Klarspråkskonferanse for hele verden

No image

Er du opptatt av godt språk og effektiv kommunikasjon? Velkommen til den internasjonale klarspråkskonferansen PLAIN, som finner sted i Oslo i høst!

AV TORUNN REKSTEN

Temaet for konferansen er resultater og virkninger av klar kommunikasjon. Dyktige innledere fra 20 land viser virkelige eksempler på at klar kommunikasjon kan spare tid og penger, skape tillit og fremme demokratiet. På konferansen kan du lære om gode arbeidsmetoder, delta i diskusjoner og være med på å forme fagfeltet videre.

Verden til Norge

Blant hovedinnlederne på konferansen er Neil James fra Australia, Joseph Kimble fra USA, Angela Morelli fra Italia/Norge, Christine Smith fra New Zealand, Kresten Bjerg fra Danmark og Loveleen Brenna, Johan Tønnesson og Jon Christian Nordrum fra Norge.

I denne sammenhengen brukes «kommunikasjon» i vid forstand og omfatter digitale tjenester, visuell utforming, klart lovspråk, tjenesteutvikling med mer. Med «resultater og virkninger» menes blant annet effektivisering og innsparinger, bedre rettssikkerhet, mer demokrati og medbestemmelse i samfunnet. Gjennom plenums- og parallellsesjoner med foredrag, arbeidsverksteder, paneldebatter, case-presentasjoner og diskusjoner vil innlederne belyse ulike aspekter av konferansetemaet:

Klart språk for demokrati og rettsikkerhet
Hvordan kan vi bruke språket slik at folk settes i stand til å forstå sine retter og plikter? Hvordan formidler vi livsviktig informasjon i krisesituasjoner?
Klart språk for mangfold og inkludering
Hvordan kan vi inkludere flere i samfunnet ved hjelp av klart språk? Hvordan kan vi bruke språket som hjelp til selvhjelp? Hvordan skriver vi for personer med spesielle behov?
Klart språk og det digitale skiftet
Hvilken rolle skal klart språk ha i utviklinga av digitale tjenester? Hvordan fungerer språket sammen med interaksjonsdesign og visuell utforming? Hvordan kan vi jobbe med terminologi og begrepskoordinering?
Klart språk i praksis
Ja visst, klart språk er viktig – men hvor begynner vi? Hvordan bygger vi en kultur for klart språk, og hvordan lærer vi opp medarbeiderne? Hvordan får vi til klar fagformidling og tverrfaglig samarbeid? Og hvordan kan vi måle effektene av arbeidet? Er det mulig å lage en internasjonal standard for klart språk?
Klart språk lønner seg
Hvordan kan vi spare penger på å bruke klart språk? Hvordan kan klart språk gi mer effektiv saks- og kundebehandling? Kan vi bruke klart språk for å styrke kundenes og borgernes tillit?

Norge til verden

Arbeidet med klarspråk har lenge vært prioritert i den norske språkpolitikken. I ti år har Språkrådet og Difi samarbeidet tverrfaglig om klart språk i forvaltninga, og Norge er nå et foregangsland på dette feltet. Samarbeidet mellom Difi og Språkrådet er en viktig grunn til at «den norske klarspråksmodellen» har gitt så gode resultater. De arbeidsmodellene som brukes i Norge og de andre nordiske landene, har vakt oppmerksomhet i internasjonal sammenheng. Derfor inviterer vi også til en forkonferanse om det nordiske arbeidet.

Klarspråksorganisasjonen Plain Language Association International (PLAIN) står bak konferansen. PLAIN fikk nylig sin første nordiske president, Margrethe Kvarenes. Kvarenes leder til daglig seksjonen for språk i skole og offentlig forvaltning i Språkrådet, og de siste elleve årene har hun vært sentral i det statlige klarspråksarbeidet.

– Det er virkelig en tillitserklæring å bli valgt til president for PLAIN. Jeg har selv hatt stor nytte av å delta i det internasjonale samarbeidet, og spesielt konferansene har vært til inspirasjon, sier Kvarenes.

– Nå gleder jeg meg til å ønske klarspråksinteresserte fra hele verden velkommen til PLAIN-konferansen i Oslo!

PLAIN 2019

  • PLAIN (Plain Language Association International) er en internasjonal klarspråksorganisasjon med medlemmer i over 30 land.
  • Difi og Språkrådet er lokalt vertskap for årets konferanse. PLAIN-konferansene har tidligere vært arrangert blant annet i Amsterdam, Sydney, Stockholm, Vancouver, Dublin og Graz.
  • Konferansen finner sted i Oslo 25.–27. september 2019 på Radisson Blu Scandinavia Hotel og Universitetet i Oslo.
  • Målgruppa for konferansen er alle som jobber med eller er interessert i klarspråk, både i Norge og i resten av verden. Konferansespråket er engelsk.
  • Les mer om konferansen på plain2019oslo.org.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:27.05.2019 | Oppdatert:16.06.2021