klipp

DET VEKTE REAKSJONAR då det var klart at Microsoft vil droppe nynorsk, samisk og 25 andre språk som menyspråk i e-postappen deira. Kulturminister Abid Raja er positiv etter eit møte med teknologigiganten, som no opnar for å gjere ei ny vurdering. […] – Norske språk er under press frå utlandet, og nynorsken er under press igjen frå bokmål. Dersom minoritetsspråk forsvinn frå mobilen og dei teknologiske duppedittane vi brukar i kvardagen, ikkje kjem på nynorsk, så vil det presse språket vekk frå folk sin kvardag, seier Raja.

kulturminister Abid Raja, til Nynorsk pressekontor  

***

DET NORSKE SPRÅKET KAN tøyes og bøyes i alle retninger, og vi kan sette sammen ord når vi trenger det. Ingenting er forbudt, mener ordboksjefen [Åse Wetås]. Hun beklager den voldsomme og kanskje ufortjente autoriteten ordbøker har fått over hva som er lov eller ikke. Perfekt, jeg sender ei mental hinketakke midt i fleisen på folk som i et merrasig prøver å kue oss som snakker breit østlandsk. De skal få mellomgå.

redaktør Nina Kristiansen, på forskning.no

***

– JEG HAR JO OMTALT pandemien som en helsekrise, men det er også en økonomisk samfunnskrise. Jeg tror en må konvertere problemet til penger og flytte det i tid og rom fra fremtid til nåtid for at andre kriser skal få samme oppmerksomhet […], sa Røttingen. – Og så må vi formidle. Oversette kunnskapen til et godt norsk språk. Jeg tror det vil være vanskelig å få politikere til å prioritere saker uten at vi først får samfunnet til å forstå dem, la Stølen til.

John Arne Røttingen, adm.dir. i Norges forskningsråd, og Svein Stølen, rektor ved Universitetet i Oslo, til Universitetsavisa

***

«DET STOPPER OPP hvis man må si det på norsk.» «Jeg liker best å skrive på engelsk. Det er enklere å skrive. Jeg er veldig vant til det.» «Da jeg skulle streame, snakket jeg på engelsk, fordi flere skulle forstå meg. Det er et worldwide språk.» Eksempla over er frå intervju Språkrådet har gjort med norske barn og unge våren 2020. Dei viser eit dilemma: Korleis kan vi delta i ein internasjonal og oftast engelskspråkleg kultur og samtidig ta vare på det norske språket?

Mari Velsand, direktør i Medietilsynet, og Åse Wetås, direktør i Språkrådet, i Computerworld

***

KOR HERLEG VILLE DET vel ikkje vera om det fanst eit kort, enkelt og presist nytt namn på fylkesmannsembeta som berre venta på å bli teke i bruk?  […] Guvernør framstår […] ikkje som eit godt alternativ. Det har korkje statlege eller regionale element i seg, men eit tydingsinnhald som peikar på at leiaren styrer eit område. At ordet guvernør i norsk elles blir forbunde med gammalt europeisk kolonistyre eller folkevalde administrasjonsleiarar i USA, taler også mot å velja den tittelen.

Åse Wetås, direktør i Språkrådet, i Dagens Næringsliv

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:26.11.2020 | Oppdatert:26.11.2020