En verden av klarspråk til Norge

No image

Norge skal være vertskap for den internasjonale klarspråkskonferansen PLAIN i 2019.

Språkrådet og Direktoratet for forvaltning og IKT har fått det ærefulle oppdraget å arrangere organisasjonen PLAINs tolvte internasjonale klarspråkskonferanse i Oslo 25.–27. september 2019. Det blir en verdig tiårsmarkering av det systematiske arbeidet for et bedre og klarere forvaltningsspråk i Norge.

Norge i tet

– Klarspråk er et internasjonalt fagfelt, og på forholdsvis kort tid har Norge blitt et foregangsland på dette feltet. Denne konferansen er en unik sjanse til å vise fram resultatene av alt arbeidet som er gjort i Norge, og hente ideer og kunnskap fra arbeid i andre land, sier direktør Åse Wetås i Språkrådet.

Plain Language Association International (PLAIN) er en internasjonal klarspråksorganisasjon med medlemmer fra 25 land. Annethvert år arrangeres en PLAIN-konferanse for å dele erfaringer om klarspråksarbeid på tvers av landegrenser.

Anerkjennelse

Etter at det ble kjent at Norge fikk ansvaret for PLAIN 2019, sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner at det er en anerkjennelse av det arbeidet Norge gjør.

– Klart og brukertilpasset språk effektiviserer forvaltningen og forenkler hverdagen for innbyggerne og næringslivet. Regjeringen har høye ambisjoner for klart språk i offentlig sektor. Klart språk handler om å vise respekt for innbyggerne, og det er viktig for at folk skal forstå sine rettigheter.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:28.11.2017 | Oppdatert:28.11.2017