Hedret for klart språk

No image

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad har fått pris fra Språkrådet for å bruke klart og forståelig språk i formidling av vanskelig informasjon.

Språkdirektør Åse Wetås delte ut prisen på Språkdagen 3. november. Der var Nakstad også med i debatten om helsespråk (se video).

Fra Språkrådets begrunnelse for pristildelingen

«I denne krisetida har vi sett eksempler på hva uklar informasjon skaper av usikkerhet, ekstraarbeid og ekstra påkjenninger for alle. Men vi har også sett eksempler på glitrende, klinkende klar og tydelig informasjon. 2020 har på alle måter vært et ekstraordinært år. Da bør det være helt på sin plass at Språkrådet deler ut en ekstraordinær pris for klar og tydelig formidling av koronainformasjon.

Vi mener at ingen har kommunisert informasjon om smittevern bedre enn Espen Rostrup Nakstad. Han har en enkel og liketil stil, og han klarer å gjøre vanskelige ting enkle å forstå. Han bruker et ukomplisert språk for å forklare folk hva ulike smitteverntiltak innebærer i praksis, og han trekker inn eksempler fra hverdagslivet der det er relevant.»

Språkdirektørens ord til prisvinneren

«Det er tydelig at du er god til å sette deg i andres sted. Måten du snakker på, viser at du har en egen evne til å skjønne hva som kan være vanskelig å forstå. Du er altså en sann klarspråksmann. Jeg har lest at du forsøker å ordlegge deg på jobb som du ville gjort hjemme. Dette mener Språkrådet er et godt klarspråksprinsipp, og vi vil hedre deg for å leve som du lærer.»

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:26.11.2020 | Oppdatert:09.12.2020