Samisk språkuke

No image

Giellavahkku – Giellavahkko – Gïelevåhkoe – Giällavahkkuo
Hans Majestet Kongen delte ut en ny språkpris under den samiske språkuka.

– Det varmer mitt hjerte at nettopp Kongen var en av de første som fulgte vår oppfordring om å bli med på å markere samisk språkuke, sa sametingspresident Aili Keskitalo.

Styrket språkstatus

I oktober markerte private og offentlige institusjoner og organisasjoner den samiske språkuka med arrangementer over store deler av landet. Målet var å løfte statusen til de samiske språkene og øke kunnskapen om samiske språk og kultur i hele samfunnet. «Sammen tar vi et større ansvar for at samiske språk høres, synes og brukes på alle samfunnsområder», skrev sametinget.no.

Samisk språkuke er en del av Sametingets langsiktige språksatsing «Språkløftet» og Sametingets hovedmarkering av FNs internasjonale år for urfolksspråk.

Viktig markering

Sametinget mener det er håp for de samiske språkene, selv om de blir sett på som utrydningstruet. Samer blir stadig mer bevisste på språk og språkvalg. I områder der samisk ikke har vært brukt på en generasjon eller to, tar nå unge voksne språket tilbake og forsøker forsiktig å gi det videre til sine barn.

Det norske samfunnet har også tatt den samiske kulturen til seg, og samer i hele landet opplever større aksept for sin kultur og sine språk. Tidspunktet for en felles språkdugnad kunne ikke vært bedre.

Historisk språkpris

Et høydepunkt under språkuka var utdelingen av språkprisen, som hedrer aktører, næringsliv eller foreninger som bidrar til å gjøre samiske språk synlige både lokalt og nasjonalt.

Ánne Márjá Guttorm Graven er den første som har mottatt denne prisen. Hun fikk den for Snapchat-kontoen «Snaepmie», der man må snappe på et av de samiske språkene.

– «Snaepmie» har gjort samisk mer synlig på sosiale medier. Unge som ellers ikke ville ha hørt eller kommunisert på samisk, har fått en kanal der dette er mulig, sa sametingspresident Aili Keskitalo.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:06.12.2019 | Oppdatert:06.12.2019