Klipp

Faksimile av salgsplakat med gult kortDÅRLIG SPRÅKRØKT […] – Salgsplakater som dette irriterer og skremmer meg mer enn de lokker meg inn i butikken. Etter min mening fortjener dette rødt kort, skriver Dagfinn W. Ellefsen i en melding til Byrunden. Vi nøyer oss i denne omgang med et gult kort og slutter oss til bekymringen over dårlig språkrøkt og utvanningen av det norske språket.

Faksimile frå Østlands-Posten

***

– KVA ER DET SOM gjer at folk frå Nederland lærer norsk so fort? – […] Me høyrer til den same språkstamma. I Nederland har me ikkje ø og å, men det grammatiske er svært likt. Det er også historisk mange ord ein finn att i begge språka. Ein kan også stilla spørsmål ved om det finst noko reint norsk språk lenger, seier han, og dreg fram døme frå tradisjonsmusikken. – Me dansar Reinlender og Mazurka. Eg har ofte spurt om kvar Rhinen går her i landet, men då provoserer eg.

Martin Hendriks, intervjua i Sogn Avis

***

ZAKARIAS KOM TIL Norge etter å ha flyktet fra Eritrea for fire år siden. Lite visste han da at han en dag skulle henge over ripa på en båt i Tønsbergfjorden og plukke østers. – Du må lære deg å bruke riven. Det er denne, og dette er en håv, mens dette er det vi kaller en åre. 

Tor er tydelig i talen, peker og forklarer. Selv om det kan være vanskelig å forstå hverandre noen ganger, snakker han kun norsk med sin eritreiske venn. For Zakarias, som har lite annet norsk nettverk, har det vært veldig verdifullt. – Jeg ville gjerne ha en flyktningguide for å lære det norske språket og den norske kulturen. Tor har vært veldig grei, sier han med et stort smil.

Reportasje i Sandefjords Blad

***

DET NORSKE SPRÅKET falt på plass da Miriam Baus kom seg ut i arbeidslivet. I sommer ledet hun Bygdedagen ved Sigdal museum. […] Etter snart ti år i Norge er det kun aksenten som røper at Miriam Baus ikke er norskfødt. Hun flyttet fra Tyskland til Norge med mann og fem barn. […] Før den tidligere tannteknikeren flyttet til Norge hadde hun lært seg norsk på egenhånd, men det var stort sett bare skriftlig. – Å komme i jobb gjorde susen, sier Miriam, og mener at når man er tvunget til å snakke et nytt språk, så utvikler man et annet språkøre.

Intervju i Bygdeposten

***

NORSKE UTTRYKK SOM «natta», «halla» og «dritkult» er denne høsten blitt dagligtale blant ungdom på Island. […] – Vi som følger med på serien, begynner ofte å snakke norsk sammen med våre venner. De som ikke ser på den, sier da bare: «Jesus, kan dere ikke snakke islandsk eller hva?», flirer Kolfinna i samtale med Fréttatíminn. Ungdommene medgir at de kanskje ikke har den helt korrekte norske uttalen inne ennå. – Hvis noen fra Norge hadde hørt oss, hadde de helt sikkert bare sagt «What!», ler hun.

Om NRK-serien Skam, i Aftenposten

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:29.11.2016 | Oppdatert:06.12.2016