Pensjonen ut av språktåka

No image

– Vi skal bli best på klart språk og skrive så folk forstår det, forsikrer toppsjefen i Finans Norge, Idar Kreutzer. Finansnæringen forenkler pensjonsspråket og sender premier, avkortninger og regresser på dør.

AV ERLEND LØNNUM

Finans Norge, hovedorganisasjon for finansnæringen, har i samarbeid med Språkrådet, livsforsikringsselskapene, Finansforbundet og Finansportalen forenklet fagspråket som benyttes om pensjon, slik at vi bedre kan forstå hva slags pensjonsordninger vi har, og hvilke livs- og pensjonsforsikringer vi tegner – eller kjøper, for å følge den nye standarden.

Den 26. august lanserte finansnæringen en ny språkstandard, som blant annet inneholder en digital ordliste med rundt 100 ord og definisjoner av vanskelige faguttrykk. Den skal sikre at alle livselskapene benytter de samme definisjonene.

Høyere premie = høyere pris

Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge, erkjenner at de har brukt for kompliserte ord overfor kundene. De ønsker nå å få finansnæringen til å kommunisere mer på kundenes premisser.

– Det har vært en voldsom utvikling der individuelle valg knyttet til fremtidig pensjon blir stadig viktigere, og da er det mer enn noen gang nødvendig med klar kommunikasjon med kundene, påpeker Kreutzer.

Han nevner blant annet at det ikke er intuitivt at det å få «høyere premie» betyr at man må betale mer. Derfor ønsker han at bransjen han representerer, heller skal snakke om «høyere pris». Dette er en av mange språklige forbedringer finansnæringen ønsker å gjennomføre i tiden fremover. Andre forslag gjelder blant annet disse ordene:

Nei-ord (gammelt)Ja-ord (nytt)
premievarsel faktura for en forsikring
avkortning redusert utbetaling
regress krav om tilbakebetaling
ytelse utbetaling
karenstid ventetid

Populært opplegg

– Vi har fått overveldende respons på språkarbeidet vårt. Det viser at det er behov og interesse for et klarere språk i næringslivet, sier Kreutzer.

– Vi er inspirert av Språkrådets suksess med klarspråksprosjekter, og vi er imponert over Språkrådets metodikk, som kan fungere godt på mange områder i samfunnet. Min oppfordring går nå til alle næringer: Vis engasjement, og sats på språk!

Finans Norge tar herved mål av seg til å bli best i klassen på klart språk.

– Kundene våre har nå fått vite om språksatsingen gjennom mediene, og de forventer at vi tar klart språk på alvor, så det er ingen vei tilbake. Vi er motiverte for å vise oss tilliten verdig og ønsker å jobbe mer med dette fremover.

Historisk prosjekt

Åse Wetås, direktør i Språkrådet, er glad for å kunne samarbeide med en så viktig næring.

– Finans Norge skal ha ros for å ha tatt initiativ til dette banebrytende prosjektet. Det er første gang næringslivet har satt arbeidet med klart språk i system på denne måten, sier Wetås.

– Vi håper at dette vellykkede opplegget også får andre bransjer og institusjoner til å satse mer på klarere språk. Det vil være godt for både selskapene og kundene.

Fripolise?

En undersøkelse Norstat har gjennomført på oppdrag fra Finans Norge, viser at mange sliter med å forstå en rekke vanlige begreper fra pensjonsverdenen. Det er blant annet 74 % som ikke vet hva en fripolise er. Ifølge ordlisten er det et «bevis for en pensjonsrettighet fra en ytelsespensjonsordning som du får når du slutter i en bedrift, eller når arbeidsgiver avvikler eller endrer ordningen». Dødelighetsarv kommer dårligst ut med 96 % feil svar eller «vet ikke», mens alderspensjon kommer best ut med 67 % riktige svar.

– Målingen viser at svært mange ikke kjenner de vanlige begrepene vi bruker i kontakt med kundene. Det er så alvorlig at vi rett og slett måtte gjøre noe med det, sier Kreutzer.

Forstår du disse begrepene?
Minst forståtte ord Feil svar / vet ikke Riktig svar
Dødelighetsarv 96 % 4 %
Innskuddsfritak 93 % 7 %
Fortsettelsesforsikring 89 % 11 %
Kapitalforsikring 85 % 15 %
Pensjonskapitalbevis 84 % 16 %
Fripolise 74 % 26 %

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:21.09.2016 | Oppdatert:26.09.2016