Klart for juridisk klarspråk

No image

Jusstudenter skal lære seg å skrive bedre og klarere. – Er det noe vi som borgere virkelig er tjent med, så er det forståelige lover og forskrifter, sier Åse Wetås, direktør i Språkrådet.

AV ERLEND LØNNUM

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og rektor Ole Petter Ottersen ved Universitetet i Oslo undertegnet nylig en samarbeidsavtale som gir Det juridiske fakultet 30 millioner kroner til å opprette et prosjekt for juridisk klarspråk. Fakultetet skal blant annet etablere et professorat og tre stipendiatstillinger for de neste ti årene. Deretter blir klarspråk en fast del av undervisningen for jusstudentene.

Språkrådet bidrar

– Språkrådet er glad for at det gode arbeidet med klarspråk føres videre, særlig på et så sentralt område som juss. Offentlige dokumenter skal være forståelige for alle. Derfor er klarspråk så viktig for demokratiet og rettssikkerheten. Og derfor bidrar vi gjerne i dette arbeidet, sier Wetås, og viser til at Språkrådet blant annet har vært med på å forbedre språket i flere viktige lover.

Siden 2011 har Språkrådet og Direktoratet for forvalting og IKT arbeidet for å gjøre lovspråket mer forståelig gjennom prosjektet «Klart lovspråk». Og nå skal klarspråket altså inn i jussutdanningen.

– Juristene best egnet

Arbeidet med å finne den rette personen til professoratet har allerede startet. Dekan Dag Michalsen ved Det juridiske fakultet sier til Uniforum at det er juristene som har det beste grunnlaget for å gjøre en lovtekst klar og forståelig.

– I dag blir det produsert dårlige norske oversettelser på løpende bånd etter hvert som det kommer inn nye lover og forskrifter fra EU. Også disse må oversettes slik at de ikke mister meningsinnholdet, selv om de blir gjort forståelige for vanlige folk. Derfor er det viktig at det er jurister som gjør dette arbeidet.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:21.09.2016 | Oppdatert:07.10.2016