Tegnspråkprisen 2020 til Ål

No image

Ål folkehøyskole har fått årets tegnspråkpris for sitt arbeid med å skape en tegnspråklig arena for både barn og voksne.

Ål folkehøyskole og kurssenter for døve er en stiftelse som ble opprettet i 1974 av Norges Døveforbund.

– Jeg er veldig glad for å dele ut prisen til Ål folkehøyskole og kurssenter. Det sier mye om skolens status når Ål nærmest er et eget begrep i tegnspråksamfunnet. På Ål er det de hørende som ikke har tegnspråk som førstespråk, som må jobbe for å forstå og kommunisere. Det gleder meg at det finnes arenaer der det er helt naturlig for tegnspråkbrukere å bruke førstespråket sitt, sa Åse Wetås, direktør i Språkrådet, da hun delte ut prisen på Nasjonalbiblioteket i Oslo 23. september, på FNs internasjonale dag for tegnspråk.

Tilbud for alle aldersgrupper

Ål folkehøyskole fremmer norsk tegnspråk og bringer språket ut til døve og tunghørte og deres nettverk og til hørende som ønsker å lære tegnspråk. Det gjør skolen blant annet gjennom Norges Døveforbunds populære leirer for tegnspråklige barn og unge og for hørende barn med døve foreldre. Det siste tilskuddet er en egen leir for døve seniorer.

Ål folkehøyskole er viktig også i opplæringen og videreutdanningen av tegnspråklærere. Neste høst kommer folkehøyskolen med enda et studietilbud for dem som ønsker en karriere som tegnspråklærer.

– Tegnspråklærere er en yrkesgruppe som Norge virkelig har behov for. Alle barn trenger gode språkmiljøer der de kan utvikle en trygg språklig identitet, sa Wetås.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:26.11.2020 | Oppdatert:26.11.2020