På kornet

No image

Vi pløyer oss gjennom kornåkeren.

AV ERLEND LØNNUM

Den romerske jordbruksgudinnen Ceres har gitt opphav til ordet cereal ‘kornsort’, et ord du kanskje kjenner bedre fra engelsk, der det også kan bety ‘frokostblanding’, gjerne av gryn, som korn heter når det har blitt mat (men ikke malt til mel).

Som en sår

Ordene for korn og kornslagene hvete, bygg, havre og rug har vi fra gammelnorsk korn, hveiti, bygg, hafri og rugr. Vi finner alle fire i dansk (hvede, byg, havre, rug) og tre av fire i svensk (vete, havre, råg). Det gamle svenske bjugg har blitt til korn, om lag slik mais ble corn i amerikansk-engelsk på grunn av sin dominerende stilling.

Men hva er da kornslag på svensk? Jo, sädesslag. Säd er korn eller frø, som engelsk seed. Det har også tradisjon i dansk og norsk i form av sæd, og (med stum d) særnorsk sæde/såd. Nå har det en noe foreldet bibelsk klang i denne betydningen. For eksempel sa Forkynneren (11,6) så sent som i 1978-oversettelsen: «Så din sæd om morgenen, og la ikke hånden hvile mot kveld.» Nynorskbibelen hadde «ditt sæde». I den siste oversettelsen heter det «såkorn», mens ordet sæd bare har overlevd i den overførte biologiske betydningen.

Hvete er beslektet med ‘hvit’ (tenk på melet), og havre kan ha betydd ‘bukkefôr’ (gammelnorsk hafr er ‘bukk’). Bygg er i slekt med verbene bygge og bo/bu og har trolig betydd ‘det som dyrkes’. Rug er det vanskeligere å si noe om.

Fra den vide verden

Ris kom sent inn i gammelnorsk som rís og må ikke forveksles med riset bak speilet og andre steder (av hrís). Den førstnevnte risen skriver seg språklig fra Asia og har vandret til oss gjennom Europa. På gresk ble det til oryza, som med stor O er det vitenskapelige navnet på planteslekten.

To tyske innslag finner vi i spelt, jamfør ‘spalte’, og hirse, av en rot med betydningen ‘vokse’. Durra kommer fra arabisk og mais fra det karibiske språket taíno via spansk maiz.

I vårt pasta- og pizzaelskende land er hvetearten durumhvete særlig populær. Durum er latin for ‘hard’, så det heter også hardhvete på norsk.

Og da var sekken tømt for denne gang.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:04.06.2018 | Oppdatert:04.06.2018