i hele landet har rett til undervisning i og på samiske språk. Les mer om rettene på udir.no. Det kan være vanskelig å skaffe lokale lærerkrefter, og det brukes derfor ofte fjernundervisning. Les om samisk i høyere utdanning i Språknytt 4/2020. 

SAMELOVEN

– I revideringen av samelovens språkregler har det vært et viktig poeng for Sametinget at språksituasjonen er veldig ulik i ulike områder. I noen områder er språket i daglig bruk, i andre områder må man først lære befolkningen språket. I dag regulerer sameloven retten til bruk av samisk og ikke i like stor grad kommunenes muligheter for å revitalisere samisk. Det er Sametingets ønske at endringene tar mer hensyn til dette. Men det har vi ikke fått gjennomslag for hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet, sier Risten Turi Aleksandersen i giellaossodat – språkavdelingen hos Sametinget.

regjeringen.no ligger høringssvaret fra Språkrådet til forslaget til endringer i samelovens språkregler.

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:12.01.2022 | Oppdatert:12.01.2022