Språknytt 2/2016

Språknytt er Språkrådets blad for alle språkinteresserte. God lesing!

Høgdepunkt

Den tunge språkarven
Han er setesdøl med hud og hår og snakkar valldøl som besteforeldra gjorde. Ho vil vere menneske før ho er setesdøl og synest dialektarven blir for tung å bere. Velkomen til Setesdal anno 2016.

Kongen av tale
Han er først og fremst seg selv, med det talte ord i sin makt og med meninger om mer enn teaterspråk. Men han gir også stemme til andre, på scene og lerret, i fjernsyn og lydbøker. Nils Ole Oftebro er talespråket i egen person.

Talespråk i mange varianter
Hva slags talespråk har vi? Hvilken status har dialektene? Hvordan påvirker innvandrerspråkene dagens norsk? Språkdirektøren har svar.

Barne-tv + dialekter = sant
«Sunnmøringen ikke være gjerrig, og østfoldingen ikke være tanketom», heter det i NRK Supers språkplakat. For tv-kanalen er det en del av kjernevirksomheten å bygge ned stereotypier og fremme dialektbruk.

Kan du skilje mellom [ç] og [ʂ]?
Uttale av språk har alltid vore i endring. Overgangen frå «kjylling» til «sjylling» er eit godt døme på det. Nokre synest det er spennande, andre synest det er skjemmande.

 
Kolofon

Ansvarleg redaktør: Åse Wetås
Kommunikasjonssjef: Anne Kirkhusmo
Redaktør: Erlend Lønnum
Journalist: Astrid Marie Grov
Signerte artiklar frå eksterne skribentar står for forfattaren sitt syn.
Gjenbruk tillate når kjelda er oppgitt.

Redaksjonen avslutta 22. april 2016

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:19.05.2016 | Oppdatert:06.12.2017