Kväänin kieli myötätuulessa / Kvensk i medvind

Direktør i Språkrådet Åse Wetås

Kväänin kieli myötätuulessa

Tässä Språknytt-lehessä saatat sukeltaat kväänin kielheen, yhtheen Norjan nasjunaalisheen minoriteettikielheen. Kieliraatila oon eriliikanen vastuu lujittaat minoriteettikielten käyttämistä ja kielten statusta yhtheiskunnassa.

Se näkkyy nyt merkkejä siitä ette kväänin kieli taas vahvistuu pitkän ja rikkovan norjalaistumisperiuudin jälkhiin. Se oon annettu ulos uusii kvääninkielisiä kielioppeja, uusi kväänin opettajitten koulutus alkaa nyt syksylä ja useammissa lastentarhoissa oon alettu antaat kväänin kielen opetusta. Uuessa kielilakiehotuksessa, joka oon nyt hööringissä, kväänin kieli saa lakivahvistetun statuksen nasjunaalisenna minoriteettikielenä. Nämät oon tärkeät askelheet etheenpäin niin ette saatama turvata kväänin kielen elämän tulleevaisuuessaki. 

Kvensk i medvind  

I denne utgaven av Språknytt kan du dykke ned i det kvenske språket, ett av de nasjonale minoritetsspråkene i Norge. Språkrådet har et særskilt ansvar for å fremme bruken av de nasjonale minoritetsspråkene og styrke deres status i samfunnet.   

Etter en lang og ødeleggende periode med fornorskingspolitikk er det tegn til at det kvenske språket er i ferd med å styrkes. Det har kommet kvenske grammatikker, en ny kvensk lærerutdanning starter opp i høst, og det er kvenskopplæring i flere barnehager. I forslaget til en norsk språklov, som nå er på høring, får kvensk også lovfestet status som nasjonalt minoritetsspråk. Dette er viktige steg på veien for å sikre et levedyktig kvensk språk i framtida.


Signatur
Åse Wetås
direktør i Språkrådet

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:27.09.2019 | Oppdatert:27.09.2019