Språknytt 2/2017

Språknytt er Språkrådets blad for alle språkinteresserte. God lesing!

Høydepunkt
Raman Nesri | Foto: Lars Ivar NordalNorsk i Ørsta = nynorsk?
På få år har talet på kommunar som gir opplæring på nynorsk til vaksne innvandrarar, mangedobla seg. Kurdaren Raman Nesri i Ørsta på Sunnmøre er glad for å lære språket dei andre i bygda bruker.
Linda Eide | Foto: Kari Nygard TvildeSpråkleg sjonglør
I «Eides språksjov» får ho folk til å le med språklege krumspring og populærvitskapleg formidlingsevne. Men Linda Eide forstår seg ikkje på dei som kallar henne komikar.
Forelesning NTNU | Foto: ntnu_ok / flickrSpråkdilemma i høgare utdanning
Det går på engelsk og norsk, som det heiter i den gamle slageren. Slik er det også i høgare utdanning i Noreg i dag, der stadig meir av undervisninga og forskinga går føre seg på engelsk. Mykje tyder på at også den administrative delen av verksemda står under press.
Byggeplass | Foto: Nadia FrantsenSkikkelig standard
De kan utgjøre foskjellen mellom liv og død, og de er avgjørende for smidig handel og kommunikasjon over landegrensene. Standardene er samfunnets sikkerhetsnett. Men hva skjer om de som skal bruke dem, ikke forstår dem?
Klovn som gliser | Foto: RyanMcGuire / PixabayGrammatisk kjønn og variasjon i norsk
Det er ikkje så reint få substantiv som kan ha meir enn eitt grammatisk kjønn ifølgje dei offisielle rettskrivingsnormene for nynorsk og bokmål. Språkrådet fekk i 2016 gjennomført ei undersøking av bruken av ein del slike ord med valfritt kjønn i autentiske tekstar.
Kolofon

Ansvarlig redaktør: Åse Wetås
Kommunikasjonssjef: Anne Kirkhusmo
Redaktører: Erlend Lønnum og John Erik Bøe Lindgren
Journalist: Lars Ivar Nordal
Signerte artikler fra eksterne skribenter står for forfatterens syn.
Ettertrykk tillat når kilden er oppgitt. 

Redaksjonen avsluttet 21. april 2017

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:29.05.2017 | Oppdatert:03.01.2023