Aktuelle skriveregler

Hva har ebola, ubåter og Nato til felles? Jo, de har alle vært aktuelle i høstens nyhetsbilde. Og de illustrerer alle behovet for rettskrivningsregler. For heter det ebola eller Ebola, ubåt eller u-båt, Nato eller NATO?

For å ta det viktigste først, sett med ortografiske øyne: Svaret er ebola med liten forbokstav, ubåt uten bindestrek og Nato med stor forbokstav, alternativt NATO med store bokstaver.

Ebola 

Et av høstens mest brukte fremmedord er ebola. Navnet på viruset kommer fra elven Ebola, som er en sideelv til Kongoelven i Den demokratiske republikken Kongo, der det ble påvist for første gang i 1976. Ebolaviruset har for lengst blitt et allmennord som har mistet tilknytningen til opphavet. Derfor skriver vi det med liten forbokstav. Andre eksempler på slike innarbeidede sammensetninger med liten forbokstav er gudbrandsdalsost, grønlandshund, olabukse, selbuvott og wienerbrød.

Ebola uttales som oftest med trykk på første stavelse (ebola), i tråd med hovedregelen for uttale av norske ord.

Ubåt

I oktober skrev mange aviser om ubåtjakten i Sverige. Ubåt er en forkortelse for undervannsbåt og skrives uten bindestrek. Ordet skal heller ikke ha stor forbokstav i løpende tekst. Generelt setter vi bindestrek mellom enbokstavsforkortelser og andre ledd, som e-post og u-land. Skrivemåten ubåt er altså et unntak.

Nato

Nato er et initialord dannet av forbokstavene i North Atlantic Treaty Organization, som har fått mye oppmerksomhet i norske medier etter at Jens Stoltenberg nylig overtok som organisasjonens generalsekretær.

Initialord kalles også forbokstavord, og de dannes av de første bokstavene eller stavelsene i flere ord. Initialordet Nato er også et akronym; det blir uttalt som et vanlig ord, altså ikke bokstav for bokstav.

Vi anbefaler stor forbokstav og resten små i denne forkortelsen, altså Nato. Men formen NATO kan også brukes. Initialord som uttales bokstav for bokstav, skrives bare med store bokstaver, for eksempel FN.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:02.12.2014 | Oppdatert:12.03.2015