Språknytt 1/2014

Språknytt er Språkrådets blad for alle språkinteresserte. God lesing!

Språknytt 1/2014I Språknytt nr. 1/2014 kan du blant annet lese disse sakene:

Videre kan du lese om hvilke ord andre land har hedret som årets ordfagtermer ved universitet og høgskoler og  typiske skrivefeil.

Smakebitar
Ragnhild BjørgeNorsk språkkringkasting
Dialekt og målform. Teksting og ordval. Diksjon og pauselydar. Den nye språksjefen i NRK har nok å halde styr på i Noregs største medieinstitusjon. For meiningane er mange blant årvakne lyttarar og sjåarar.
Skolegutt som leserNynorsk skuleløft
Kva er god nynorskundervising, og korleis gjer ein nynorskopplæringa betre? Svaret på spørsmåla avheng av målgruppene. Ei enkel løysing finst ikkje, men i jakta på betre nynorsk er bevisstgjering, skrivetrening og lærarkompetanse gode utgangspunkt. Og hugs at norsk er både bokmål og nynorsk.
VindruerVinspråk – det umuliges nestenkunst
Er det mulig å beskrive en smak og en lukt? Det kan aldri komme så nær som når man selv lukter og smaker. Men det er mulig å forsøke.
Kolofon

Ansvarleg redaktør: Arnfinn Muruvik Vonen
Informasjonssjef: Svein Arne Orvik
Redaktørar: Erlend Lønnum og Åsta Norheim
Signerte artiklar frå eksterne skribentar står for forfattaren sitt syn.
Ettertrykk tillate når kjelda er oppgitt.
ISSN 0333-3825 (prenta utgåve)
Framsideillustrasjon: Lubitz + Dorner / Plainpicture / NTB Scanpix

Redaksjonen avslutta 10. januar 2014

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:11.03.2014 | Oppdatert:06.12.2017